E-sąskaita
 • 19 Jun 2023
 • PDF

E-sąskaita

 • PDF

Article Summary

V6.0

 1. DUOMENŲ STRUKTŪROS PAKEITIMAS
  Duomenų struktūra iš xml perdaryta į json. Klientams, turintiems integraciją su FitekIn sistema, aktuali galimybė turėti v3 versiją dėl galimybės siųsti tik atnaujintus duomenis bei Unifiedpost paskelbtos žinios apie v2 versijos nebepalaikymą nuo 2024 m.

 2. PAPILDYTI API
  Papildyti prekių, pirkėjų, pirkimo ir pardavimo SF API naujais laukais (prekių – prekės PVM registravimo grupe, pirkėjų – šablono kodu, pirkimo ir pardavimo SF – registravimo aprašu), pridėtas nustatymas per API gautų dokumentų redagavimui.
  image.png

 3. NAUJA FUNKCIJA DOKUMENTŲ TRYNIMUI
  Padaryta galimybė E-SF pirkimo dokumentų sąraše, naudojant funkciją „Naikinti pasirinktus dokumentus“, ištrinti pasirinktus dokumentus, tokiu būdu pašalinant nereikalingus ar besidubliuojančius dokumentus iš aktualių dokumentų sąrašo. Naikinant dokumentus, atsižvelgiama į puslapio E-SF nustatymai lauko „Leisti naikinti dokumentą prieš“ reikšmę. Ankstesnėse produkto versijose buvo galimybė naikinti dokumentus tik pagal jų būseną.
  image.png

 4. ILGALAIKIO TURTO ATPAŽINIMAS DOKUMENTO EILUTĖSE
  Naudojant integraciją su FitekIn, galimas ilgalaikio turto atvaizdavimas sukurto pirkimo dokumento eilutėse:
  image.png

Funkcionalumo naudojimui FitekIn paskyroje turi būti sukeltas „Produktai“ modulis ir jame rankiniu būdu sukuriamos arba įkeliamos per csv failą ilgalaikio turto kortelės.

 1. GALIMOS DIMENSIJŲ VERČIŲ REIKŠMĖS
  Panaikinta būtinybė dimensijų vertes su tarpo simboliu jį keisti į nustatymuose nurodytą simbolį.

 2. NAUJAS FINBITE URL
  Suinstaliavus Softera.E-sąskaitą plėtinį, įrašomas 2023-06-16 atnaujintas keitimosi su ERP duomenimis URL.

 3. E-INVOICE APRAŠAS ANGLŲ KALBA
  Surašytas Softera.E-invoice aprašas anglų kalba, kuriame aprašytos produkto naudos ir funkcionalumas.

V5.1

 1. API
  Sukurti API dimensijų ir jų verčių gavimui, API pardavimo SF ir pardavimo grąžinimo pažymų kūrimui, pridėtas požymis PVM registravimo nustatymuose PVM kodų siuntimui.

 2. PRIEDŲ PERKĖLIMAS
  iš FitekIn bei Omniva sistemų atsiųsti priedai perkeliami ne tik į E-SF pirkimo dokumentų sąrašą, bet ir į neregistruotus bei registruotus dokumentus.
  image.png

 3. TARPINIŲ LENTELIŲ KOREGAVIMAS
  Siunčiant duomenis į FitekIn/Omniva, nepriklausomai nuo iš išorinio partnerio gauto atsakymo, ar pavyko integracija, ar ne, BC užsipildo tarpinės lentelės Int. tiekėjai, Int. dimensijos, Int. DK sąskaitos, Int. PVM registravimo nustatymai. Padaryta galimybė matyti siųstų duomenų būseną ir koreguoti šių lentelių duomenis, pvz., naikinti duomenis, pastebėjus klaidų, nes siunčiant atnaujintus duomenis, atsižvelgiama į minėtus sąrašus ir tie patys duomenys nebus siunčiami.

 4. DUOMENŲ SIUNTIMO BŪDO PASIRINKIMAS
  Padaryta galimybė pasirinkti, ar į FitekIn/Omnivą sistemą siųsti atnaujintus duomenis, ar pilną duomenų sąrašą.
  image.png

 5. ŽURNALO ĮRAŠŲ TRYNIMAS
  Vartotojas gali nustatyti pasirinktinų žurnalo įrašų trynimą, nurodant periodiškumą įrašų trynimui, įrašo tipą ir pan.
  image.png

V4.0

 1. API
  Sukurti API dimensijų ir jų verčių siuntimui, papildyti pirkimo SF eilučių ir pirkimo grąžinimo pažymų eilučių API visomis dimensijomis, sudengimo su apmokėjimu pridėjimas į pirkimo SF API, pildomi vartotojo laukai pirkimo ir pirkimo kreditinės API.

 2. FITEKIN PRIEDŲ KIEKIS BEI JŲ FORMATAI
  Padaryta galimybė iš FitekIn sistemos į BC kaip priedus atsiųsti visus dokumentus, visais formatais.
  image.png

 3. AUTOMATIŠKAI KOREGUOJAMAS PVM SUMOS SKIRTUMAS
  Nustatytose PVM sumos ribose PVM sumos koregavimas gali būti atliekamas automatiškai, įjungus nustatymą E-SF nustatymų puslapyje „Leisti automatinį PVM koregavimą“:
  image.png

Leidžiamos koreguoti PVM sumos reikšmė priklauso nuo DK nustatymuose nurodytos lauko „Maks. leidžiamas PVM skirtumas“ reikšmės.

 1. TIPO „PREKĖ“ ATPAŽINIMO PAPILDYMAS
  Iš išorinio partnerio sistemos siunčiamame xml dokumente papildomai nuskaitomas tiekėjo prekės ID. Kuriant pirkimo dokumentą, padaryta galimybė atpažinti ir užpildyti pirkimo dokumento eilutėse prekės Nr. pagal pasirinkimą E-SF nustatymų puslapyje:
  image.png

What's Next