2023.05 v13
 • 29 Dec 2023
 • PDF

2023.05 v13

 • PDF

Article summary

Perdarytas Darbuotojų II pensijos pakopos importo funkcionalumas

Nuo šios versijos paprastėja darbuotojų II pensijos pakopos importas. Sukurtas naujas funkcionalumas, kur pensijos kaupimo metodas saugomas atskiroje lentelėje Darbuotojų II pens. pakopos įkainiai, o ne darbuotojo paskyrimo kortelėje, kaip anksčiau.

image.png

Skaičiavimai > Istorija > Darbuotojų II pens. pakopos įkainiai lentelėje galite įjungti naują funkcionalumą arba per Atlyginimų nustatymus, Skaičiavimų dalyje sukurtas naujas nustatymas Darbuotojų II pens. pakopos v2 įjungta. Įjungus nustatymą, galiojančios esamos reikšmės paskyrimų kortelėse nustatyme Pensijos kaupimo metodas automatu persikelia į naują lentelę Darbuotojų II pens. pakopos įkainiai. Visi tolimesni pakeitimai atliekami naujoje lentelėje, nebe paskyrimo kortelėje.

SVARBU

Atlyginimų nustatymuose įjungus nustatymą Darbuotojų II pens. pakopos v2 įjungta, paskyrimų kortelėse Pensijos kaupimo metodo esamų reikšmių neleis koreguoti. Su ateinančiomis Softera.PAYROLL versijomis paskyrimo kortelėje nebeliks Pensijos kaupimo metodas lauko.

Darbuotojų II pensijos pakopos importuojamos per Skaičiavimai > Istorija > II pens. pakopos failai. Importą siūlome vykdyti kiekvieną mėnesį prieš darbo užmokesčio skaičiavimą, galima importuoti tik skirtumus arba pilną informaciją. II pens. pakopos failuose spaudžiame mygtuką Darb. II pens. pakopos įkainių imp. v2, parenkame failą, duomenys importuojami į sistemą.


Ataskaita Darbuotojo informacija

Personalo ataskaitose sukurta ataskaita Darbuotojo informacija. Ataskaita dinaminė, galimybė sukurti skirtingus šablonus ir juose naudoti duomenis iš personalo puslapių: Darbuotojai, Sutartys, Paskyrimai, Giminaičiai, Banko sąskaitos, Asmeninė informacija ir kita.
Norint pradėti naudoti ataskaitą reikia sukurti naują šabloną arba naudoti esamus. Ataskaitą spausdinant parenkate ataskaitos šabloną, Pranešimo data lauke nurodote kuriai datai formuojate ataskaitą. Taip pat žemiau pagal ataskaitoje naudojamas lenteles galite naudoti filtrus, pvz.: ataskaitoje naudojami duomenys iš Darbuotojų lentelės, vadinasi, filtrus nurodote Filtras: Darbuotojas SPR dalyje, jei Paskyrimų lentelės, tuomet Filtras: Paskyrimas SPR ir pan.
image.png

Ataskaitos pvz.:
image.png

Naujo šablono sukūrimas:
Išskleiskite Šablono kodą ir paspauskite Naujas, įveskite naujo šablono kodą bei aprašą, pvz.: Vaikai. Po to spauskite "..." ir parinkite Stulpeliai.

image.png

Ataskaitos šablono stulpeliuose išvardinkite stulpelių reikšmes norimu eiliškumu.
image.png

Stulpelių reikšmės:

 • Stulpelio Nr. - nurodote stulpelio eiliškumą;
 • Atask. šablono lauko Nr. - parenkate stulpelio lauką, kurį norima spausdinti. Jei sąrašas tuščias arba nėra norimo lauko, kurio ieškote, spauskite Naujas. Ataskaitų šablonų laukų sąraše (paveiksliukas žemiau) parinkite Lentelės ID (pvz.: 70362870 Darbuotojai SPR) ir Lauko Nr (pvz.: 1010 Pirmas vardas). Esant poreikiui galite nurodyti stulpelio pavadinimą. Taip pat nurodyti skaičiuojamą lauką, pvz.: Vardas Pavardė.
 • Lentelės pavadinimas - užsipildo automatiškai pagal parinktą ataskaitos šablono lauką;
 • Lauko pavadinimas - užsipildo automatiškai pagal parinktą ataskaitos šablono lauką;
 • Lentelės skaič. laukas - užsipildo automatiškai pagal parinktą ataskaitos šablono lauką;
 • Stulpelio pavadinimas - užsipildo automatiškai pagal parinktą ataskaitos šablono lauką;
 • Stulpelio plotis - jei lauko reikšmė ilgesnė, galite nustatyti dvigubą plotį. Galimos reikšmės: x1, x2;
 • Ataskaitos eiliškumas - galite nustatyti, pagal kurį stulpelį norite rūšiuoti. Galimos reikšmės: Nerūšiuoti, Didėjantis, Mažėjantis;
 • Pirma raidė - galite pakeisti pirmos raidės spausdinimo būdą. Galimos reikšmės: Originali, Didžioji, Mažoji.

image.png


Galimybė į DK įrašus darbo užmokesčio priskaitymų aprašą formuoti kita kalba

Įkelti nustatymai, kuriais galima nurodyti, kokia kalba darbo užmokesčio aprašas registruojamas į DK.
Naudojami nustatymai:
Nustatymai > Atlyginimų nustatymai SPR > Didžioji knyga grafoje - DK įrašo aprašo kalba – nurodoma kalba, kurios vertimas naudojamas. Jei tuščia imama LTU kalba, esant poreikiui galima nustatyti, pvz.: ENU – bus traukiamas anglų kalba aprašas;
image.png

PI kodo kortelėje yra nustatymas „DK įrašo aprašas iš“, jo galimos reikšmės:
o Tuščia – nenurodyta;
o PI įrašo – prie įrašo nurodytas aprašas, pvz.: sumų žurnale yra galimybė nurodyti kitą aprašą, nei nurodyta PI kodo kortelėje;
o PI kodo – traukiamas PI kodo vertimas.
image.png


Galimybė kopijuoti Ilgalaikius priskaitymus, išskaitymus

Ilgalaikiuose priskaitymuose, išskaitymuose įdėtas mygtukas Naujas pagal einamą. Parinkite norimą priskaitymo ar išskaitymo įrašą ir spauskite šį mygtuką, sistema sukurs naują ilgalaikį priskaitymą ar išskaitymą su neužpildytais laukais:

 • priskaitymui - Pradžios, Pabaigos data, Suma, Procentas;
 • išskaitymui - Pradžios, Pabaigos data, Suma, Procentas, Procentas virš MMA, visa 6 skiltis: Pradinės sumos, palūkanų procentai, 7 skiltis: Skola.

Praplėstas Giminaičių funkcionalumas

Nuo šiol giminaičių puslapyje galima pildyti ne tik darbuotojų vaikų informaciją, bet ir pildyti darbuotojo kontaktinius asmenis. Tam sukurtas naujas laukas Tipas v2, kuriame galimos reikšmės: Dukra, Sūnus, Kita, Vaikas, Kontaktinis asmuo. Taip pat laukai: Tel.Nr., Asmeninis el.paštas (šiuos laukus rasite Personalizuoti srityje).
Apdoroti mygtuko srityje rasite filtrą Filtruoti vaikus iki 18m. Naudodami jį, greitai išfiltruosite darbuotojų vaikus, kurių amžius yra iki 18 metų.


Papildyta ataskaita Pažyma apie darb. užmokestį

Papildyta ataskaita Pažyma apie darb. užmokestį filtru Įtraukti dienpinigius iš deklaracijos. Filtras naudojamas, kai dienpinigiai apmokestinami per darbo užmokesčio modulį, sumų žurnalą. Požymis nenaudojamas, jei dienpinigiai apskaitomi per tiekėją ar atskaitingą asmenį finansų dalyje.


Praplėstas Pradinių VDU funkcionalumas

Atsirado galimybė vesti pusę mėnesio priskaitymus, kuriuos įtraukia į VDU skaičiavimą. Tai aktualu, kai darbuotojas perkeliamas iš vienos įmonės į kitą vidurį mėnesio ir dalis darbo užmokesčio yra skaičiuota praeitoje įmonėje, ir dalis naujai sukurtoje įmonėje.
Taip pat atsirado galimybė metinei/ketvirtinei premijai nurodyti darbo grafiko dienas ir valandas.


Papildytas Laiko darbalapių sumuojamų grupių kodų funkcionalumas

Tabelio darbalapyje praplėsta galimybė sumuoti iki 12 stulpelių (anksčiau buvo 8) norimų aktyvumo kodų grupių.
image.png


Papildyti dokumentų šablono kintamieji

Sukurti nauji kintamieji:

 • Priskaitymo bazė suma žodžiais anglų kalba;
 • Neatvykimo įrašo dimensijų kintamieji;
 • Neatvykimo įrašo Įsakymo Nr;
 • Neatvykimo įrašo kalendorinių dienų skaičius;
 • Darbuotojo Atleidimo įsakymo Nr.

Papildytas Mokėjimų žurnalas darbo užmokesčio laukais

Papildytas Mokėjimų žurnalas laukais: Įrašo tipas SPR, Pajamų rūšies kodas SPR.


Papildytas Atsiskaitymo lapelių eksportas kintamaisiais

Failo pavadinimo šablone nuo šios versijos galima naudoti kintamuosius:

 • #14 - Asmeninis el.paštas;
 • #15 - Įmonės el.paštas;
 • #16 - Atsiskaitymo lapelio el.paštas.

Papildyta ataskaita Detalaus tabelio eksportas lauku

Papildyta ataskaita Detalaus tabelio eksportas lauku Grafiko formulės kodas.


Vienetinis darbo užmokesčio apmokėjimo būdas

Kai Vienetinis darbo užmokesčio apmokėjimo būdas reikalinga nurodyti laukus, kad būtų skaičiuojamas atostogų rezervas, kol nėra išdirbta 3 mėn.:

 • Priskaitymo bazės sumos tipas -reikšmė Min. algos koef.;
 • Priskaitymo bazė - reikšmė 1.

Rolės centre pakeistas filtras Dirbantys langelyje

Nuo šios versijos nerodys ateityje įdarbinamų darbuotojų, t.y. kai įdarbinimo data vėlesnė nei nurodyta Darbo data.


Ataskaita Darbuotojų kaita pagal dimensiją

Personalo ataskaitose sukurta ataskaita Darbuotojų kaita pagal dimensiją. Ataskaita formuojama pagal dimensiją, pvz.: padalinio. Ataskaitoje rodoma per parinktą laikotarpį kiek darbuotojų įdarbinta, atleista, kiek atostogaujančių, kiek vaiko priežiūros atostogose.


Papildyta ataskaita PI suvestinė

Papildyti ataskaitos PI suvestinė filtrai dalimi Filtras: Registruotas PI įrašas SPR. Nuo šios versijos yra galimybė filtruoti duomenis pagal registruotų įrašų dimensijas.


Galimybė pasirinktinai registruoti dimensijas į DK

Atlyginimų nustatymuose, Didžiosios knygos dalyje sukurti nustatymai Dimensija X DK registravimui. Galimos reikšmės: Tuščia, Visada, Neregistruoti, Tik atlyginimas, Tik nep. ato. rezervas. Pagal nutylėjimą visos dimensijos registruojamos į DK. Esant poreikiui galima nustatyti, kad naudojama dimensija būtų neregistruojama į DK visai, arba registruojama tik atlyginimų sumoms, o atostogų rezervui neregistruojama.


Galimybė aprašyti papildomų atostogų dienų schemas

Jei įmonė suteikia papildomas atostogų dienas darbuotojams už gimtadienį ar po kelerių darbo metų, sistemoje yra galimybė aprašyti papildomas atostogų schemas. Valstybės nustatytos po 10 metų ir kitos neaprašomos, jos skaičiuojamos automatiškai.
Darbo laikas > Nustatymai > Pap. atostogų schemos - galimybė sukurti įmonėje taikomą schemą. Aprašius ir paleidus funkciją Papildomos atostogų dienos > Keisti, sistema į Individualius dydžius įrašys papildomas atostogų dienas kodu ATOST.SCHEM.D.KASM. (kai atostogos suteikiamos kasmetinės) arba ATOST.SCHEM.D.VNK. (kai atostogos suteikiamos vienkartinės).
Papildomos atostogų dienos suteikiamos pagal darbo metus, nuo įdarbinimo datos arba nuo kada kaupiamas stažas. Atostogų likutis kaupiamas į bendrą atostogų likutį, galiojimo datos likutis neturi.
Žemiau pateiktas pavyzdys "Motyvacinis paketas", įmonėje paketas įsigalioja nuo 2020-01-01. Suteikiamos atostogos pagal darbo metus skaičiuojant nuo įdarbinimo datos. Po 3 metų suteikiamos 3 kasmetinės dienos, po 5 metų dar papildomai 2 kasmetinės dienos. Vadinasi po 5 metų darbuotojui priklausys 5 papildomos atostogų dienos.

image.png


Papildyti Darbuotojų ir Paskyrimų sąrašai laukais Pareigų grupės kodas, aprašas

Darbuotojo kortelė, Darbuotojų ir Paskyrimų sąrašai papildyti laukais Pareigų grupės kodas, Pareigų grupės aprašas. Sąrašuose laukus galima iškelti naudojant Personalizuoti funkcionalumą.


Pakeisti stulpeliai darbo užmokesčio žiniaraščio ataskaitoje

Darbo užmokesčio ataskaitoje pakeistas laukų atvaizdavimas:

 • Pajamų natūra, kur moka mokesčius darbdavys mokesčių stulpeliuose: GPM darbo santykiai natūra, Sodra darbuot. darbo sant. natūra PSD, Sodra darbuot. darbo sant. natūra VSD, Sodra darbuot. natūra pensijos kaupimas - sumos rodomos be skliaustelių;
 • Visa d. viet. kaina - perkeltas stulpelis po pajamų natūra, į sumą įtraukiami pajamų natūra mokesčiai mokami darbdavio.

Nuo šiol skaidomos Viso priskaityta, Viso išskaityta, Liko mokėti sumos pagal dimensiją.


Pakeistas Priskaitymų filtras Bendrajame PI žurnale

Papildytas filtras, kad tinkamai filtruotų pajamų nuo natūros priskaitymų kodus.


Papildytas Aktyvumo kodų skaičiavimo būdas

Papildytas aktyvumo kodų skaičiavimas, kai nustatymas Įkainis pagal nustatyta Minimumą.


Praplėstas funkcionalumas Tabelio importas iš Excel

Tabelio darbalapyje praplėstas Tabelio importas iš Excel, kai naudojamas failo šablonas 1 eilutė 1 diena. Jei tą pačią dieną dalis dirbto laiko turi dimensiją, o dalis neturi, faile pildome dvi eilutes, norint importuoti tokią informaciją, prieš importą reikia pažymėti požymį Importuoti ir tuščias dimensijos vertes.


Papildytas GPM312 formos pildymas

Papildytas duomenų eksportas į GPM312 formą. Už naudojimąsi kitam asmeniui priklausančiu automobiliu asmeniniais tikslais pajamos natūra deklaracijos lauke L6 pildomas požymis „A“.
Papildyta, kad trauktų sumas B77, B58 pajamų rūšies kodų.


Papildytas GPM lubų skaičiavimas

Papildytas GPM skaičiavimas metų sandūroje, kai darbuotojui individualiuose dydžiuose nurodytas GPM lubų taikymo nustatymas.
Taip pat papildytas GPM lubų skaičiavimas, kai PI kodo kortelėje nurodytas GPM skaičiavimas be NPD.


Pakeistas komandiruočių perkėlimas į DK įrašus

Neatvykimuose naudojant funkciją Perkelti komand. sumas į žurnalus, bus keliami komandiruotės dienpinigiai į DK įrašus su Įrašo tipu SPR Priskaityta suma, anksčiau buvo GPM.


Papildytas duomenų surinkimas Sodros SAM ataskaitoje

Pakeistas duomenų surinkimas, kai darbuotojas atleidžiamas kito mėnesio pirmą dieną.


Papildytas duomenų surinkimas Sodros 1-SDv2 ataskaitoje

Pakeistas duomenų surinkimas, kai ataskaita formuojama nuo pirmos mėnesio dienos.


Papildytas duomenų surinkimas Sodros 2-SDv2 ataskaitoje

Į filtrų sritį įdėtas laukas Priežasties kodas. Nurodžius kodą ataskaitoje būtent jis bus spausdinamas. Laukas gali būti naudojamas, kai įmonėje vykdoma reorganizacija ir daugumai darbuotojų turi būti kitas priežasties kodas nei atleidimo.


Papildytas Sodros 12-SD formos duomenų surinkimas

Pakeisti ataskaitų surinkimo filtrai, kad duomenis trauktų ilgesnį laikotarpį nei mėnuo, taip pat sutvarkytas automatinis priežasties kodo atvaizdavimas.


Pakeistas išskaitymo mokėjimo pildymas į DK

Nepildomas Dokumento tipas Mokėjimas, kai registruojamas išskaitymo mokėjimo įrašas į DK mokėjimų žurnalą.


Pakeistas "KP" aktyvumo kodo atvaizdavimas tabelyje

Suminėje lentelėje "KP" aktyvumo kodas buvo spausdinamas kaip "DP". Pakeista, dabar spausdina aktyvumo kodą toks, koks panaudotas tabelyje.


Sutvarkytas ataskaitos Vykdomieji raštai spausdinimas

Sutvarkytas ataskaitos Vykdomieji raštai spausdinimas.


Papildytas darbuotojų įkėlimo funkcionalumas

Nuimtas ribojimas dokumentų įkėlimo funkcionalume į darbuotojo kortelę.


Papildytas Sutarčių puslapyje Naujas pagal einamą funkcionalumas

Papildytas Naujas pagal einamą funkcionalumas, kad tvarkingai perkeltų įvestus neatvykimus prie naujai sukurtos sutarties.


Papildytos teisės naudojamos bandomojo laikotarpio perskaičiavime

Papildytos keitimo teisės, kai naudojamas bandomojo laikotarpio perskaičiavimas, kai jo laikotarpiu yra įvestas neatvykimas.


Papildytas mamadienio įvedimo tikrinimas

Papildytas tikrinimas dėl mamadienio laikotarpio pradžios datos.


Sukurtas naujas funkcionalumas eksportuoti DK įrašus į NAV

Sukurtas naujas funkcionalumas Eksportuoti D/K įrašus į NAV, kuris eksportuoja registruotus DK įrašus, pvz.: priskaitymus, atostogų rezervą, mokėjimus. Taip pat sukurtas NAV funkcionalumas Importuoti DK įrašus iš BC.


Pervadinti stulpeliai GPM dydžių lentelėje

Pervadinti stulpeliai nuo „NPD pagrind. Koef. 1“ iki „NPD pagrind. Koef. 6“, neberodomos kintamųjų reikšmės stulpelių pavadinimuose.
Taip pat PNPD stulpeliai iškelti į „Personalizuoti“ sritį.
image.png


Standartiniai API

Paruošti standartiniai API: Giminaičiai, Giminaičio istorija.


What's Next