Kaip atlikti nustatymus?
 • 13 Mar 2024
 • PDF

Kaip atlikti nustatymus?

 • PDF

Article summary

Bankfeed nustatymų atlikimui yra sukurtas nustatymų vedlys, kuris padės vartotojams patiems supildyti pagrindinius nustatymus, reikalingus bankų prijungimui ir produkto paleidimui. Naudojantis vedliu vartotojui nereikia papildomai atsidarinėti skirtingų nustatymų lentelių ir skaityti jose esančių laukų, visi pagrindiniai nustatymai yra pateikiami vienoje formoje.

Jeigu prireiktų sudėtingesnių nustatymų jie gali būti pildomi ir tiesiogiai nustatymų lentelėse, todėl šioje instrukcijoje bus pateikiami ir jų detalūs aprašymai.

Taip pat yra dalis nustatymų, tokie kaip nustatymai naudojami dokumentų atpažinimui ir gretinimui, kurie turi būti atliekami rankiniu būdu.

Kaip atlikti nustatymus ir prijungti banko sąskaitas?

Po Bankfeed plėtinio suintaliavimo, turėsite užpildyti duomenis pagal Bankfeed nustatymų vedlį:
image.png

Po pasisveikinimo žinutės, spauskite Toliau.
image.png

Atsidariusio lango lauke Žurnalo tipas pasirinkite, kokį žurnalą norite naudoti išrašų importui. Galima pasirinkti Bendrąjį žurnalą arba Pinigų mokėjimo derinimo žurnalą.
Jei pasirinksite Pinigų mokėjimo derinimo žurnalą, spauskite Toliau. Jei pasirinksite Bendrąjį žurnalą, turite pasirinkti ir Žurnalo šablono pavadinimą. Taip pat pasirinkite, ar norite importuoti visas banko išrašo operacijas, ar norite Praleisti mokėjimus tiekėjams.

Spauskite Toliau.
image.png

Bankfeed nustatymai baigti ir paruošti naudojimui.
Paspauskite Baigti.
Po šio žingsnio pradedamas banko sąskaitų prijungimas.
image.png

Paspauskite Toliau.
image.png

Jeigu jungiamės pirmą kartą tuomet Ar jau turite paskyrą? turi likti nepažymėta.
Supildome informaciją laukeliuose El. paštas, Slaptažodis, Vardas, Pavardė.

Rekomenduojama naudoti bendrą įmonės el. pašto adresą, nes kiekvienai įmonei galima sukurti tik vieną paskyrą.
Slaptažodis turi atitikti visus saugumo reikalavimus:
image.png

Slaptažodžio sugeneravimui galima pasinaudoti funkcija Siūlyti slaptažodį.

Jeigu jungtumėtės ne pirmą kartą ir norėtume prijungti papildomas banko sąskaitas, tuomet reiktų pažymėti Ar jau turi paskyrą? ir suvesti savo anksčiau nurodytą El. paštą ir Slaptažodį. Suvedę reikiamą informaciją, spauskite Toliau.

image.png

Šiame lange matote informaciją iš Įmonės informacija puslapio. Jei jis tuščias, užpildykite jį, nurodykite El. pašto adresą, skirtą gauti klaidų pranešimams ir spauskite Toliau.

Įspėjimas

Vienai organizacijai gali būti sukurtas tik vienas Bankfeed prisijungimas (yra taikomas tikrinimas, kad PVM mokėtojo kodas ir Įmonės kodas būtų unikalūs). Todėl nesvarbu ar yra atliekamas testavimas ar įprastai dirbama su Bankfeed, organizacijos paskyra turi būti viena ir perkeliama iš vienos BC aplinkos į kitą (tarkim iš Sandbox į Production). Pati organizacijos paskyra ir prisijungimas nėra tiesiogiai susieti su BC.

image.png

Šiame žingsnyje pasirinkite, kokį banką norėsite prijungti. Atidarykite bankų sąrašą.
image.png

Pasirinkite banką ir paspauskite Gerai.
image.png

Spauskite Toliau.
image.png

Jeigu prijungiamos banko sąskaitos yra multivaliutinės, pažymėkite Daugiavaliutė sąskaita.

Svarbu

Uždėjus šį požymį banko sąskaitai, šios sąskaitos banko išrašai, kuriuose yra operacijų skirtingomis valiutomis, bus išskaidomi į atskirus išrašus, tai reiškia, kad kiekvienai valiutai, bus reikalaujama turėti atskirą banko sąskaitos kortelę BC. Todėl toms sąskaitoms, kurios nėra multivaliutinės, bet jose yra galimybė atlikti operacijas skirtingomis valiutomis, šis požymis neturi būti dedamas (pvz. banko sąskaita turinti vieną IBAN ir vieną pagrindinę valiutą EUR).

Pasirinkite Banko išrašų šabloną, t.y. už kokį periodą (Vakar, Praėjęs mėnuo, Periodas, Šiandien) norėsite gauti banko išrašus.
Pasirinkus reikšmę Periodas, papildomai reikia nurodyti sukėlimo dažnumą ir dienų skaičių, už kiek dienų norėsite gauti išrašą.
Supildžius, spauskite Toliau.
image.png

Toliau sekite prisijungimo prie banko nurodymais. Sutikite su prisijungimais ir patvirtinkite galimybę prisijungti ir gauti išrašus. Baigus prisijungimą prie banko ir atlikus visus patvirtinimus, gausite patvirtinimo žinutę.

image.png

Spauskite Baigti.
Norint prijungti dar vieną kito banko sąskaitą, kartokite tuos pačius žingsnius.
Jei negalėjote užpildyti nustatymų iš karto po įdiegimo, visada galite atidaryti nustatymų vedlį vėliau.
Šis vedlys gali būti randamas Buhalterio rolėje pagrindiniame lange:

image.png

image.png

Arba surandamas per Paiešką įvedant "Pagalba atliekant sąranką".

image.png

Kaip prijungti daugiau banko sąskaitų arba perjungti banko sąskaitas?

Jei reikia prijungti daugiau bankų arba iš naujo prijungti esamus bankus, eikite į Paiešką ir įveskite "Pagalba atliekant sąranką".
Raskite "Inicijuokite Bankfeed prijungimą" ir paleiskite jį vykdyti.

image.png

Informacija

Jeigu Bankfeed nustatymų vedliu naudojatės nebe pirmą kartą, būsite nukreipti tiesiai į banko sąskaitų prijungimą.

image.png

Paspauskite Toliau.

image.png

Pasirinkite Šalies kodą (jei reikalinga) ir Banko pavadinimą. Paspauskite Toliau.

image.png

Pasirinkite Banko išrašų šablonas ir pažymėkite Daugiavaliutė sąskaita, jei reikalinga. Paspauskite Toliau.

image.png

Tęskite prisijungimo prie banko procedūrą ir tada paspauskite Baigta.

Kaip atlikti dokumentų atpažinimo nustatymus?

Dokumentų/klientų identifikavimui yra naudojami atpažinimo nustatymai. Toliau instrukcijoje aprašomi visi nustatymai, kurie yra naudojami atpažinimui.

Dokumentų atpažinimo nustatymai (Bankfeed)

Sistema geba iš pavedimo paskirties išskirti ir identifikuoti nurodytus dokumentų numerius iš lauko "Pranešimas gavėjui". Bet tam, kad tai darytų, reikia apsirašyti dokumentų atpažinimo taisykles. Tam yra naudojamos teksto atpažinimo formulės aprašytos Regex (Regular Expression Language).
Įsivardinus dažniausiai pavedimo paskirtyje pasitaikančius dokumentų numerių variantus bei naudojant Regex šablonus, apsirašome Dokumentų atpažinimo nustatymus (Bankfeed).
Detaliau apie Regex Regular Expression Language - Quick Reference | Microsoft Docs.

image.png

Laukeliuose Operacijos domeno kodas ir Operacijos pošeimio kodas, Kredito/debeto indikatorius nurodomos reikšmės, kurios būna nurodytos banko išrašo XML failuose, konkrečiose operacijose. Taip galime skirtingoms operacijoms aprašyti skirtingas teksto atpažinimo formules. Jeigu Operacijos domeno kodas ir Operacijos pošeimio kodas, Kredito/debeto indikatorius paliekami neužpildyti, sistema naudos visus galimus variantus.

image.png

LaukasAprašas
Dokumento tipasPasirenkame, kokio dokumento tipo sistema turi ieškoti pagal atpažintą tekstą.
Bendr.žrn.- dok. Nr. lauko Nr., Validuoti bendr.žrn. dok.Nr.Šie laukai naudojami tik su kitų produktų integracijomis.
Pirk.knygos įrašas – dok. Nr. lauko Nr.Nurodomas pirkėjo knygos įraše laukas, kuriame nurodomas pirkėjo Dokumento Nr., kurio ieškome pavedimo paskirtyje. Dažniausiai naudojamas 6 (vidinis sistemos Dokumento Nr.) arba 63 (Išorinis Dokumento Nr.). Jeigu nurodoma 0, tuomet toje eilutėje aprašyto dokumento nebus ieškoma pirkėjų knygos įrašuose.
Tiek. Knygos įrašas – dok.Nr. lauko Nr.Nurodomas tiekėjo knygos įraše laukas, kuriame nurodomas tiekėjo Dokumento Nr., kurio ieškome pavedimo paskirtyje. Dažniausiai naudojamas 6 (vidinis sistemos Dokumento Nr.) arba 63 (Išorinis Dokumento Nr.). Jeigu nurodoma 0, tuomet toje eilutėje aprašyto dokumento nebus ieškoma tiekėjų knygos įrašuose.

Jeigu abejojate, ar naudojama teisinga teksto atpažinimo formulė, galite atsistoję ant konkrečios eilutės, įvesti norimą tekstą lauke “Įvestis” ir tuomet lauke “Rezultatas” pamatysite, ar gauname norimą rezultatą.
image.png

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Bankfeed)

Ši nustatymų lentelė naudojama bankinėms operacijoms, kai gauname/mokame ne pilną sumą, o su išskaitytu banko mokesčiu arba kai mokama tiekėjams su padidinta banko mokesčių suma. Apsirašius banko mokesčio atpažinimo formules, šioje nustatymų lentelėje Softera.Bankfeed galės automatiškai išskaičiuoti/padidinti banko mokesčių sumą ir nukreipti į nurodytą DK sąskaitą bei su klientu dengti pilną kliento/tiekėjui apmokėtą sumą.

Nustatymų aprašymui naudojami Regex šablonai, analogiškai kaip ir Dokumentų atpažinimo nustatymuose (Bankfeed).

image.png

LaukasAprašas
Operacijos domeno kodasNurodome apdorojamų eilučių operacijos domeno kodą. Galima palikti ir tuščią, tuomet bus taikoma visiems galimiems operacijų domeno kodams.
Operacijos pošeimio kodasNurodome apdorojamų eilučių operacijos pošeimio kodą. Galima palikti ir tuščią, tuomet bus taikoma visiems galimiems operacijų pošeimių kodams.
Kredito/debeto indikatoriusNurodome apdorojamų eilučių Kredito/debeto indikatorių.
Sumos šablonas/Sumos formatasNurodome Regex šabloną konkrečios eilutės tekstui nuskaityti ir mokesčio sumai išskaičiuoti.
Atpažintas sumos tipasPasirenkame, kokia suma yra pateikiama mokėjimo eilutės pavedimo paskirtyje. Galimi pasirinkimai:
Suma įskaičiavus mokestį – naudojama, kai pervedama suma matoma "Pranešimas gavėjui" tekste dar prieš mokesčio išskaičiavimą.
Tik mokestis – naudojama, kai "Pranešimas gavėjui" tekste matome iš pavedimo sumos išskaičiuoto mokesčio sumą.
Suma išskaičiavus mokestį - naudojama, kai :Pranešimas gavėjui" tekste matome pervedamą sumą, išskaičiavus mokestį.
Atpažintas sąskaitos tipasNurodome, į kokį sąskaitos tipą turime nukreipti išskaičiuotą banko mokesčio sumą.
Atpažintos sąskaitos Nr.Nurodome, į kokią sąskaitą turime nukreipti išskaičiuotą banko mokesčio sumą.

Žemiau pateikiame kelis pavyzdžius, kokie nustatymai, kokioms operacijoms galėtų būti atlikti, ir kaip sistema tokius įrašus apdoros:

a) Bankas išskaito komisinį mokestį, pervesdamas mokėjimą už atsiskaitymą kortelėmis.

image.png

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Bankfeed) nurodome pažymėtą formulę:

image.png

Pagal aprašytus nustatymus pavedimo paskirtyje nurodytas mokestis yra išskiriamas ir nukreipiamas į nurodytą DK sąskaitą, o gaunamos įplaukos padidinamos nuskaitytų mokesčių suma.

image.png

b) Pirkėjas į valiutinę banko sąskaitą perveda mokėjimą už SF, o bankas išskaito pervedimo mokestį ir gaunama mažesnė pavedimo suma.

image.png

Tokiu atveju Pranešimas gavėjui laukelyje matomas išskaitytas mokestis ir pradinė mokėjimo suma. Atlikus tokios eilutės nustatymus banko mokestis nukreipiamas į Banko mokesčio atpažinimo nustatymuose nurodytą DK sąskaitą.

image.png

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

image.png
image.png

c) Užsienio klientas apmoka pardavimo SF, banke išskaitomas mokestis, o pirkėjo skola gaunama mažesnė nuskaitymo mokesčio sumai.

Pranešimas gavėjui laukelyje banko mokestis neišskirtas. Funkcionalumas pagal Banko mokesčio atpažinimo nustatymus banko mokestį nukreipia į atitinkamą DK sąskaitą.

image.png

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

image.png

d) Apmokame tiekėjui skolą (70USD), bet bankas nuskaito didesnę sumą (72.6USD), nei skola, pridėdamas mokesčių sumą (2.6USD). Pavedimo paskirtyje matoma orginalią mokėjimo sumą ir priskaičiuotą mokestį.
image.png

Tokiu atveju naudojame formulę:
image.png

Rezultatas:

image.png

Mokėjimas išskirtas į dvi eilutes, vienoje eilutėje banko mokesčių suma, kitoje - dengiama skola tiekėjui.

Kaip apsirašyti atpažinimą ir priskyrimą pagal pasikartojančius tekstus?

Kadangi dažnai pasitaiko ir tokių banko operacijų, kurių nėra galimybės atpažinti pagal anksčiau aprašytus kriterijus, bet pagal pavedimo turinį, kuris nuolat yra pasikartojantis, galime identifikuoti ir nukreipti operaciją, tai tokiems atvejams yra naudojamas Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed).
Šį langą galime išsikviesti tiek per Paiešką, tiek mokėjimo žurnale pasirinkus Procesas > Teksto susiejimas su sąskaita.

image.png

LaukasAprašas
Susiejimo tekstasNurodome tekstą, kuris turėtų būti pavedimo paskirtyje. Tai gali būti ir teksto fragmentas.
Sąskaitos tipasNurodome, koks sąskaitos tipas turėtų būti priskiriamas eilutėse, kur randamas toks susiejimo tekstas.
Sąskaitos Nr.Nurodome, koks sąskaitos Nr. turėtų būti priskiriamas eilutėse, kur randamas toks susiejimo tekstas.
Žodžio dalisPažymime, jeigu mūsų nurodytas tekstas yra žodžio dalis, o ne pilnas žodis (žodis turėtų būti atskirtas tarpais prieš ir po). Pvz. suvedus Susiejimo tekstą "bolt.eu" su varnele "Žodžio dalis" bus surandama ši reikšmė ir tokioje paskirtyje ""bolt.eu/r/2309280505 CARD_PAYMENT".

Užpildžius šią lentelę, nauji nustatymai bus pritaikyti naujai sukurtoms eilutėms. Jei norite atpažinimą pritaikyti esamoms eilutėms, turite naudoti funkciją Pakartoti atpažinimą puslapyje Išrašo eilutės (Bankfeed).

Kokia informacija turi būti užpildyta pirkėjų/tiekėjų kortelėse?

Sukeliant banko išrašus į sistemą, pirkėjų/tiekėjų atpažinimas vyksta pagal:
• Pirkėjams/tiekėjams suregistruotus dokumentus ir pirkėjo/tiekėjo pavadinimą.
• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje esantį įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.).
• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje nurodytą banko sąskaitos informaciją (laukas IBAN).

Pirmiausiai yra ieškoma dokumentų, nurodytų pavedimo paskirtyje, toliau jeigu dokumentai nenurodyti arba nurodyti neteisingi, ieškoma pagal įmonės kodą ir banko sąskaitą.

Kadangi banko išrašuose dažnai įmonės kodas nėra rodomas (NOTPROVIDED), todėl rekomenduojama pirkėjams, taip pat kaip ir tiekėjams, apsirašyti banko sąskaitas, kad turėtume daugiau patikimų duomenų, pagal ką atpažinti klientus.

Banko išrašo eilutėse įrašai ir žurnale matomi Sąskaitos atpažinimo tipai:
• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.)

image.png

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo banko sąskaita (laukas IBAN)

image.png

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo pavadinimą ir Dokumento Nr.

image.png

• Atpažinta pagal Dokumento Nr.

image.png

Taip pat atpažinimas dar vyksta pagal apsirašytus tekstus, bet apie tai plačiau sekančiame skyriuje.

Detalus Bankfeed nustatymų aprašymas

Beveik visi nustatymai yra supildomi, naudojantis nustatymų vedliais, tačiau jeigu būtų poreikis naudoti sudėtingesnius nustatymus arba juos keisti, tuomet toliau yra pateikiama Bankfeed nustatymų lentelių aprašymai.

Integracijos nustatymai (Bankfeed)

Šiame nustatymų lange atliekami pagrindiniai produkto nustatymai.

image.png

Aprašomi svarbiausi laukai:

LaukasAprašas
Skiltis Žurnalai. Šios skilties laukai susiję su žurnalo eilutėmis.
Naudoti pinigų mokėjimo derinimo žurnaląPažymima, jeigu banko išrašus norima importuotis į pinigų mokėjimo derinimo žurnalą. Importuojant banko išrašo eilutes į šį žurnalą, nėra vykdomas Bankfeed atpažinimas. Atpažinimas ir gretinimas atliekamas standartinių BC funkcijų.
Žurnalo šablono pavadinimasNurodomas mokėjimo žurnalo šablonas, į kurį turi būti sukeliamos banko operacijos.
Neatpažintos mokėjimo sąskaitos tipasNurodoma, koks sąskaitos tipas turi būti priskiriamas eilutėse, kur klientas neatpažintas. Numatyta vertė – DK sąskaita.
Neatpažintos mokėjimo sąskaitos Nr.Nurodoma, koks sąskaitos Nr. turi būti priskiriamas eilutės, kur klientas neatpažintas. Galima palikti ir tuščią lauką, jeigu norima neatpažintose eilutėse matyti Sąskaitos Nr. laukelyje tuščią reikšmę. Numatyta vertė – tuščia.
Įtraukti mokėjimus tiekėjamsVarnelė pažymima, jeigu importuojant banko išrašus norime, kad į mokėjimų žurnalą importuotųsi ir tiekėjų įrašai. Jeigu varnelė nebus uždėta, importuosis tik pirkėjų apmokėjimai, pervedimai tarp banko sąskaitų, banko komisiniai, bet bus praleidžiamos tos eilutės, kur sąskaitos tipas Tiekėjas.
Aprašas žurnale išNurodoma, kas turi būti pildoma žurnale lauke Aprašas. Galimi pasirinkimai: Numatyta (sąskaitos pavadinimas) - naudojamas standartinis BC žurnalo lauko Aprašas pildymas. Pagal priskirtą Sąskaitos Nr. žurnalo eilutėje, užpildomas sąskaitos pavadinimas. Pvz. priskyrus pirkėjo Nr. P0003, apraše bus jo pavadinimas. Mokėtojo informacija - šiuo atveju į Aprašas bus užpildoma informacija iš lauko Mokėtojo informacija. Pakeitus eilutėje Sąskaitos Nr. į kitą, Aprašas nesikeis.Pranešimas gavėjui - šiuo atveju į Aprašas bus užpildoma informacija iš lauko Pranešimas gavėjui. Pakeitus eilutėje Sąskaitos Nr. į kitą, Aprašas nesikeis.
Bend.žurn. – E2E ID lauko Nr.Nurodomas lauko numeris mokėjimo žurnale, į kurį turėtų būti keliama informacija iš lauko EndtoEnd ID. Naudojama su eCom produktu arba kitomis integracijomis.
Pirk.Knygos įrašas - E2E ID lauko Nr.Nurodomas lauko numeris pirkėjo knygos įrašuose, kuriame turėtų būti saugoma EndToEnd ID lauko reikšmė po registravimo. Naudojama su eCom produktu arba kitomis integracijomis.
Skiltis Įrašų nuskaitymas. Nustatymai, susiję su įrašų eilučių nuskaitymu
Įtraukti patvirtinimo laukiančias operacijasNurodo, ar išrašo eilutės turi būti sukurtos patvirtinimo laukiančioms operacijoms, pavyzdžiui, kredito kortelės apmokėjimui ir kt. Rekomenduojama neįtraukti pagal numatytuosius nustatymus, nes dėl to gali dubliuotis operacijos.
Operacijos datos šaltinisNurodykite, kuri data iš banko operacijos turėtų būti pildoma į išrašo eilutes: "Booking" arba "Value". Numatytoji reikšmė yra „Booking“.
Banko komisinių operacijos SUBFMLY reikšmėAprašomi banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė faile laukelyje SUBFMLY turi būti užpildyta, norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr.“.
Banko mokesčių sąskaitos Nr.Nurodoma DK sąskaita, į kurią turi būti nukreipiami banko mokesčiai, atpažinti pagal Banko komisinių operacijos SUBFMLY reikšmę.
Banko komisinių operacijos FMLY reikšmė (2)Aprašomi banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė faile laukelyje FMLY turi būti užpildyta, norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (2)“.
Banko komisinių operacijos SUBFMLY reikšmė (2)Aprašomi banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė faile laukelyje SUBFMLY turi būti užpildyta, norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (2)“.
Banko mokesčių sąskaitos Nr. (2)Nurodoma DK sąskaita, į kurią turi būti nukreipiami banko mokesčiai, atpažinti pagal Banko komisinių operacijos FMLY reikšmę (2) Banko komisinių operacijos SUBFMLY reikšmę (2).
Banko komisinių operacijos FMLY reikšmė (3)Aprašomi banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė faile laukelyje FMLY turi būti užpildyta, norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (3)“.
Banko komisinių operacijos SUBFMLY reikšmė (3)Aprašomi banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė faile laukelyje SUBFMLY turi būti užpildyta, norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (3)“.
Banko mokesčių sąskaitos Nr. (3)Nurodoma DK sąskaita, į kurią turi būti nukreipiami banko mokesčiai, atpažinti pagal Banko komisinių operacijos FMLY reikšmę (3) Banko komisinių operacijos SUBFMLY reikšmę (3).
Skiltis Kitas funkcionalumas
Kurti pirkėjų banko sąskaitasPažymima, jeigu norima, kad vykdant pirkėjų atpažinimą radus pirkėjo IBAN, kurio nėra suvesta pirkėjo banko sąskaitų kortelėse, būtų sukurta nauja pirkėjo banko sąskaitos kortelė.
Kurti tiekėjų banko sąskaitasPažymima, jeigu norima, kad vykdant tiekėjų atpažinimą radus pirkėjo IBAN, kurio nėra suvesta tiekėjo banko sąskaitų kortelėse, būtų sukurta nauja tiekėjo banko sąskaitos kortelė.
Mok.žrn. -Datos tolerancijaNurodoma, koks maksimalus galimas dienų skirtumas tarp sistemoje paruoštų mokėjimų ir importuotų atgal per išrašą.
Pirkėjas – įmonės kodasŠiame lauke nurodoma, kuris laukas sistemoje yra naudojamas Pirkėjo įmonės kodui. Naudojant standartinį BC lauką įvedama reikšmė 25.
Tiekėjas – įmonės kodasŠiame lauke nurodoma, kuris laukas sistemoje yra naudojamas Tiekėjo įmonės kodui. Naudojant standartinį BC lauką įvedama reikšmė 25.
Keisti pirkėjų reg.grupęPažymima, jeigu norime, kad nesugretintų pirkėjų mokėjimų eilutėse sistema automatiškai pakeistų pirkėjų reg.grupę į kitą, nurodytą lauke „Pirkėjų avansų reg.gr.“
Pirkėjų avansų reg.gr.Nurodoma pirkėjų reg.grupė, kuri turėtų būti priskiriama eilutėse, kur nebuvo gretinimo.
Keisti tiekėjų reg.grupęPažymima, jeigu norime, kad nesugretintų tiekėjų mokėjimų eilutėse sistema automatiškai pakeistų tiekėjų reg.grupę į kitą, nurodytą lauke „Tiekėjų avansų reg.gr.“
Tiekėjų avansų reg.gr.Nurodoma tiekėjų reg.grupė, kuri turėtų būti priskiriama eilutėse, kur nebuvo gretinimo.
Skiltis Integracija
Izoliuoto saugojimo API raktasŠiame laukelyje nurodomas API raktas, per kurį BC tiesiogiai jungsis ir gaus banko išrašus. Raktas yra šifruojamas.
Skiltis Numerių serija
Dokumentų numeriai viršijantiemsSistema automatiškai priskiria numerių serija Transakcijų ID, jeigu viršytų numatytą simbolių skaičių. Jeigu numeriai ilgesni, tuomet pildomas numeris iš numerių serijos. Esant poreikiui vartotojas šią numerių seriją gali keisti.
Banko sąskaitų numeriaiJeigu pažymėtos varnelės Kurti pirkėjų banko sąskaitas ir Kurti tiekėjų banko sąskaitas, tuomet kuriant naujas banko korteles, jos numeruojamos šioje numerių serijoje nurodytais numeriais. Esant poreikiui vartotojas šią numerių seriją gali keisti.

Kaip peržiūrėti prijungtas banko sąskaitas ir prijungtą įmonę?

Norint pamatyti prijungtas bankas sąskaitas ir kokia įmonė yra prijungta (aktualu, kai prijungtos yra kelios įmonės):

 1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Bankfeed) langą.
 2. Veiksmų juostoje pasirenkame Prijungtos banko sąskaitos.

image.png

image.png

Esant poreikiui sąskaitas galime ir atjungti lange Redaguoti - Bankfeed prijungtos banko sąskaitos paspaudę Atjungti.

image.png

Paspaudus trijų taškų mygtuką galite pasižiūrėti kitose savo įmonėse prijungtas banko sąskaitas:

image.png

API rakto panaikinimas/keitimas

Norint pakeisti API raktą rankiniu būdu:

 1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Bankfeed) langą.
 2. Veiksmų juostoje pasirenkame Keisti API raktą.
 3. Įrašome norimą raktą.
 4. Spaudžiame Gerai.

image.png

Informacija

Įkopijavus ar pakeitus API raktą papildomai reikia paleisti nustatymų vedlį (Inicijuoti Bankfeed prijungimą), kad būtų pasirinkta konkreti organizacija.

Norint panaikinti API raktą:

 1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Bankfeed) langą.
 2. Veiksmų juostoje pasirenkame Panaikinti API raktą.
 3. Atsiradus klausimui ar tikrai norime panaikinti spaudžiame Taip.

image.png

Kaip apsirašyti banko sąskaitos korteles?

image.png

LaukasAprašas
IBANBanko kortelėse turi būti nurodytas IBAN kodas, jis yra naudojamas atpažįstant banko sąskaitas, kurių duomenys yra keliami. Jeigu banko sąskaita IBAN neturi, paliekame tuščią.
Banko duomenų teikėjo kodas (Bakfeed)Automatiškai užpildoma DEFAULT reikšmė.
Teikėjo banko sąskaitos ID (Bankfeed)Nurodome banko sąskaitos ID, kai nėra standartinio IBAN kodo (pvz. Stripe banko atveju). Tai leidžia atlikti integraciją ir su bankais, kurie nenaudoja ar nenurodo IBAN kodų.
Nevykdyti dokumentų atpažinimo (Bankfeed)Galima nustatyti tam tikroms banko sąskaitoms, kad nebūtų naudojamas Bankfeed atpažinimas. Toks nustatymas naudingas, jeigu klientas naudoja daugiau produktų dokumentų atpažinimui ir gretinimui. Tuomet Bankfeed atlieka tik automatinio išrašo sukėlimo funkciją, o atpažinimo ir gretinimo ne.

Kaip nusistatyti automatinį banko išrašų sukėlimą į BC?

Banko išrašų sukėlimas į sistemą gali būti atliekamas rankiniu būdu, tačiau žymiai aktualesnis ir naudingesnis yra automatinis failų sukėlimas į sistemą, kuris yra realizuojamas, naudojant darbų eiles.
Failų sukėlimui ir apdorojimui BC yra funkcija Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed), kuri ir turi būti nustatyta darbų eilės įrašuose.
Užpildžius Bankfeed integracijų nustatymus per nustatymų vedlį, automatiškai sukuriami 4 darbų eilės įrašai, kurie 4 kartus per dieną paleidžia funkciją Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed):

image.png

Tačiau jei reikia, galima sukurti darbų eilę rankiniu būdu, taip pat gali reikėti pakeisti funkcijos vykdymo laiką.

 1. Per Paiešką atsidarome Darbų eilės įrašai ir spaudžiame + Naujas.

image.png

 1. Atsidariusiame lange supildome informaciją:
LaukasAprašas
Objekto tipas vykdymuiPasirenkame Ataskaita.
Objekto ID vykdymuiNurodome 70656779.
Anksčiausia pradžios dataNurodome Datą ir Laiką, kada planuojame pirmą banko išrašų sukėlimą.
Ataskaitos užklausos lapo pasirinktysĮjungiame šį pasirinkimą. Pažymėjus iškart atsidaro ataskaitos pasirinkimų langas, kuriame supildome pagal savo poreikius ir spaudžiame Gerai.
Detaliau apie šios ataskaitos pasirinkimus žiūrėti Funkcija Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed).
Periodinis darbas/Vykdyti pirmadieniais/../Vykdyti sekmadieniaisSusižymime dienas, kada norime vykdyti banko išrašų sukėlimą.
Pradžios laikasNusistatome, kuriuo laiku anksčiau numatytomis dienomis, norime susikelti banko išrašus.
Pabaigos laikasNustatome darbų eilės vykdymo pabaigos laiką.
Minučių tarp vykdymų skaičiusĮrašome minučių skaičių tarp darbų eilės vykdymo.
Neveikos skirtojo laiko laikotarpisĮrašome skaičių 5.
Svarbu

Kartais, kai banko išrašų failų kiekis yra labai didelis rekomenduojama nustatyti darbų eilę prasisukti kelis kartus, nes vieno sukėlimo metu failų kiekis negali viršyti 100 vnt.

 1. Supildžius darbų eilės įrašų kortelę veiksmų juostoje spaudžiame Procesas > Nustatyti būseną kaip Paruoštą.

image.png

Tuomet darbų eilės įrašo būsena pasikeičia į Paruoštas ir jis yra pasiruoštas naudojimui. Jeigu reiktų atlikti korekcijas, būseną turime pakeisti į Sulaikytas, tai atliekama Procesas > Nustatyti kaip sulaikytą.