GPM313/GPM312 deklaracijų formavimas
 • 30 Mar 2023
 • PDF

GPM313/GPM312 deklaracijų formavimas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Sistemoje yra galimybė formuoti *.ffdata formato rinkmenas, kurios teikiamos Valstybinei mokesčių inspekcijai. Priklausomai nuo teikiamos informacijos yra formuojamos šios ataskaitos: GPM313 -Mėnesinė pajamų mokesčio deklaracija bei GPM312 - Metinė gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracija.

Šios ataskaitos ruošiamos dviem etapais. Pirmiausia reikiami duomenys yra surenkami bei paruošiami deklaracijų sumų įrašų formoje. Tuomet pagal šioje formoje esančius duomenis yra formuojamos ataskaitos. Taip Jūs visada lengvai ir paprastai galite rasti istoriją, kokie duomenys buvo naudojami deklaracijoms formuoti.

image.png

SURINKTI DEKLARACIJOS SUMŲ ĮRAŠUS

Deklaracijos sumų įrašų puslapyje yra surenkami bei paruošiami į formuojamas VMI deklaracijas (GPM313, GPM312) traukiami duomenys. Veiksmų srityje parinkite Bendros ataskaitos -> VMI ataskaitos -> Deklaracijos sumų įrašai. Atidarytame puslapyje parinkite filtrus (žemiau aprašytus) ir veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Rasti sumas.

 • Darbuotojo Nr. filtras – jei norima, įvedamas darbuotojų, kurių duomenis reikia traukti, kortelės numerių filtras;
 • Datos filtras – įvedamas datos intervalas, kuriame reikia generuoti sumų įrašus. Duomenys traukiami iš darbuotojų Registruotų PI įrašų pagal lauko Mokėjimo data nurodytą datą;
 • Sutraukti pagal – pasirenkamas įrašų apjungimo būdas. Galimos reikšmės:
  o Nesutraukti – pagal nutylėjimą nurodyta reikšmė, sumos bus nesutrauktos ir traukiamos pagal mokėjimo datą;
  o Mėnesį – įrašų lauke Mokėjimo data įvedama mėnesio, kurį buvo atliktas mokėjimas, pabaigos data;
  o Metus – įrašų lauke Mokėjimo data įvedama metų, kurį buvo atliktas mokėjimas, pabaigos data.

Deklaracijų sumų įrašų puslapio eilutėse sukurti sumų įrašai iš darbuotojų registruotų PI įrašų.

image.png

FORMUOTI GPM313 DEKLARACIJĄ

Ataskaita skirta suformuoti *.ffdata formato rinkmeną, kuri yra teikiama VMI. GPM313 – deklaracija skirta surinkti duomenis apie mėnesio pajamų mokesčio dydžius nuo pajamų. Ataskaitos duomenys formuojami iš Deklaracijos sumų įrašų. Ataskaita gali būti formuoja iš deklaracijos sumų įrašų puslapio parinkus veiksmų juostoje Ataskaita -> GPM313 arba veiksmų srityje parinkite Bendros ataskaitos -> VMI ataskaitos -> Deklaracija GPM313. Filtrų puslapyje nurodykite mėnesio pradžios datą, už kurį formuojama deklaracija ir spauskite mygtuką Gerai.

image.png

FORMUOTI GPM312 DEKLARACIJĄ

Ataskaita skirta suformuoti *.ffdata formato rinkmeną, kuri yra teikiama VMI. GPM312 – deklaracija skirta surinkti duomenis apie metines gyventojų pajamas, bei nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio dydžius. Ataskaitos duomenys formuojami iš Deklaracijos sumų įrašų. Ataskaita gali būti formuoja iš deklaracijos sumų įrašų puslapio parinkus veiksmų juostoje Ataskaita -> GPM312 arba veiksmų srityje parinkite Bendros ataskaitos -> VMI ataskaitos -> Deklaracija GPM312.

image.png

 • Deklaracijos metai – nurodoma metų, už kuriuos deklaracija yra teikiama, pabaigos data;
 • Pildyti L priedą – pažymima, jei reikia, kad būtų pildomas deklaracijos L priedas (informacija apie nuolatinius Lietuvos gyventojus);
 • Pildyti U priedą – pažymima, jei reikia, kad būtų pildomas deklaracijos U priedas (informacija apie nenuolatinius Lietuvos gyventojus);
 • Rūšiuoti darbuotojus pagal – pasirenkamas darbuotojų rikiavimo būdas deklaracijoje. Galimos reikšmės: Vardą pavardę, Darbuotojo Nr.;
 • Pajamų rūšies kodo filtras – nurodoma, jei norima filtruoti duomenis pagal pajamų rūšies kodą;
 • Kurti ataskaitos failą – pažymima, jei reikia, kad duomenys būtų perketi į *.ffdata formato failą;

Nurodę filtrus spauskite Gerai. Suformuojama deklaracija bei parodoma apibendrinta ataskaita apie gyventojų pajamas:

image.png

TIEKĖJO KORTELĖS PARUOŠIMAS

Norint, kad į VMI deklaracijas būtų traukiami įrašai iš tiekėjų būtina užpildyti reikiamus laukus tiekėjo kortelėje SPR Atlyginimai srityje bei registruojant įrašus svarbu nurodyti Pajamų rūšies kodą (jeigu jis skiriasi nei nurodytas tiekėjo kortelėje) bei parinkti atitinkamą Įrašo tipą. Pastaba: Į deklaracijos sumų įrašus duomenys bus traukiami pagal laukuose Pajamų rūšies kodas bei Įrašo tipas įvestus duomenis.

Tiekėjo kortelėje užpildykite laukus:

 • Bazinis pajamų rūšies kodas SPR – parenkamas pajamų rūšies kodas;
 • Veiklos rūšis SPR – parenkama tiekėjo veiklos rūšis. Galimos reikšmės: Individuali veikla, Verslo liudijimas. Pastaba: jeigu šiame lauke pasirenkama kuri nors tiekėjo veiklos rūšis, tuomet būtina lauke Licencijos Nr. SPR įvesti veiklos pažymėjimo numerį.
 • Pajamų deklaracija pagal SPR – parenkama, kokios sumos turi būti traukiamos į deklaracijos sumų įrašus. Galimos reikšmės:
  o Mokėjimą – į deklaracijos sumų įrašus bus traukiamos tik sumokėtos sumos pagal mokėjimo datą;
  o SF – į deklaracijos sumų įrašus bus traukiamos registruotos sumos pagal registravimo datą.
  Pastaba: šis nustatymas naudojamas, jeigu Atlyginimų nustatymuose SPR , skiltyje Ataskaitos, lauke GPM deklar. tiekėjų įrašai parinkta reikšmė Tik pirminis.
 • Įmonės kodas SPR – įvedamas tiekėjo asmens kodas/įmonės kodas. Pastaba: jeigu tiekėjui bus parinkta veiklos rūšis ir nurodytas pažymėjimo numeris, tuomet į deklaraciją bus traukiamas ne asmens kodas, o pažymėjimo numeris.

image.png

BANKO SĄSKAITŲ KORTELĖS PARUOŠIMAS

Norint, kad Į VMI deklaracijas būtų traukiami įrašai iš banko sąskaitų knygos įrašų būtina užpildyti reikiamus laukus banko sąskaitos kortelėje SPR Atlyginimai srityje bei registruojant mokėjimo įrašus, svarbu parinkti Įrašo tipas – Mokėjimas. Pastaba: jeigu banko sąskaitos kortelėje bus nurodytas pajamų rūšies kodas, tuomet registruojant sumas žurnale parinkus: Dokumento tipą – Mokėjimas automatu užsipildys įrašo tipas – Mokėjimas, o Pajamų rūšies kodas – pagal banko sąskaitos kortelę.

Banko sąskaitų sąrašas atidaromas paieškos laukelyje įvedus Banko sąskaitos. Banko sąskaitos kortelėje skiltyje SPR Atlyginimai užpildomi laukai:

 • Įtraukti į GPM deklaraciją SPR – pažymima, jei registruojamos sumos turėtų būti traukiamos į GPM deklaracijas. Pastaba: laukas naudojamas, jeigu banko sąskaitos kortelė yra naudojama registruoti sumas su skirtingais pajamų rūšies kodais ir kortelėje yra neįvedamas Bazinis pajamų rūšies kodas SPR.
 • Bazinis pajamų rūšies kodas SPR – pasirenkamas pajamų rūšies kodas. Pastaba: jeigu banko sąskaitos kortelė yra naudojama registruoti sumas su skirtingais pajamų rūšies kodais, tuomet šio lauko galima nepildyti, tačiau būtina pajamų rūšies kodą nurodyti registruojant sumas žurnaluose.
 • Įmonės kodas SPR – įvedamas darbuotojo asmens kodas.
 • Pajamų deklaracija pagal SPR – parenkama, kokios sumos turi būti traukiamos į deklaracijos sumų įrašus. Galimos reikšmės:
  o Mokėjimą – į deklaracijos sumų įrašus bus traukiamos tik sumokėtos sumos pagal mokėjimo datą;
  o Priskaitymą – į deklaracijos sumų įrašus bus traukiamos registruotos sumos pagal registravimo datą.

image.png

KOREGUOTI UŽREGISTRUOTUS TIEKĖJO AR BANKO SĄSK. KNYGOS ĮRAŠUS

Jeigu jau yra užregistruoti tiekėjų ar banko sąskaitų įrašai, kuriems buvo nenurodytas ar klaidingai nurodytas pajamų rūšies kodas ar tipas, šiuos duomenis galima koreguoti Tiekėjo knygos įrašai SPR ar Banko sąsk. knygos įrašai SPR puslapiuose.

Koreguoti Tiekėjų knygos įrašus:

Veiksmų srityje parinkite Bendros ataskaitos -> VMI ataskaitos -> Tiekėjo knygos įrašai SPR. Atidarytame puslapyje pateikiami visų tiekėjų knygos įrašai. Naudodami filtrus, suraskite tiekėjus, kuriems buvo registruotos sumos, reikalingos traukti į deklaraciją. Veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Redaguoti/Rodyti. Pastaba: Redagavimas gali būti atliekamas atskirai kiekvieno įrašo eilutėje (laukuose Pajamų rūšies kodas SPR ir Įrašo tipas SPR) arba keliems įrašams iš karto. Norint keisti duomenis atfiltruotoms eilutėms, reikia parinkčių laukuose nurodyti duomenis:

 • Naujas pajamų rūšies kodas – įveskite ar pasirinkite pajamų rūšies kodą;
 • Naujas įrašo tipas – parinkite atitinkamą sumos tipą: Priskaityta suma, Išmokėta suma, GPM, Sodros mokestis. Pastaba: Kadangi sumos koreguojamos vienu kartu, reiktų filtruoti sumas pagal kiekvieną tipą atskirai.
 • Keisti metodą – parinkti kokie įrašai turi būti pakeisti pagal ankstesniuose laukuose nurodytus filtrus: Pajamų rūšies kodą SPR, Įrašo tipą SPR ar Abu.

Veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Keisti visus įrašus.

Koreguoti Banko sąsk. knygos įrašus:

Veiksmų srityje parinkite Bendros ataskaitos -> VMI ataskaitos -> Banko sąsk. knygos įrašai SPR. Atidarytame puslapyje pateikiami visų bankų sąskaitų knygos įrašai. Naudodami filtrus, suraskite banko sąskaitas, kurioms buvo registruotos sumos, reikalingos traukti į deklaraciją. Veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Redaguoti/Rodyti. Pastaba: Redagavimas gali būti atliekamas atskirai kiekvieno įrašo eilutėje (laukuose Pajamų rūšies kodas SPR ir Įrašo tipas SPR) arba keliems įrašams iš karto. Norint keisti duomenis atfiltruotoms eilutėms, reikia parinkčių laukuose nurodyti duomenis:

 • Naujas pajamų rūšies kodas – įveskite ar pasirinkite pajamų rūšies kodą;
 • Naujas įrašo tipas – parinkite atitinkamą sumos tipą: Priskaityta suma, Išmokėta suma, GPM, Sodros mokestis. Pastaba: Kadangi sumos koreguojamos vienu kartu, reiktų filtruoti sumas pagal kiekvieną tipą atskirai.
 • Keisti metodą – parinkti kokie įrašai turi būti pakeisti pagal ankstesniuose laukuose nurodytus filtrus: Pajamų rūšies kodą SPR, Įrašo tipą SPR ar Abu.

Veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Keisti visus įrašus.