Finansų mokymai
  • 25 May 2023
  • PDF

Finansų mokymai

  • PDF

Article summary

Softeros Universiteto mokymai 2022 metai

2022 metais Softera organizavo finansų mokymus.
Čia rasite šių mokymų video medžiagą.

Didžioji knyga
00:00:00 Įžanga
00:01:30 Sąskaitų planas, nustatymai, duomenų peržiūra
00:33:21 Dimensijų nustatymai, taisyklės, analizė
00:59:50 Didžiosios knygos įrašų suvedimas, atšaukimas, registrai
01:40:55 Ataskaitos ir metų uždarymas

Pirkimų ir pardavimų apskaita
00:00:00 Įžanga
00:00:42 Pirkimo dokumentai
00:02:10 Tiekėjų kortelių kūrimas
00:15:10 Sąskaitų ir kreditinių dokumentų įvedimas
00:39:06 Pardavimo dokumentai
00:39:56 Pardavimo SF
00:47:37 Pardavimo SF siuntimas
00:56:04 Pardavimo grąžinimo pažyma
01:00:51 Būsimų laikotarpių sąnaudų apskaita
01:14:29 Ilgalaikio turto pagrindinės operacijos
01:36:12 Mažaverčio turto apskaita

Gautinos ir mokėtinos sumos
00:00:00 Įžanga
00:01:29 Užskaitos
00:13:23 Skolų suderinimo aktai
00:36:02 Priminimo pažymos
00:53:53 Skolų įrašų gretinimai ir atgretinimai
01:30:11 Sintetikos ir analitikos sutikrinimas
01:42:57 Prekių inventorizacija
01:53:56 Ilgalaikio turto inventorizacija

Pinigų apskaita
00:00:00 Įžanga
00:00:43 Bankinės operacijos
00:49:10 Grynųjų pinigų apskaita
01:00:04 Atskaitingų asmenų apskaita
01:19:11 Valiutos

Mokesčių apskaita
00:00:00 Įžanga
00:00:26 iSAF rinkmena
00:16:46 PVM ataskaitų (FR0600 ir FR0564) suformavimas, PVM laikotarpio uždarymas
00:32:08 FR0564
00:34:36 Sąskaitų anuliavimas
00:56:23 iVAZ duomenų teikimas
01:05:50 Intrastat
01:21:55 Kuro apskaita

Valdymo apskaita, analizė
00:00:00 Įžanga
00:00:31 Biudžetai, plano ir fakto palyginimas
00:17:34 Darbas su sąskaitų suvestinėmis
00:51:40 Kiti DK duomenų ir dimensijų analizės įrankiai BC365 sistemoje
01:05:03 Einamieji pinigų srautai