2023.05
  • 22 May 2023
  • PDF

2023.05

  • PDF

Article Summary

Naikinama funkcija Siūlyti Užskaitas (LBC)

2023 05 Compensations Adjustments for Lithuania v6.0

Atsiradus naujai standartinei Business Central funkcijai, kuri atlieka tą patį užskaitų siūlymo funkcionalumą, naikinama funkcija Siūlyti Užskaitas (LBC), vietoje jos dabar naudosime standartinę BC funkciją Grynieji pirkėjų/tiekėjų likučiai.

image.png

Visa kita lieka nepakitę. Pirkėjui ir tiekėjui užskaitos siūlomos tik tuo atveju, jeigu jie yra susieti per kontaktą ir turi bendrą skolos likutį. Užskaitos ataskaitos gali būti spausdinamos tiek prieš žurnalo eilučių registravimą, tiek po jo.

Prieš registravimą, iš žurnalo eilučių:

image.png

Po eilučių registravimo, susiradus ataskaitą Užskaitos aktas P (LBC) per paiešką:

image.png

image.png

Korekcija 36 PVM ataskaitos eilutės skaičiavime

2023 05 VAT Reporting for Lithuania v12.0

Atlikta korekcija, kad eksportuojant PVM ataskaitos 36 eilutė, jos suma būtų apskaičiuojama iš suapvalintų kitų PVM ataskaitos eilučių, taip kaip tai atlieka pati ff.data forma.
image.png

Pridėtas filtrų saugojimas ataskaitose, kuriose trūko

2023 05 Softera Extended Localization for Lithuania v15.0

SLE ataskaitose, kuriose trūko, pridėtas filtro saugojimas:

  • Bandomasis balansas SLE,
  • Parduoto IT sąrašas SLE,
  • Nupirkto IT sąrašas SLE,
  • Tiekėjo įsipareigojimai SLE,
  • Pirkėjo įsipareigojimai SLE.

image.png

IVAZ dokumento transportavimo pildymas keliems dokumentams

2023 05 i.VAZ for Lithuania v2.0

Atsirado galimybė IVAZ dokumentų sąraše pasirinktiems dokumentams užpildyti transportavimo informaciją vienu kartu.
Tai atliekama IVAZ Dokumentų sąraše paspaudus Apdoroti ir pasirinkus Atnaujinti Transport. informaciją.

image.png

Supildome reikiamą informaciją ir spaudžiame Gerai.
image.png

Ši funkcija keičia iVAZ dokumentus su būsena Atviras.

Nauja Valiutų kurso koregavimo funkcija ir nauji koregavimo registro įrašai

2023 05 Substitutes Posting Groups for Lithuania v8.0

Šioje versijoje pereinama prie naujos Microsoft sukurtos Valiutų kursų koregavimo funkcijos.
Pati koregavimo funkcija iškviečiama taip pat, parametrai irgi beveik tokie patys. Atsirado galimybė peržiūrėti koregavimo įrašus prie registravimą:

image.png

Pasirinkus Peržiūrėti registravimą atidaroma įrašų peržiūra:

image.png

Norint užregistruoti valiutų kursų koregavimą Peržiūrėti registravimą reikia nusiimti.
Po valiutų kursų koregavimo galima peržiūrėti detalius koregavimo įrašus. Jie pasiekiami iš Valiutų kursų koregavimo registro arba per paiešką:
image.png

image.png


What's Next