2023 07
  • 28 Jul 2023
  • PDF

2023 07

  • PDF

Article Summary

Pirkėjų ir tiekėjų šablonai papildyti numatytais Intrastat laukais

2023 07 Intrastat reporting for Lithuania v8.0

Pirkėjų ir tiekėjų šablonai papildyti intrastat laukais:

  • Operacijos tipas
  • Operacijos tipas - grąžinimas
  • Gabenimas

image.png

Išorinio dok. nr. serijos priskyrimas pagal darbo datą

2023 07 External Document No. v 5.0

Atlikti pataisymai, kad kuriant pardavimo dokumentą Išorinis dokumento numeris būtų priskiriamas pagal Darbo datą ir numerių serijos priklausomybę nuo datos. Aktualu įmonėms, kurios keičia numerių seriją pagal laikotarpius, pvz:
image.png

Kada darbo data nustatyta 2023 05 10, kuriant Pardavimo SF, Išorinio dok. numeris priskiriamas pagal numerių seriją, einančią nuo 2023-05-01 iki 2023-06-01.
image.png

Galimybė nespausdinti atšauktų įrašų ataskaitoje Kasos knyga (Bankas) (LBC)

2023 07 Core Reports for Lithuania v 9.0

Ataskaitos Kasos knyga (Bankas) (LBC) pasirinkčių lange atsirado galimybė nespausdinti atšauktų įrašų
image.png

Pirkimo užsakymo spausdinyje rodoma dokumento data iš pirkimo užsakymo antraštės

2023 07 Core Reports for Lithuania v 9.0

Atliktas pakeitimas, kad spausdinyje Pirkimo užsakymas (neregistruota) visada būtų rodoma Dokumento data, neatsižvelgiant į tai, kokia data nustatyta Pardavimų ir gautinų sumų nustatymų laukelyje "Naudoti datą"
image.png

image.png

image.png

Banko duomenų pildymas eksportuojant mokėjimų pavedimus

2023 07 LBC Bank SEPA v. 3.10

Atlikti pakeitimai, kad formuojant SEPA mokėjimų pavedimus Business Central, mokėjimo gavėjo banko kortelėje būtų reikalaujama užpildyti tik IBAN ir Banko sąsk. Nr. laukelius
image.png

Anksčiau nepriklausomai nuo to ar būdavo atliekamas vietinis pavedimas ar kitos rūšies, reikalavimas buvo supildyti pilną banko informaciją (SWIFT, šalies kodą, Banko kodą ir kt.).

Jei mokėjimas ne SEPA, tuomet būtina nurodyti SWIFT kodą.


What's Next