2022 m.
 • 12 May 2023
 • PDF

2022 m.

 • PDF

Article Summary

BASIC Lokalizacijos paketas

Toliau aprašomi pakeitimai Basic lokalizacijos paketui priklausančiuose produktuose.

Core Fixed Assets for Lithuania – Ilgalaikio turto funkcionalumas

Release 1.9 (2022 10)

 • Prailgintas Ilgalaikio turto kortelės laukas** Eksploatacijos akto Nr.** iki 35 simbolių.

image.png

 • Iš Ilgalaikio turto kortelės galima atsidaryti ataskaitą IT likvidavimo aktas LBC.

image.png

Core Functionality for Lithuania – bazinis funkcionalumas

Release 2.18 (2022 06)

Kuriant kontaktus taip pat kaip ir kuriant pirkėjus, tiekėjus gali būti vykdoma dublikatų paieška pagal įmonės kodą.
image.png

Release 2.19 (2022 11)

Naudojant Atšaukti ir Koreguoti funkcijas, atšauktas ir jį atšaukiantis dokumentas pažymimi Anuliuota (Storno) požymiu automatiškai.

image.png

VAT Reporting for Lithuania – PVM funkcionalumas

Release 2.1 (2022 04)

 • VIES deklaracijos eksporte nepildomi laukai 4 ir 5.
 • Eksportuojant PVM ataskaitą į FR0600 neeksportuojami nuliai, nepildomi laukai 4, 5, 6.

Release 4.0 (2022 09)

 • Pataisytas neteisingas PVM ataskaitos eksportuojamų eilučių apvalinimas, dėl kurio kartais susidarydavo 1 vieneto neatitikimas tarp PVM uždarymo ataskaitos ir eksportuotos ataskaitos rezultato.

Release 5.0 (2022 10)

Pataisyta, kad VIES deklaracijos eilutėje laukas Suma (viet.val.) įrašus atfiltruotų pagal PVM datą, kaip ir suskaičiuoja. Anksčiau Suma (viet.val.) būdavo atvaizduojama teisingai, bet įėjus į sumos detalizaciją, ne visuomet rodydavo gerus dokumentus.

image.png

image.png

Release 7.0 (2022 12)

 • LBC PVM datos laukelis yra slepiamas ir matomas tik naujasis standartinis BC laukas PVM data. Visas funkcionalumas perdarytas, kad būtų naudojamas naujasis standartinis PVM datos laukas.

 • Funkcijoje Skaičiuoti ir Registruoti atsiskaitymus už PVM (LBC) atsidaro galimybė nurodyti Tiekėjo reg.grupės kodą.

image.png

Taip pat BC21 versijoje standartiškai atsirado galimybė pasirinkti pagal kokią datą turėtų būti uždaromas PVM laikotarpis. Tai galima atlikti laukelyje Laikotarpio datos tipas:

 • Registravimo data,
 • Dokumento data,
 • PVM data.

Kad uždarymo rezultatas sutaptų su PVM deklaraciją rekomenduojama naudoti PVM datą.

Lithuanian Language for Lithuania – Vertimas į Lietuvių kalbą

Release 3.0 ir 4.0 (2022 11)

Atlikti BC21 versijos vertimai.

i.SAF for Lithuania – ISAF funkcionalumas

Release 3.16 (2022 7)

Nauja galimybė vesti teigiamas Kreditines pardavimo PVM sąskaitas faktūras. Tam naudojamas tas pats Pardavimo SF dokumentas BC, tik keičiamos reikšmės lauke LT i.SAF SF tipas. Kuriant naują pardavimo SF dokumentą, pagal nutylėjimą ši reikšmė būna Pardavimo sąskaita. Esant poreikiui ją keičiame.

image.png

Jeigu užregistruota su neteisingu tipu, jį galima pakeisti ir Registruotoje Pardavimo SF.

image.png

Release 3.22 (2022 10)

 • Atlikto korekcijos, kad formuojant ISAF duomenų rinkmeną, būtų suteikiama tinkama lauko SF tipas reikšmė, kai pirkėjo kortelėje pažymėtas laukas Viena sąskaita faktūra.
 • Atnaujintas iSAF PVM kodų klasifikatorius, pridedant naujas ISAF kodų reikšmes.
 • Atsirado** galimybė ISAF rinkmeną formuoti** nustačius darbų eilės įrašą. Aktualu, kai eksportas trunka ilgai, dėl didelio dokumentų skaičiaus.

Core Reports for Lithuania – bazinės ataskaitos

Release 4.13 (2022 08)

Atsirado galimybė pasirinkti Partijos spausdinimą dokumentuose:

 • Pirkimo užsakymas
 • Debetinė sąskaita (registruota)
 • Pardavimo SF (neregistruota)
 • Pardavimo SF (registruota)
 • Kreditinė sąskaita (registruota)
 • Pardavimo važtaraštis (registruota)

image.png

Pridėtas Gavėjo adreso spausdinimas ataskaitose:

 • Pardavimo SF (registruota)
 • Pardavimo SF (neregistruota)
 • Kreditinė sąskaita (registruota)
 • Pardavimo važtaraštis (registruota)

image.png

SEPA for Lithuania – banko importo ir eksporto funkcionalumas

Release 3.5 (2022 06)

SEPA funkcionalumas papildytas galimybe nurodyti Mokėtojo kodą gavėjo sistemoje. Mokėjimų žurnale sukurtas papildomas laukas, kuris yra išeksportuojamas, jei turi nurodytą reikšmę

image.png

EXTENDED Lokalizacijos paketas

Toliau aprašomi pakeitimai Extended lokalizacijos paketui priklausančiuose produktuose.

Softera Localization Extended for Lithuania – SLE funkcionalumas

Release 2.0 (2022 10)

 • Siekiant pagreitinti ataskaitos veikimą, atnaujinta ataskaita** Prekes apyvarta SLE**.
 • Ataskaitos Tiekėjo/Pirkėjo įsipareigojimai SLE pakoreguotos, kad rodytų teisingą likutį pradžiai ir pabaigai filtruojant pagal dimensijas. Taip pat panaikinta galimybė filtruotis pagal pirkėjo/tiekėjo knygos įrašų požymius.

image.png

• SLE ataskaitos pridėtos į atitinkamas korteles ir puslapius.

AtaskaitaKortelėSąrašas
Prekės apyvarta SLEcellPrekės > Ataskaita
Prekių apyvartos santrauka (SLE)cellPrekės > Ataskaita
Atsargų likučiai SLEcellPrekės > Ataskaita
Nupirkto IT sąrašas SLEIlgalaikio turto kortelė > AtaskaitosIlgalaikis turtas > Ataskaitos
Bandomasis balansas SLEDK sąsk. kortelė > AtaskaitosSąskaitų planas > Ataskaita
Parduoto IT sąrašas SLEIlgalaikio turto kortelė > AtaskaitosIlgalaikis turtas > Ataskaitos
Banko sąsk. apyvarta SLEBanko sąskaitos kortelė > AtaskaitaBanko sąskaitos > Ataskaita
Pirkėjo įsipareigojimai SLEPirkėjo kortelė > AtaskaitosPirkėjai > Ataskaitos
Tiekėjo įsipareigojimai SLETiekėjo kortelė > AtaskaitosTiekėjai > Ataskaitos > Finansų valdymas
IT inventorizacijos aktas SLEIlgalaikio turto kortelė > AtaskaitosIlgalaikis turtas > Ataskaitos
Pradelstos gautinos sumos SLEPirkėjo kortelė > AtaskaitosPirkėjai > Ataskaitos
Pradelstos mokėtinos sumos SLETiekėjo kortelė > AtaskaitosTiekėjai > Ataskaitos > Finansų valdymas
Detalus bandomasis balansas SLEDK sąsk. kortelė > AtaskaitosSąskaitų planas > Ataskaita
Tiekėjas - likutis iki datos SLETiekėjo kortelė > AtaskaitosTiekėjai > Ataskaitos > Finansų valdymas
Banko sąskaita - det. band. bal. SLEBanko sąskaitos kortelė > AtaskaitaBanko sąskaitos > Ataskaita
IT įvedimo į eksploataciją aktas SLEIlgalaikio turto kortelė > AtaskaitosIlgalaikis turtas > Ataskaitos
Sąskaitų suvestinė - pelnas/nuostoliai SLEDK sąsk. kortelė > AtaskaitosSąskaitų planas > Ataskaita
Sąskaitų suvestinė - balansas SLEDK sąsk. kortelė > AtaskaitosSąskaitų planas > Ataskaita
 • Atlikti Priminimo pažymų patobulinimai susiję su ataskaitos forma, siuntimo funkcionalumu ir nustatymais.

Ataskaitoje Priminimo pažyma pakoreguota:

 • Pradžios ir Pabaigos tekstų spausdinimas,
 • Atsirado galimybė pasirinkti ir spausdinti Išorinius Dokumentų Nr.,
 • Rodomas vėluojamų dienų skaičius.

image.png

Atsirado galimybė prie Priminimo pažymų sąlygų kodo lygių apsirašyti ir siųsti skirtingo teksto priminimo pažymų laiškus:
image.png

Release 8.0 (2022 11)

 • Skolų suderinimo akto ataskaitoje pakeistas datos atvaizdavimo formatas.

image.png

 • Ataskaitoje Pirkėjas - likutis iki datos SLE galimybė filtruoti pagal Pirkėjo reg.grupę.

image.png

Release 9.0 (2022 12)

 • DK nustatymuose pridėtas naujas nustatymas „Leisti trinti pagrindinius nustatymus “, kurio nepažymėjus neleidžia trinti prekių, tiekėjų ir pirkėjų kortelių, jeigu yra bent vienas įrašas. Pagal nutylėjimą šita reikšmė visuomet nepažymėta, tokia ir turėtų likti.

image.png

 • Atlikti laiškų siuntimo pakeitimai: Numatyto kalbos kodo nustatymas, kuris yra naudojamas, kai dokumente nėra kalbos kodo ir prie vartotojo nurodoma El. laiško paskyros tipas.

image.png

image.png

 • Prekės apyvartos SLE ataskaitos užklausos formoje įdėti pasirinkimus: Vietos kodų, Atsargų registravimo grupių, Prekių filtro.

image.png

 • Pataisyta Sąskaitų suvestinės VAS balanso forma, nes neteisingai rodydavo likutį datai.
 • Atsargų nurašymo akte spausdinant kiekius, spausdinama tiek skaičių po kablelio, kiek matoma prekės knygos įraše.

image.png

image.png

 • Sukurtas naujas plėtinys** SLE Report Jobs**, kuris leidžia apsirašyti ir naudoti numatytus parametrus ataskaitų paleidimui, taip pat užstatyti jas per darbų eiles.
  Šis naujas funkcionalumas leidžia užsidėti automatinį darbą tarkim Priminimo pažymų suformavimui, kur reikia nurodyti Dokumento ir Registravimo datas.
SLE Report Jobs

Funkcionalumas gali būti panaudotas bet kokių ataskaitų nustatymų sudėjimui naudojimui ant darbų eilių.

image.png

image.png

Plačiau apie šį funkcionalumą skaitykite produkto Instrukcijoje.

Physical Inventory for Lithuania - Inventorizacijos funkcionalumas

Release 1.5 (2022 05)

 • Ataskaitoje Faktinių atsargų sąrašas LBC atliktos korekcijos kad spausdintų Partijos Nr.
  image.png

 • Nauja funkcija Atnaujinti eilutes (LBC), kuri Faktinių atsargų žurnale supildo lauką Bendra verslo reg. grupė pagal pasirinktą eilutės tipą. Tai leidžia išvengti rankinio Bendros verslo reg.grupės pildymo visose eilutėse.

image.png

image.png

Fixed Asset History for Lithuania – Ilgalaikio turto istorijos funkcionalumas

Release 4.4 (2022 05)

 • Ilgalaikio turto sąraše įdėtas mygtukas IT Istorijos žurnalas skirtas atidaryti istorijos žurnalą.

image.png

 • Ilgalaikio turto istorijos žurnalo atidarymas sukuria žurnale eilutę pagal ilgalaikio turto kortelę, iš kurios buvo atidarytas žurnalas.

image.png

 • Pataisyta, kad kuriant naują Ilgalaikio turto kortelę leistų pildyti reikšmes IT vietos kodas, IT atsakingas darbuotojas, Dimensijos, net ir tuo atveju, kai yra naudojama IT istorija.

image.png

 • Pataisytas Ilgalaikio turto kortelės kopijavimo funkcijos veikimas.

Release 5.0 (2022 11)

 • Atliktas papildymas kviečiant spausdinius - perduodamos įrašo, ant kurio stovima Dokumento Nr. ir Registravimo Datos reikšmės.

IVAZ for Lithuania – IVAZ funkcionalumas

Release 1.0 (2022 10)

Atsidaro galimybė teikti IVAZ per WebService paslaugą (iš BC tiesiai į VMI sistemą, be prisijungimo) ir vartototojams, kurie naudoja BC SAAS paslaugą.

Intrastat Reporting for Lithuania – Intrastat funkcionalumas

Release 4.0 (2022 12)

 • Į Intrastat funkcionalumą pridėtas Srities naudojimas. Srities informaciją teikiant intrastat ataskaitą reikia pildyti tuomet, kai yra vykdomi išvežimai prekių, kurių kilmės šalis yra Lietuva.

Papildyti Intrastat nustatymai:
image.png

Užsidėjus nustatymuose tikrinimą, jis atliekamas pardavimo dokumentuose prekėms, kurių kilmės šalis LT.
Sritį galima nurodyti prekės kortelėje:
image.png

Nurodžius numatytą reikšmę prekės kortelėje, ji ateina į pardavimo dokumento eilutes. Arba gali būti pildoma/keičiama tiesiog pardavimo eilutėse.
image.png


What's Next