Kaip atlikti nustatymus?
 • 05 Jun 2023
 • PDF

Kaip atlikti nustatymus?

 • PDF

Article Summary

Softera.Bankfeed nustatymų atlikimui yra sukurti nustatymų vedliai, kurie padės vartotojams patiems supildyti pagrindinius nustatymus, reikalingus bankų prijungimui ir produkto paleidimui. Naudojantis vedliais vartotojui nereikia papildomai atsidarinėti skirtingų nustatymų lentelių ir skaityti jose esančių laukų, visi pagrindiniai nustatymai yra pateikiami vienoje formoje.

Jeigu prireiktų sudėtingesnių nustatymų jie gali būti pildomi ir tiesiogiai nustatymų lentelėse, todėl šioje instrukcijoje bus pateikiami ir jų detalūs aprašymai.

Taip pat yra dalis nustatymų, tokie kaip nustatymai naudojami dokumentų atpažinimui ir gretinimui, kurie turi būti atliekami rankiniu būdu.

Kaip naudotis nustatymų vedliais pagrindiniams nustatymams atlikti

Softera.Bankfeed lengvesniam nustatymų atlikimui yra sukurti du nustatymų vedliai, vienas įmonės banko sąskaitų prijungimui prie produkto integracijos, kitas pagrindinių nustatymų supildymui. Toliau aprašoma, kaip susirasti abu vedlius ir ką juose reikia supildyti.

Kaip prijungti savo banko sąskaitas prie Softera.Bankfeed

Norėdami prijungti savo banko sąskaitas prie Softera.Bankfeed integracijos, išsikviečiame nustatymų vedlį.
Jį galime rasti Buhalterio rolės pagrindiniame lange:

image.png

Arba surasti per Paiešką:

image.png

Atsidarius sąraše surandame Inicijuokite Softera.Bankfeed prijungimą punktą:

image.png

Paspaudę ant jo atsidaro Softera.Bankfeed prijungimo vedlys.

image.png

Spaudžiame Toliau.

image.png

Jeigu jungiamės pirmą kartą tuomet Ar jau turite paskyrą? turi likti nepažymėta.

Supildome informaciją laukeliuose El. paštas, Slaptažodis, Vardas, Pavardė.

Jeigu jungtumėtės ne pirmą kartą ir norėtume prijungti papildomas banko sąskaitas, tuomet reiktų pažymėti Ar jau turi paskyrą? Ir suvesti savo anksčiau nurodytą El. paštą ir Slaptažodį.

Suvedę reikiamą informaciją šiame nustatymų vedlio lange spaudžiame Toliau.

image.png

Sekančiame lange matome įmonės informaciją iš lango Įmonės informacija. Pasitikrinę/pasipildę spaudžiame Toliau.
image.png

Šiame lange renkamės kokį banką norėsime prijungti. Pasirenkame banko šalį, jeigu jis ne mūsų įmonės šalyje. Spaudžiame ant trijų taškiukų lauko dešinėje ir atsidaro galimų bankų sąrašas.

image.png

Pasirenkame banką, jį pažymime ir spaudžiame Gerai.

Spaudžiame Toliau.
image.png

Jeigu prijungiamos banko sąskaitos yra multivaliutinės pažymime varnelę Daugiavaliutė sąskaita.

Svarbu

Uždėjus šį požymį banko sąskaitai, šios sąskaitos banko išrašai, kuriuose yra operacijų skirtingomis valiutomis, bus išskaidomi į atskirus išrašus, tai reiškia, kad kiekvienai valiutai, bus reikalaujama turėti atskirą banko sąskaitos kortelę BC. Todėl toms sąskaitoms, kurios nėra multivaliutinės, bet jose yra galimybė atlikti operacijas skirtingomis valiutomis, šis požymis neturi būti dedamas (pvz. banko sąskaita turinti vieną IBAN ir vieną pagrindinę valiutą EUR).

Pasirenkame Parsisiuntimo šabloną, t.y. už kokį periodą (Vakar, Praėjęs mėnuo, Periodas) norėsime gauti banko išrašus.

Pasirinkus Periodas, papildomai reikia nurodyti sukėlimo dažnumą Užklausos dažnumas (naudojamas pagrinde kai norime sukelti šios dienos banko išrašą, tuomet galimas dažnumas yra iki 4 kartų per dieną) ir Dienų skaičius (už kiek dienų norėsime gauti išrašą, jeigu šios dienos tuomet nurodome 1).

Supildę spaudžiame Toliau.

image.png

Toliau sekame prisijungimo prie banko nurodymais. Sutinkame su prisijungimais ir patvirtiname galimybę prisijungti ir gauti išrašus. Baigus prisijungimą prie banko ir atlikus visus patvirtinimus, gauname patvirtinimo žinutę.

image.png

Spaudžiame Baigti.

Banko sąskaita prijungta.

Norint prijungti dar vieną kito banko sąskaitą, kartojame tą patį žingsnį.

Kaip atlikti pagrindinius Softera.Bankfeed nustatymus

Pirminius Softera.Bankfeed nustatymus vartotojas gali atlikti naudojant nustatymų vedlį Nustatykite Softera.Bankfeed integraciją.

Šis vedlys gali būti randamas Buhalterio rolėje pagrindiniam lange:

image.png

Arba surasti per Paiešką:

image.png

Atsidarius sąraše surandame Nustatykite Softera.Bankfeed integraciją punktą:

image.png

Atsidaro pasisveikinimo langas, spaudžiame Toliau.

image.png

Sekančiame lange turime pasirinkti, kokius žurnalus ir jų šablonus naudosime Banko operacijų importui.

Laukelyje Žurnalo tipas pasirenkame Bendrasis žurnalas ar Pinigų mokėjimo derinimo žurnalas.

Laukelyje Žurnalo šablono pavadinimas pasirenkame Mokėjimų ar Pinigų gavimo.

image.png

Atlikę šiuos pasirinkimus spaudžiame Toliau.

image.png

Praleisti mokėjimus tiekėjams – pasirenkame, jeigu importuojant banko išrašą nepageidaujame kartu gauti ir mokėjimų tiekėjams.

Maks. Dienų tolerancija – jeigu atliekame pavedimus iš BC ir juos vėliau importuojamės su banko išrašu, šiame lauke nurodome maksimalų galima dienų skaičių tarp atlikti pavedimo ir jo įvykdymo banke.

Supildę, spaudžiame Toliau.

image.png

Šiame lange pažymime Naudoti sąskaitą neatpažintiems įrašams, jeigu norime priskirti konkretų Sąskaitos tipą ir Sąskaitos Nr. neatpažintose eilutėse.

Pažymėjus atsiranda papildomi pasirinkimai Neatpažintos mokėjimo sąskaitos tipas ir Neatpažintos mokėjimo sąskaitos Nr., kuriuose reikia nurodyti, ką priskirti neatpažintose eilutėse.

Jeigu Naudoti sąskaitą neatpažintiems įrašams lieka nepažymėtas, tuomet importo metu neatpažintose eilutėse Sąskaitos tipas bus priskirtas DK sąskaita, o sąskaitos Nr. – tuščia.

Atlikę pasirinkus, spaudžiame Toliau.

image.png

Šiame lange galime pasirinkti ar norime banko išrašo eilutėms, kurios nėra sugretintos su jokiais dokumentais, automatiškai priskirti avansams skirtą registravimo grupę. Jeigu taip, tuomet pažymime Pakeisti registravimo grupę į avansų.

Pažymėjus šį pasirinkimą atsiranda papildomi pasirinkimai.

Pakeisti pirkėjų registravimo grupę – pažymime jeigu norime keisti registravimo grupę eilutėse, kur yra atpažinti pirkėjai.

Pirkėjo avansų registravimo grupė – nurodoma, kokia pirkėjo registravimo grupė turi būti priskirta avansams.

Pakeisti tiekėjų registravimo grupę - pažymime jeigu norime keisti registravimo grupę eilutėse, kur yra atpažinti tiekėjai.

Tiekėjo avansų registravimo grupė – nurodoma, kokia tiekėjo registravimo grupė turi būti priskirta avansams.

Supildę informaciją, spaudžiame Toliau.

image.png

Šiame lange nurodome ar norime sukurti darbų eilės įrašą (automatinį periodinį darbą) banko išrašų sukėlimui ir kitiems veiksmams atlikti. Jeigu taip, pažymime Sukurti banko išrašų apdorojimo darbą.

Pažymėjus šį pasirinkimą automatiškai atsiranda papildomi pasirinkimai:

Užklausos dažnumas – nurodome kiek kartų norime, kad automatinis darbas suveiktų. Jeigu siunčiamės vakar dienos banko išrašą dažniausiai užtenka 1 karto sukėlimo, jeigu keliamės einamos dienos išrašą gali reikėti ir daugiau nei 1 karto. Pagal nutylėjimą pasirinkus 1 kartą, darbų eilės įrašas sukėlimui į BC bus paleidžiamas 04:30.

Toliau spaudžiame Nustatyti apdorojimo parametrus, kur pasirenkame kokius veiksmus turi vykdyti automatinis darbas.

image.png

Banko sąsk.Nr. filtras – jeigu reikia nurodome, kokios banko sąskaitos išrašai turi būti apdorojami. Jeigu norime apdoroti visų prijungtų sąskaitų išrašus, tuomet paliekame tuščia.

Gauti banko išrašus – pažymime, jeigu norime parsiųsti ir išsaugoti banko išrašus į BC.

Nuskaityti banko išrašus – pažymime kaip norime vykdyti parsiųstų banko išrašų nuskaitymą. Galimi pasirinkimai:
• Nenuskaityti – įrašai nebus nuskaitomi.
• Nuskaityti – įrašų nuskaitymas bus atliekamas.
• Nuskaityti (praleisti atpažinimą) – atliekamas įrašų nuskaitymas be atpažinimo.

Užpildyti žurnalą – nurodome, kaip norime vykdyti įrašų supildymą į žurnalą. Galimi pasirinkimai:
• Visi – bus siunčiami visi įrašai.
• Tik atpažinti – bus siunčiami tie įrašai, kurių Atpažinimo būsena yra Atpažinta.
• Nepildyti žurnalo – į žurnalą įrašai nebus siunčiami.

Registruoti žurnalą - pasirenkame, ką norime daryti su įrašais perkeltais į žurnalą:
Neregistruoti – įrašai nebus registruojami automatiškai.
Tik atpažintus – registruojami bus tik įrašai, kurių Atpažinimo būsena yra Atpažinta.
Visus – automatiškai bus registruojami visi įrašai.

Sužymėję norimus pasirinkimus, spaudžiame Gerai.

Nustatymų vedlio lange spaudžiame Toliau.

image.png

Spaudžiame Baigti.

Kaip atlikti dokumentų atpažinimo nustatymus?

Dokumentų/klientų identifikavimui yra naudojami atpažinimo nustatymai. Toliau instrukcijoje aprašomi visi nustatymai, kurie yra naudojami atpažinimui.

Dokumentų atpažinimo nustatymai (Softera.Bankfeed)

Sistema geba iš pavedimo paskirties išskirti ir identifikuoti nurodytus dokumentų numerius. Bet tam, kad tai darytų reikia apsirašyti dokumentų atpažinimo taisykles. Tam yra naudojamos teksto atpažinimo formulės aprašytos Regex (Regular Expression Language).

Įsivardinus dažniausiai pavedimo paskirtyje pasitaikančius dokumentų numerių variantus juos, naudojant Regex šablonus, apsirašome Dokumentų atpažinimo nustatymuose (Softera.Bankfeed).

Detaliau apie Regex Regular Expression Language - Quick Reference | Microsoft Docs.

image.png

Laukeliuose Operacijos domeno kodas ir Operacijos pošeimio kodas, Kredito/debeto indikatorius nurodomos reikšmės, kurios būna nurodytos banko išrašo XML failuose, konkrečiose operacijose. Taip galime skirtingoms operacijoms aprašyti skirtingas teksto atpažinimo formules.

image.png

LaukasAprašas
Dokumento tipasPasirenkame, kokio dokumento tipo sistema turi ieškoti pagal atpažintą tekstą.
Bendr.žrn.- dok. Nr. lauko Nr., Validuoti bendr.žrn. dok.Nr.Šie laukai naudojami tik su kitų produktų integracijomis.
Pirk.knygos įrašas – dok. Nr. lauko Nr.Nurodomas pirkėjo knygos įraše laukas, kuriame nurodomas pirkėjo Dokumento Nr., kurio ieškome pavedimo paskirtyje. Dažniausiai naudojamas 6 (vidinis sistemos Dokumento Nr.) arba 63 (Išorinis Dokumento Nr.).Jeigu nurodoma 0, tuomet toje eilutėje aprašyto Dokumento sistema neieškos pirkėjų knygos įrašuose.
Tiek. Knygos įrašas – dok.Nr. lauko Nr.Nurodomas tiekėjo knygos įraše laukas, kuriame nurodomas tiekėjo Dokumento Nr., kurio ieškome pavedimo paskirtyje. Dažniausiai naudojamas 6 (vidinis sistemos Dokumento Nr.) arba 63 (Išorinis Dokumento Nr.). Jeigu nurodoma 0, tuomet toje eilutėje aprašyto Dokumento sistema neieškos tiekėjų knygos įrašuose.

Jeigu abejojame ir naudojame teisingą teksto atpažinimo formulę, galime atsistojus ant konkrečios eilutės apačioje įvesti norimą tekstą laukelyje “Įvestis” ir tuomet laukelyje “Rezultatas” pamatysime ar gauname norimą rezultatą.

image.png

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Softera.Bankfeed)

Šioje nustatymų lentelėje apsirašome nustatymų eilutes, jeigu banko išrašuose pasitaiko operacijų, kur gauname/mokame ne pilną sumą, o su išskaitytu banko mokesčiu. Apsirašius tokias eilutes šioje nustatymų lentelėje Softera.Bankfeed galės automatiškai išskirti išskaičiuotą banko mokesčių sumą ir nukreipti į nurodytą DK sąskaitą, bei su klientu dengti pilną kliento/tiekėjui apmokėtą sumą.

Nustatymų aprašymui naudojami Regex šablonai, analogiškai kaip ir Dokumentų atpažinimo nustatymuose (Softera.Bankfeed).

image.png

Lentelėje esantys laukai:

LaukasAprašas
Operacijos domeno kodasNurodome apdorojamų eilučių operacijos domeno kodą. Galima palikti ir tuščia, tuomet bus taikoma visiems galimiems operacijų domeno kodams.
Operacijos pošeimio kodasNurodome apdorojamų eilučių operacijos pošeimio kodą. Galima palikti ir tuščia, tuomet bus taikoma visiems galimiems operacijų pošeimių kodams.
Kredito/debeto indikatoriusNurodome apdorojamų eilučių Kredito/debeto indikatorių.
Sumos šablonas/Sumos formatasNurodome Regex šabloną konkrečios eilutės tekstui nuskaityti ir mokesčio sumai išskaičiuoti.
Atpažintas sumos tipasPasirenkame, kokia suma yra pateikiama mokėjimo eilutės pavedimo paskirtyje. Galimi pasirinkimai:
Suma įskaičiavus mokesčius – naudojama tuomet, kai pavedimo paskirties tekste matome pervedamą sumą dar prieš mokesčio išskaičiavimą.
Tik mokestis – naudojama tuomet, kai pavedimo paskirties tekste matome iš pavedimo sumos išskaičiuoto mokesčio sumą.
Suma išskaičiavus mokesčius - naudojama tuomet, kai pavedimo paskirties tekste matome pervedamą išskaičiavus mokestį.
Atpažintas sąskaitos tipasNurodome į kokį sąskaitos tipą turime nukreipti išskaičiuotą banko mokesčio sumą.
Atpažintos sąskaitos Nr.Nurodome į kokią sąskaitą turime nukreipti išskaičiuotą banko mokesčio sumą.

Žemiau pateikiame kelis pavyzdžius, kokie nustatymai, kokioms operacijoms galėtų būti atlikti, ir kaip sistema tokius įrašus apdoros:

a) Bankas išskaito komisinį mokestį pervesdamas mokėjimą už atsiskaitymą kortelėmis.

image.png

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Softera.Bankfeed) nurodome pažymėtą formulę:

image.png

Pagal aprašytus nustatymus pavedimo paskirtyje nurodytas mokestis yra išskiriamas ir nukreipiamas į nurodytą DK sąskaitą. O gaunamos įplaukos padidinamos nuskaitytų mokesčių suma.

image.png

b) Pirkėjas į valiutinę banko sąskaitą perveda mokėjimą už SF, o bankas išskaito pervedimo mokestį ir gaunama mažesnė pavedimo suma.

image.png

Tokiu atveju Pranešimas gavėjui laukelyje matomas išskaitytas mokestis ir pradinė mokėjimo suma. Atlikus tokios eilutės nustatymus banko mokestis nukreipiamas į Banko mokesčio atpažinimo nustatymuose nurodytą DK sąskaitą.

image.png

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

image.png
image.png

c) Užsienio klientas apmoka pardavimo SF, banke išskaitomas mokestis, o pirkėjo skola gaunama mažesnė nuskaitymo mokesčio sumai.

Pranešimas gavėjui laukelyje neišskirtas banko mokestis. Funkcionalumas pagal Banko mokesčio atpažinimo nustatymus banko mokestį nukreipia į atitinkamą DK sąskaitą.

image.png

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

image.png

d) Apmokame tiekėjui skolą (70USD), bet bankas nuskaito didesnę sumą (72.6USD), nei skola, pridėdamas mokesčių sumą (2.6USD). Pavedimo paskirtyje matoma orginalią mokėjimo sumą ir priskaičiuotą mokestį.
image.png

Tokiu atveju naudojame formulę:
image.png

Rezultatas:

image.png

Mokėjimas išskirtas į dvi eilutes, vienoje banko mokesčių suma, kitoje dengiama skola tiekėjui.

Operacijoms, kurios turi Kredito indikatorių, galimi pasirinkti Atpažintos sumos tipai yra Tik mokestis ir Suma įskaičiavus mokestį.
Operacijoms, kurios turi Debeto indikatorių, galimi pasirinkti Atpažintos sumos tipai yra Tik mokestis ir Suma išskaičiavus mokestį.

Kaip apsirašyti atpažinimą ir priskyrimą pagal pasikartojančius tekstus?

Kadangi dažnai pasitaiko ir tokių banko operacijų, kurių nėra galimybės atpažinti pagal anksčiau aprašytus kriterijus, bet pagal pavedimo turinį, kuris nuolat yra pasikartojantis galime identifikuoti ir nukreipti operaciją, tai tokiems atvejams yra naudojamas Teksto susiejimas su sąskaita (Softera.Bankfeed).

Šį langą galime išsikviesti tiek per Paiešką, tiek mokėjimo žurnale pasirinkus Procesas > Teksto susiejimas su sąskaita.

image.png

LaukasAprašas
Susiejimo tekstasNurodome tekstą, kuris turėtų būti pavedimo paskirtyje. Tai gali būti ir teksto fragmentas.
Sąskaitos tipasNurodome, koks sąskaitos tipas turėtų būti priskiriamas eilutėse, kur randamas toks susiejimo tekstas.
Sąskaitos Nr.Nurodome, koks sąskaitos Nr. turėtų būti priskiriamas eilutėse, kur randamas toks susiejimo tekstas.

Supildžius šią lentelę, sistema apdorodama banko išrašą, apdoroja ir pavedimo paskirtyje esantį tekstą ir jeigu randa, aprašytą tekstą lentelėje, tai eilutei priskiria numatytą Sąskaitos tipą ir Sąskaitos Nr.

Pastaba:

jeigu vienas žodis skirtingose eilutėse gali būti parašytas skirtingai (pvz. grąžinimas, grazinimas, gražinimas), tai rekomenduojama suvesti visus tris variantus atskirose eilutėse.

Kokia informacija turi būti užpildyta pirkėjų/tiekėjų kortelėse?

Sukeliant banko išrašus į sistemą klientų atpažinimas vyksta pagal:

• Pirkėjams/tiekėjams suregistruotus dokumentus ir pirkėjo/tiekėjo pavadinimą.

• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje esantį įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.).

• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje nurodytą banko sąskaitos informaciją (laukas IBAN).

Pirmiausiai yra ieškoma dokumentų nurodytų pavedimo paskirtyje, toliau jeigu dokumentai nenurodyti arba nurodyti neteisingi, ieškoma pagal įmonės kodą ir banko sąskaitas.

Kadangi banko išrašuose dažnai įmonės kodas nėra rodomas (NOTPROVIDED), todėl rekomenduojama pirkėjams, taip pat kaip ir tiekėjams, apsirašyti banko sąskaitas, kad turėtume daugiau patikimų duomenų, pagal ką atpažinti klientus.

Banko išrašo eilutėse įrašai ir žurnale matomi Sąskaitos atpažinimo tipai:

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.)

image.png

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo banko sąskaita (laukas IBAN)

image.png

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo pavadinimą ir Dokumento Nr.

image.png

• Atpažinta pagal Dokumento Nr.

image.png

Taip pat atpažinimas dar vyksta pagal apsirašytus tekstus, bet apie tai plačiau sekančiame skyriuje.

Detalus Softera.Bankfeed nustatymų aprašymas

Didžioji dalis toliau pateiktų nustatymų yra supildoma vartotojo naudojantis nustatymų vedliais, tačiau jeigu būtų poreikis naudoti sudėtingesnius nustatymus arba juos keisti, tuomet toliau yra pateikiama Softera.Bankfeed nustatymų lentelių aprašymai.

Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed)

Šiame nustatymų lange atliekami pagrindiniai produkto nustatymai.

image.png

Aprašomi svarbiausi laukai:

LaukasAprašas
Neatpažintos mokėjimo sąskaitos tipasNurodoma, koks sąskaitos tipas turi būti priskiriamas eilutėse, kur klientas neatpažintas.
Neatpažintos mokėjimo sąskaitos Nr.Nurodoma, koks sąskaitos Nr. turi būti priskiriamas eilutės, kur klientas neatpažintas. Galima palikti ir tuščią lauką, jeigu norima neatpažintose eilutėse matyti Sąskaitos Nr. laukelyje tuščią reikšmę.
SEPA Komisiniai (SUBFMLY)Aprašoma SEPA faile esančių, banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė SEPA faile laukelyje SUBFMLY turi būti užpildyta norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr.“.
Banko mokesčių sąskaitos Nr.Nurodoma DK sąskaita, į kurią turi būti nukreipiami banko mokesčiai atpažinti pagal „SEPA Komisiniai (SUBFMLY)“ nurodytą reikšmę.
SEPA Komisiniai (FMLY)(2)Aprašoma SEPA faile esančių, banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė SEPA faile laukelyje FMLY turi būti užpildyta norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (2)“.
SEPA Komisiniai (SUBFMLY)(2)Aprašoma SEPA faile esančių, banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė SEPA faile laukelyje SUBFMLY turi būti užpildyta norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (2)“.
Banko mokesčių sąskaitos Nr.(2)Nurodoma DK sąskaita, į kurią turi būti nukreipiami banko mokesčiai atpažinti pagal „SEPA Komisiniai (FMLY)(2)“ ir „SEPA Komisiniai (SUBFMLY)(2)“ nurodytas reikšmes.
SEPA Komisiniai (FMLY)(3)Aprašoma SEPA faile esančių, banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė SEPA faile laukelyje FMLY turi būti užpildyta norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (3)“.
SEPA Komisiniai (SUBFMLY)(3)Aprašoma SEPA faile esančių, banko komisinių eilučių požymiai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti Banko mokesčių operacijas. Šiame lauke nurodoma, kokia reikšmė SEPA faile laukelyje SUBFMLY turi būti užpildyta norint atpažinti mokesčius. Pagal nurodytus požymius atpažintos operacijos nukreipiamos į DK nurodytą laukelyje „Banko mokesčių sąskaitos Nr. (3)“.
Banko mokesčių sąskaitos Nr.(3)Nurodoma DK sąskaita, į kurią turi būti nukreipiami banko mokesčiai atpažinti pagal „SEPA Komisiniai (FMLY)(3)“ ir „SEPA Komisiniai (SUBFMLY)(3)“ nurodytas reikšmes.
SEPA – Kurti tiekėjo įrašusVarnelė pažymima, jeigu importuojant banko išrašus norime, kad į mokėjimų žurnalą importuotųsi ir tiekėjų įrašai. Jeigu varnelė nebus uždėta, importuosis tik pirkėjų apmokėjimai, pervedimai tarp banko sąskaitų, banko komisiniai, bet bus praleidžiamos tos eilutės, kur sąskaitos tipas Tiekėjas.
Visada kurti eilutesŠis nustatymas naudojamas banko operacijų dublikatams apdoroti. Pagal nutylėjimą ši varnelė yra nežymima. Jeigu varnelė yra nepažymėta – banko išrašo eilutės nebus kuriamos, jei atitinkamas dokumentas jau bus rastas tarp registruotų banko išrašo įrašų. Jeigu toks įrašas jau buvo sukeltas į banko išrašo eilutes, bet neregistruotas, tuomet bus sukeliama paskutinio išrašo eilutė (senoji dings). Jeigu varnelė pažymėta – banko išrašo eilutė bus sukurta nepriklausomai nuo to ar buvo registruotuose įrašuose, ar neregistruotuose, tačiau mokėjimo (pinigų įplaukų) žurnalo eilutė bus kuriama tik tuo atveju, jeigu tokios dar nėra.
Kurti pirkėjų banko sąskaitasPažymima, jeigu norima, kad vykdant pirkėjų atpažinimą radus pirkėjo IBAN, kurio nėra suvesta pirkėjo banko sąskaitų kortelėse, būtų sukurta nauja pirkėjo banko sąskaitos kortelė. Šio nustatymo nerekomenduojama naudoti tuomet, kai bankas nerodo mokėtojo banko sąskaitos, arba visur rodo vienodą (nes tokiu atveju bus sukuriama banko sąskaita pirmai pirkėjo kortelei ir visų pirkėjų mokėjimus priskirs tam pirmajam pirkėjui, nes visose eilutėse bus vienodas IBAN).
Kurti tiekėjų banko sąskaitasPažymima, jeigu norima, kad vykdant tiekėjų atpažinimą radus pirkėjo IBAN, kurio nėra suvesta tiekėjo banko sąskaitų kortelėse, būtų sukurta nauja tiekėjo banko sąskaitos kortelė. Šio nustatymo nerekomenduojama naudoti tuomet, kai bankas nerodo mokėjimo gavėjo banko sąskaitos, arba visur rodo vienodą (nes tokiu atveju bus sukuriama banko sąskaita pirmai tiekėjo kortelei ir visus mokėjimus tiekėjams priskirs tam pirmajam pirkėjui, nes visose eilutėse bus vienodas IBAN).
Naudoti pinigų mokėjimo derinimo žurnaląPažymima, jeigu banko išrašus norima importuotis į pinigų mokėjimo derinimo žurnalą. Importuojant banko išrašo eilutes į šį žurnalą, nėra vykdomas Bankfeed atpažinimas. Atpažinimas ir gretinimas atliekamas standartinių BC funkcijų.
Žurnalo šablono pavadinimasNurodomas mokėjimo žurnalo šablonas, į kurį turi būti sukeliamos banko operacijos.
Pirkėjas – įmonės kodasŠiame lauke nurodoma, kuris laukas sistemoje yra naudojamas Pirkėjo įmonės kodui. Jeigu turima Lietuviška lokalizacija, tuomet laukas bus 70311075.
Tiekėjas – įmonės kodasŠiame lauke nurodoma, kuris laukas sistemoje yra naudojamas Tiekėjo įmonės kodui. Jeigu turima Lietuviška lokalizacija, tuomet laukas bus 70311075.
Bend.žurn. – E2E ID lauko Nr.Nurodomas lauko numeris mokėjimo žurnale, į kurį turėtų būti keliama informacija iš lauko EndtoEnd ID. Naudojama su ECOM produktu arba kitomis integracijomis.
Pirk.Knygos įrašas - E2E ID lauko Nr.Nurodomas lauko numeris pirkėjo knygos įrašuose, kuriame turėtų būti saugoma EndToEnd ID lauko reikšmė po registravimo. Naudojama su ECOM produktu arba kitomis integracijomis.
Mok.žrn. -Datos tolerancijaNurodoma, koks maksimalus galimas skirtumas tarp sistemoje paruoštų mokėjimų ir importuotų atgal per išrašą.
Keisti pirkėjų reg.grupęPažymima, jeigu norime, kad nesugretintų pirkėjų mokėjimų eilutėse sistema automatiškai pakeistų pirkėjų reg.grupę į kitą, nurodytą lauke „Pirkėjų avansų reg.gr.“
Pirkėjų avansų reg.gr.Nurodoma pirkėjų reg.grupė, kuri turėtų būti priskiriama eilutėse, kur nebuvo gretinimo.
Keisti tiekėjų reg.grupęPažymima, jeigu norime, kad nesugretintų tiekėjų mokėjimų eilutėse sistema automatiškai pakeistų tiekėjų reg.grupę į kitą, nurodytą lauke „Tiekėjų avansų reg.gr.“
Tiekėjų avansų reg.gr.Nurodoma tiekėjų reg.grupė, kuri turėtų būti priskiriama eilutėse, kur nebuvo gretinimo.
Aprašas žurnale išNurodoma, kas turi būti pildoma žurnale lauke Aprašas. Galimi pasirinkimai: Numatyta (sąskaitos pavadinimas) - naudojamas standartinis BC žurnalo lauko Aprašas pildymas. Pagal priskirtą Sąskaitos Nr. žurnalo eilutėje, užpildomas sąskaitos pavadinimas. Pvz. priskyrus pirkėjo Nr. P0003, apraše bus jo pavadinimas. Mokėtojo informacija - šiuo atveju į Aprašas bus užpildoma informacija iš lauko Mokėtojo informacija. Pakeitus eilutėje Sąskaitos Nr. į kitą, Aprašas nesikeis.Pranešimas gavėjui - šiuo atveju į Aprašas bus užpildoma informacija iš lauko Pranešimas gavėjui. Pakeitus eilutėje Sąskaitos Nr. į kitą, Aprašas nesikeis.
Banko išrašų API raktasŠiame laukelyje nurodomas API raktas, per kurį BC tiesiogiai jungsis ir gaus banko išrašus. Raktas yra šifruojamas.
Dokumentų numeriai viršijantiemsSistema automatiškai priskiria numerių serija Transakcijų ID, jeigu viršytų numatytą simbolių skaičių. Jeigu numeriai ilgesni, tuomet pildomas numeris iš numerių serijos. Esant poreikiui vartotojas šią numerių seriją gali keisti.
Banko sąskaitų numeriaiJeigu pažymėtos varnelės Kurti pirkėjų banko sąskaitas ir Kurti tiekėjų banko sąskaitas, tuomet kuriant naujas banko korteles, jos numeruojamos šioje numerių serijoje nurodytais numeriais. Esant poreikiui vartotojas šią numerių seriją gali keisti.

Kaip peržiūrėti prijungtas banko sąskaitas ir prijungtą įmonę?

Norint pamatyti prijungtas bankas sąskaitas ir kokia įmonę yra prijungta (aktualu, kai prijungtos yra kelios įmonės):

 1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed) langą.
 2. Veiksmų juostoje pasirenkame Prijungtos banko sąskaitos.

image.png

image.png

Esant poreikiui sąskaitas galime ir atjungti lange Redaguoti - Softera.Bankfeed prijungtos banko sąskaitos paspaudę Atjungti.

image.png

Jeigu norima pakeisti prijungtą organizaciją, spaudžiame trijų taškų mygtuką ir pasirenkame kitą:

image.png

Pastaba

Svarbu, kad Įmonės pavadinimas šiame lange sutaptų su Įmonės pavadinimu BC, nes kitaip gausime ne tos įmonės išrašus, kaip turėtume.

API rakto panaikinimas/keitimas

Norint pakeisti API raktą rankiniu būdu:

 1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed) langą.
 2. Veiksmų juostoje pasirenkame Keisti API raktą.
 3. Įrašome norimą raktą.
 4. Spaudžiame Gerai.

image.png

Norint panaikinti API raktą:

 1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed) langą.
 2. Veiksmų juostoje pasirenkame Panaikinti API raktą.
 3. Atsiradus klausimui ar tikrai norime panaikinti spaudžiame Taip.

image.png

Kaip apsirašyti banko korteles

image.png

LaukasAprašas
IBANBanko kortelėse turi būti nurodytas IBAN kodas, jis yra naudojamas atpažįstant banko sąskaitas, kurių duomenys yra keliami. Net jeigu atskaitingi asmenys yra apskaitomi kaip banko kortelės, ir jiems yra atliekami pinigų pervedimai, reikia nurodyti IBAN, kad Sistema galėtų identifikuoti reikiamą banko kortelę
Banko sąskaitos ID (Softera.Bankfeed)Nurodome banko sąskaitos ID, kai nėra standartinio IBAN kodo (pvz. Stripe banko atveju). Tai leidžia atlikti integraciją ir su bankais, kurie nenaudoja ar nenurodo IBAN kodų.
Nevykdyti dokumentų atpažinimo (Softera.Bankfeed)Galima nustatyti tam tikroms banko sąskaitoms, kad nebūtų naudojami Dokumentų atpažinimo nustatymai (Softera.Bankfeed). Tai reiškia, kad vienoms banko sąskaitoms atpažinimas ir apdorojimas būtų vykdomas, o kitoms ne – tik išrašo duomenų sukėlimas. Toks nustatymas naudingas, jeigu klientas naudoja daugiau produktų dokumentų atpažinimui ir gretinimui. Tuomet Softera.Bankfeed atlieka tik automatinio išrašo sukėlimo funkciją, o atpažinimo ir gretinimo ne.

Kaip nusistatyti automatinį banko išrašų sukėlimą į BC?

Banko išrašų sukėlimas į sistemą gali būti atliekamas rankiniu būdu, tačiau žymiai aktualesnis ir naudingesnis yra automatinis failų sukėlimas į sistemą, kuris yra realizuojamas naudojant darbų eiles.

Failų sukėlimui ir apdorojimui BC yra funkcija Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed), kuri ir turi būti nustatyta darbų eilės įrašuose.

 1. Per Paiešką atsidarome Darbų eilės įrašai ir spaudžiame + Naujas.

image.png

 1. Atsidariusiame lange supildome informaciją:
LaukasAprašas
Objekto tipas vykdymuiPasirenkame Ataskaita.
Objekto ID vykdymuiNurodome 70656779.
Anksčiausia pradžios dataNurodome Datą ir Laiką, kada planuojame pirmą banko išrašų sukėlimą.
Ataskaitos užklausos lapo pasirinktysĮjungiame šį pasirinkimą. Pažymėjus iškart atsidaro ataskaitos pasirinkimų langas, kuriame supildome pagal savo poreikius ir spaudžiame Gerai.
Detaliau apie šios ataskaitos pasirinkimus žiūrėti Funkcija Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed).
Periodinis darbas/Vykdyti pirmadieniais/../Vykdyti sekmadieniaisSusižymime dienas, kada norime vykdyti banko išrašų sukėlimą.
Pradžios laikasNusistatome, kuriuo laiku anksčiau numatytomis dienomis, norime susikelti banko išrašus.
Pabaigos laikasNustatome viena minute vėlesnę datą negu nurodėme lauke. Pradžios laikas (kaip pvz.)
Minučių tarp vykdymų skaičiusĮrašome skaičių 1
Neveikos skirtojo laiko laikotarpisĮrašome skaičių 5
Svarbu

Kartais, kai banko išrašų failų kiekis yra labai didelis rekomenduojama nustatyti darbų eilę prasisukti kelis kartus, nes vieno sukėlimo metu failų kiekis negali viršyti 100vnt.

 1. Supildžius darbų eilės įrašų kortelę veiksmų juostoje spaudžiame Procesas > Nustatyti būseną kaip Paruoštą.

image.png

Tuomet darbų eilės įrašo būsena pasikeičia į Paruoštas ir jis yra pasiruoštas naudojimui. Jeigu reiktų atlikti korekcijas, būseną turime pakeisti į Sulaikytas, tai atliekama Procesas > Nustatyti kaip sulaikytą.