2023.04
 • 12 May 2023
 • PDF

2023.04

 • PDF

Article Summary

Įmokos kodas tiekėjo kortelėje

2023 04 SEPA v3.9

Tiekėjo kortelėje atsirado naujas laukas Įmokos kodas, kuris ateina ir į mokėjimų žurnalą, ruošiant mokėjimo pavedimą.
image.png


image.png


Numatytos reikšmės kuriant koreguojančias gražinimo pažymas

2023 04 iSAF v3.25

 • Registruotoje pirkimo SF, pasirinkus funkciją Kurti koreguojančią grąžinimo pažymą, naujai grąžinimo pažymai priskiriamos numatytos (ang.default) reikšmės

 • LT i.SAF SF tipas - Kreditinė

 • LT i.SAF registras – Gaunami.

 • Registruotoje pardavimo SF, pasirinkus funkciją Kurti koreguojančią grąžinimo pažymą, naujai grąžinimo pažymai priskiriamos numatytos (ang. Default) reikšmės :

 • LT i.SAF SF tipas - Kreditinė

 • LT i.SAF registras – Išrašomi.

image.png


image.png

Pardavimo sąskaitos spausdinys Aptarnavimo sąskaitoms

2023 04 Core Reports v7.0

Norint pradėti naudoti šį spausdinį atsidarome Ataskaitų išrink. - aptarnavimas, pasirenkame tipą SF, eilutėse nurodome ataskaitos numerį 70320173.

image.png

Tuomet sąskaita bus spausdinama iš Užregistruotos aptarnavimo SF.
image.png

Pirkimo užsakymo spausdinyje pridėtas Gavėjo adreso spausdinimas

2023 04 Core Reports v7.0

image.png

PVM apmokestinamos sumos grupavimas pardavimo SF, kai sumos ženklai skiriasi

2023 04 Core Reports v7.0

Atliktas pataisymas PVM apmokestinamos sumos grupavime, kai eilučių sumos ženklai skiriasi. Pvz. vienoje pardavimo SF eilutėje teigiama suma, kitoje suma neigiama, nors abi eilutės apmokestinamos vienodu PVM tarifu, spausdinyje buvo grupuojamos atskirai.
Atliktas pataisymas, kad nepriklausomai nuo sumos ženklo, PVM apmokestinama suma rodoma bendra.

image.png

image.png

Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose galimybė nespausdinti Sumos žodžiais

2023 04 Core Reports v7.0

Pridėtas papildomas pasirinkimas ataskaitų užklausos lange ar Spausdinti sumą žodžiu, ar ne.
image.png

Prekių perdavimo užsakymai traukiami į Intrastat ataskaitą

2023 04 Intrastat Reporting v5.0

Intrastat funkcionalumas papildytas galimybe įtraukti perdavimo užsakymų informaciją. Ši galimybė svarbi klientams, kurie turi sandėlių kitose ES šalyse ir atlieka prekių išvežimą, arba įvežimą iš jų.
Pats perdavimo užsakymo pildymas nepasikeitė. Papildomai pridėta laukų reikalingų intrastat informacijai surinkti, bei užpildytos informacijos tikrinimas.

image.png

Perdavimo užsakymų informacija įtraukiama į Intrastat žurnalus.

Pakaitinių pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupių naudojimas BC22 versijoje

2023 04 Substitutes v7.0

BC22 versijoje keičiasi pakaitinių pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupių naudojimas, nes standartiniame Business Central irgi atsirado šis funkcionalumas, todėl po truputį pereinama nuo lokalizacijos pakeitimų, prie standartinio funkcionalumo.

Šiame etape atsinaujinus Substitutes appsui:

 1. Pirkėjų ir tiekėjų pakaitinės registravimo grupės yra perkeliamos į standartines lenteles.
  Anksčiau pirkėjų ir tiekėjų pakaitinės registravimo grupės buvo suvedamos lentelėse:

image.png

image.png

Dabar šios reikšmės automatiškai perkeliamos į lenteles:
image.png

image.png

Ir
image.png

image.png

Naujos pirkėjų ir tiekėjų pakaitinės registravimo grupės nuo šiol turės būti vedamos į Alternative Customer Posting Groups ir Alternative Vendor Posting Groups.

 1. Panaikinami anksčiau buvę nustatymai ir automatiškai sužymimi nauji reikalingi nustatymai tiems klientams, kurie pakaitus naudojo ir anksčiau.

Dingsta pasirinkimai DK nustatymuose:

image.png

Nuo šiol norint naudoti pakaitinės tiekėjų registravimo grupes pažymime Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymai:
image.png

Norint naudoti pirkėjų pakaitines registravimo grupes pažymime Pard. ir gautinų sumų nustatymai:

image.png

Klientams, kurie pakaitines pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupes naudojo ir anksčiau, šie nustatymai susižymės automatiškai atnaujinimo metu. Laikinai šie laukai nebus vartotojams nebus matomi.

 1. Pirkėjų ir tiekėjų kortelėse atsirado naujas požymis Allow Multiple Posting Groups, kam naudoti pakaitines registravimo grupes.

image.png

image.png

Klientams, kurie anksčiau jau naudojo pakaitines pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupes, šios varnelės bus sudedamos automatiškai atnaujinimo metu.
Jeigu požymių pirkėjų, tiekėjų kortelėse nėra, juos uždėti visoms kortelėms galima nuėjus į DK nustatymai > Funkcijas > Įjungti MS Pakaitus (LBC).

 1. Galimybė įjungti ir išjungti pakaitų naudojimą.

DK nustatymai > Funkcijos > Įjungti MS Pakaitus (LBC)/Išjungti MS Pakaitus (LBC).

image.png

Įjungti MS Pakaitus (LBC) uždeda varneles Allow Multiple Posting Groups pirkėjų ir tiekėjų kortelėse.


What's Next