eCom užsakymai
 • 26 Apr 2023
 • PDF

eCom užsakymai

 • PDF

Article Summary

eCom užsakymai

Kai užsakymo duomenys importuojami į BC iš elektroninės parduotuvės, sukuriamas eCom užsakymas arba eCom grąžinimo užsakymas ir juos galite peržiūrėti:

 • greitojoje paieškoje įvedę eCom užsakymai arba eCom grąžinimo užsakymai;
 • puslapio eCom nustatymai veiksmų juostoje pasirinkę Veiksmai -> Užsakymai arba Grąžinimo užsakymai;
 • eCom parduotuvės kortelės veiksmų juostoje pasirinkę Veiksmai -> Užsakymai arba Grąžinimo užsakymai - rodomos filtruotos vertės.

eCom pardavimo užsakymas ir eCom pardavimo grąžinimo užsakymas tvarkomi panašiai, jų sąrašai turi tuos pačius pasirinkimus, todėl toliau pateikta informacija yra pagrįsta pardavimo užsakymu, tačiau ji taip pat tinka pardavimo grąžinimo užsakymui.
Puslapyje eCom užsakymai rodoma bendra informacija apie užsakymus. Šiame sąraše galimos šios parinktys:

 • Tvarkyti:

o Rodinys – atidaro eCom užsakymo kortelę.
o Naikinti – ištrina eCom užsakymą.


 • Procesas:

o Važtaraščio lipdukas – rodo informaciją iš lauko Važtaraščio lipduko nuoroda.
o Važtaraščio manifestas – rodo informaciją iš lauko Važtaraščio manifesto nuoroda.
o Perkelti prie įvykdytų – perkelia užsakymą į įvykdytus užsakymus.
o Rodyti klaidą – rodomas klaidos pranešimas.


 • Dokumentai ir Susiję:

o Pardavimo užsakymas – rodo susijusį pardavimo užsakymą.
o Užregistruota pardavimo SF – rodomos susijusios užregistruotos pardavimo SF.
o Būsenos įrašai – rodo puslapį eCom užsakymo būsenos įrašai, filtruotą pasirinktam eCom užsakymui, sąraše registruojama informacija apie būsenos keitimus.

image.png

eCom užsakymo kortelėje galite rankiniu būdu keisti užsakymo būseną, veiksmų juostoje pasirinkę Procesas -> Keisti būseną arba kurti pardavimo užsakymą (Procesas -> Kurti pardavimo užsakymą).

image.png

Kai susijusiame pardavimo užsakyme visoms prekėms išrašoma SF, eCom pardavimo užsakymą galima peržiūrėti sąraše eCom įvykdyti užsakymai, pasiekiamą per:

 • greitojoje paieškoje įvedę eCom įvykdyti užsakymai;
 • puslapio eCom nustatymai veiksmų juostoje pasirinkę Veiksmai -> Įvykdyti užsakymai arba Įvykdyti grąžinimo užsakymai;
 • eCom parduotuvės kortelės veiksmų juostoje pasirinkę Veiksmai -> Įvykdyti užsakymai arba Įvykdyti grąžinimo užsakymai - rodomos filtruotos vertės.
 • Puslapiuose eCom įvykdyti užsakymai arba eCom įvykdyti grąžinimo užsakymai pateikiami duomenys yra tokie patys kaip eCom užsakymų ar eCom grąžinimo užsakymų sąrašuose, tik jie naudojami užbaigtų užsakymų atskyrimui nuo vykdomų.