Kaip Softera.Bankfeed veikia BC sistemoje?
 • 05 Jun 2023
 • PDF

Kaip Softera.Bankfeed veikia BC sistemoje?

 • PDF

Article Summary

Tam, kad geriau suprasti Softera.Bankfeed procesus ir veikimą Dynamics 365 Business Central pateikiame supaprastintą darbų eilės funkcijos schemą.

image.png

Šioje schemoje aprašomi 6 pagrindiniai žingsniai, kuriuos praeina banko išrašų apdorojimo procesas, nuo failo atsiradimo sistemoje iki užregistruotų įrašų BC.

Visi šie žingsniai nuo Banko išrašų gavimo į BC, iki apdorotų įrašų perkėlimo į žurnalus ir netgi užregistravimo gali būti atliekama funkcijos Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed) nustatytos automatiškai suktis darbų eilėje.

Kad detaliau suprasti veikimo procesą, ar jeigu reikėtų atlikti tam tikrus žingsnius rankiniu būdu toliau apie kiekvieną iš jų detaliau.

Funkcija Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed)

Ši funkcija yra pagrindinė funkcija, kuri atlieka visus procesus nuo banko išrašo sukėlimo į sistemą, jo nuskaitymo, iki sukėlimo į žurnalą ir net gi registravimo.

Taip pat ši funkcija, gali būti naudojama ir veiksmams rankiniu būdu atlikti.

image.png

LaukasAprašas
Banko sąsk. Nr. filtrasGalima pasirinkti banko sąskaitą, kurios išrašus norime gauti, apdoroti, sukelti į žurnalą. Jeigu reikia sukelti visų banko sąskaitų įrašus, šį lauką paliekame tuščią.
Gauti banko išrašusUžsidėjus šią varnelę banko išrašų failai bus sukeliami ir išsaugomi BC.
Nuskaityti banko išrašusGalima pasirinkti, kokį įrašų nuskaitymą norime atlikti:
Nenuskaityti – įrašai nebus nuskaitomi.
Nuskaityti – įrašų nuskaitymas bus atliekamas.
Nuskaityti (praleisti atpažinimą) – atliekamas įrašų nuskaitymas be atpažinimo.
Užpildyti žurnaląPasirenkame, kokius įrašus norime siųsti į žurnalą:
Visi – bus siunčiami visi įrašai.
Tik atpažinti – bus siunčiami tie įrašai, kurių Atpažinimo būsena yra Atpažinta.
Nepildyti žurnalo – į žurnalą įrašai nebus siunčiami.
Registruoti žurnaląPasirenkame, ką norime daryti su įrašais perkeltais į žurnalą:
Neregistruoti – įrašai nebus registruojami automatiškai.
Tik atpažintus – registruojami bus tik įrašai, kurių Atpažinimo būsena yra Atpažinta.
Visus – automatiškai bus registruojami visi įrašai.

Kiekvienas klientas įsivertinęs savo procesus ir rizikas, pasirenka jam priimtiną banko išrašo apdorojimo automatizavimo lygį.

Kaip susikelti banko išrašą?

Banko išrašai (XML failai) į BC gali būti sukeliami dviem būdais:

• Automatiškai naudojant darbų eiles.

Kaip nusistatyti automatinį banko failų sukėlimą aprašyta skyrelyje Kaip nusistatyti automatinį banko išrašų sukėlimą į BC?, todėl detaliau čia jo neaprašinėsime, tik galima paminėti, kad tai atlieka funkcija Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed).

• Rankiniu būdu.

Sukėlimas rankiniu būdu galėtų būti naudojamas tik išskirtinais atvejais, jeigu norima įsikelti tik vieną failą, sustojus darbų eilėms ar atsiradus kitų priežasčių.

Tai atlikti galima keliais būdais:

 1. Per Paiešką susirandame funkciją Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed), parametrų lange užsidedame varnelę Gauti banko išrašus, spaudžiame Gerai.

image.png

Tokiu būdu banko išrašai yra sukeliami į Dynamics 365 Business Central.

 1. Atsidarome puslapį Dokumento dvejetainiai (Softera.Bankfeed) arba Gauti/išsiųsti Dokumentai (Softera.Bankfeed).

Spaudžiame veiksmų juostoje esantį mygtuką Naujas > Įkelti banko išrašą.

image.png

Atsidariusiame lange spaudžiame Gerai.

image.png

Spaudžiame Pasirinkti.

image.png

Paspaudus ant spustelėkite čia pasirenkame failą ir spaudžiame Open. Gauname pranešimą, kad failas yra sukeltas.

Informacija Gauti/išsiųsti dokumentai/Dokumento dvejetainiai (Softera.Bankfeed)

Visi automatiškai ar rankiniu būdu sukelti failai bus visuomet saugomi lentelėje Dokumento dvejetainiai (Softera.Bankfeed) arba Gauti/išsiųsti Dokumentai (Softera.Bankfeed). Čia failus galima Atsisiųsti peržiūrai, jeigu būtų poreikis, taip pat iš čia galima paleisti įrašų nuskaitymą.

image.png

Kartais pasitaiko atvejų, kai reikia pakartotinai gauti banko išrašus, kurie jau buvo gauti. Pvz. suimportavome išrašus ne į tą aplinką (Sandbox) ir norime suimportuoti į darbinę aplinką (Production). Tokiems atvejams yra funkcija Pažymėti banko išrašą kaip nenuskaitytą, kuri pažymi išrašus kaip negautus.

image.png

Pažymėję norimus failus ir paleidus funkciją, gauname pranešimą ar norime ištrinti susijusius banko išrašus ir eilutes. Sutikus, bus ištrinti, tiek įrašai iš Banko išrašai (Softera.Bankfeed) sąrašo, tiek iš Banko išrašo eilutės (Softera.Bankfeed) lentelės.
Tie banko išrašai, kurie buvo pažymėti Pažymėtas kaip nenuskaitytas bus pakartotinai sukelti atliekant banko išrašų išsaugojimą, nuskaitymą ir eilučių į žurnalą pildymą (Apdoroti banko išrašus (Softera. Bankfeed)).

Dokumento dvejetainiai (Softera.Bankfeed) matoma informacija:

LaukasAprašas
Sukūrimo data ir laikasLaikas ir data kuomet banko failas buvo sukeltas į BC.
ŠaltinisNurodo iš kur failas buvo sukeltas: Rankinis įkėlimas, Tinklo tarnyba.
Vartoto IDKas atliko banko failų sukėlimą, arba nustatė darbų eilės įrašą.
BūsenaNurodo kokia yra failo būsena:
• Gauta – failas yra gautas, bet nėra apdorotas,
• Nuskaityta – failas yra apdorotas/nuskaitytas.
• Pažymėtas kaip nenuskaitytas – failas yra pažymėtas kaip nenuskaitytas pakartotiniam sukėlimui.
Išorinis Dokumento Nr.Unikalus failo dokumento Nr.

Kaip nuskaityti sukeltą banko išrašą?

Jeigu naudojama darbų eilė banko išrašo sukėlimui ir nuskaitymui, tai šis žingsnis yra praleidžiamas, tačiau detalesniam funkcionalumo suvokimui ir rankinio sukėlimo, nuskaitymo atvejams aprašysime šį žingsnį.

Taigi į BC sukeltas banko išrašas gali būti nuskaitomas dviem būdais:

• Automatiškai, naudojant darbų eiles.

Kaip nusistatyti automatinį banko failų sukėlimą ir nuskaitymą aprašyta skyrelyje Kaip nusistatyti automatinį banko išrašų sukėlimą į BC?, todėl detaliau čia jo neaprašinėsime, tik galima paminėti, kad tai atlieka funkcija Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed).

• Rankiniu būdu.

Retai naudojamas būdas, tačiau tokia galimybė yra ir jeigu dėl kokių nors priežasčių nesuveiktų automatinis nuskaitymas, galima pasinaudoti rankiniu.

Yra keli būdai atlikti banko įrašų nuskaitymą rankiniu būdu:

 1. Per Paiešką susirandame ir pasileidžiame funkciją Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed), parametrų lange pasirenkame, kaip nuskaityti banko išrašus:
  Nenuskaityti – įrašai nebus nuskaitomi
  Nuskaityti – įrašai bus pilnai nuskaitomi ir apdorojami
  Nuskaityti (praleisti atpažinimą) – įrašai bus nuskaityti neatliekant atpažinimo.

image.png

Spaudžiame Spaudžiame Gerai. Tuomet sistema nuskaito sukeltus banko išrašus.

 1. Atsidarome puslapį Dokumento dvejetainiai (Softera.Bankfeed) arba Gauti/išsiųsti Dokumentai (Softera.Bankfeed).

Pasižymime norimą nuskaityti banko išrašą ir spaudžiame veiksmų juostoje esantį mygtuką Procesas > Nuskaityti banko išrašus.

image.png

Prie apdoroto failo būsena pasikeičia į Nuskaityta.

Atlikus banko failų nuskaitymą susikuria įrašai puslapiuose Banko išrašai (Softera.Bankfeed) ir Banko išrašo eilutės (Softera.Bankfeed).

Banko išrašai (Softera.Bankfeed)

Atlikus banko išrašų sukėlimą ir nuskaitymą puslapyje Banko išrašai (Softera.Bankfeed) susikuria įrašai – informacija apie sukeltus banko išrašus. Čia matoma, kokių banko sąskaitų išrašai yra sukelti, koks išrašų periodas, kiek išraše yra debeto/kredito operacijų, kokia jų suma.

image.png

Veiksmų juostoje mygtukas Dokumento dvejetainiai – leidžia atsidaryti Dokumento Dvejetainiai
(Softera.Bankfeed) puslapį, kuriame saugojamas pradinis sukeltas banko išrašas. Esant poreikiui galime jį atsisiųsti ir atsidaryti.

Veiksmų juostoje Banko išrašo eilutės (Softera.Bankfeed) – šioje lentelėje atvaizduojami tik neregistruoti išrašo įrašai. Banko išrašo įrašai (Softera.Bankfeed) lentelėje atvaizduojami banko išrašo įrašai, kurie jau užregistruoti.

Detaliau apie lentelėje pateikiamą informaciją:

LaukasAprašas
Išorinio Dokumento IDUnikalus banko išrašo Nr. sutampa su Nr. esančiu puslapyje Documento Dvejetainiai (Softera.Bankfeed).
Laikotarpio pabaigos data ir laikasNurodo už kokį laikotarpį yra sukeltas banko išrašas.
Laikotarpio pradžios data ir laikasNurodo už kokį laikotarpį yra sukeltas banko išrašas.
IBANNurodo banko sąskaitos, kurios išrašas yra sukeltas, IBAN.
Išrašo valiutos kodasNurodo išraše esančią valiutą. Jeigu importuojama multivaliutinis banko išrašas, tai jis suskaidomas į atskirus banko išrašo įrašus pagal banko sąskaitas ir valiutas.
Banko sąsk. Nr.BC banko kortelės Nr.
Valiutos kodasBC banko kortelės valiutos kodas.
Debetų skaičiusNurodo išraše esančių debeto operacijų skaičių.
Debeto sumaNurodo išraše esančių debeto operacijų sumą.
Kreditų skaičiusNurodo išraše esančių kredito operacijų skaičių.
Kreditų sumaNurodo išraše esančių kredito operacijų sumą.

Šis puslapis gali būti naudojamas BC banko kortelių ir banko sąskaitų likučių suderinimui.

Banko išrašo eilutės (Softera.Bankfeed)

Atlikus banko išrašo failo nuskaitymą susikuria ne tik Banko išrašai (Softera.Bankfeed), bet ir Banko išrašo eilutės (Softera.Bankfeed), kuriuose detaliai matomos visos banko išrašo operacijos, su visa pradine informacija, ateinančia iš išrašo.

Banko išrašo eilutės gali būti atidaromi iš Banko išrašai (Softera.Bankfeed) puslapio arba per Paiešką.

image.png

Veiksmų juostoje paspaudus Eilutės, bus atidaromi atfiltruoti tik to banko išrašo detalūs įrašai.

Šiek tiek detaliau apie Banko išrašo eilutės puslapį ir jame matomą informaciją.

image.png

LaukasAprašas
Atpažinimo būsena• Atpažinta – klientas atpažintas, dokumentas surastas.
• Reikia pataisyti – reikia patikrinti ar viskas šioje eilutėje yra gerai.
Atpažinimo data ir laikasKada buvo atliktas banko išrašo nuskaitymas.
BūsenaGauta – SEPA įrašas yra nuskaitytas.
Užregistruota – SEPA įrašas jau užregistruotas sistemoje.
Operacijos dataBanko operacijos data.
Įrašo tipasDebetas – debetinis banko įrašas, mūsų pinigų mokėjimai kažkam.
Kreditas – kreditinis banko įrašas, mūsų įplaukos.
Banko sąsk. Nr.BC banko kortelės Nr., kurioje vyksta operacija.
Sąskaitos atpažinimo tipasNurodo, pagal ką buvo atpažintas klientas/kortelė:
Pirkėjas/tiekėjas – pagal pirkėjo/tiekėjo įmonės kodas.
Pirkėjo/tiekėjo banko sąskaita – pagal pirkėjo/tiekėjo banko sąskaitos informaciją.
Pirkėjas/tiekėjas pagal sąskaitos pavadinimą ir atpažintą dokumentą – pagal pavadinimą ir Dokumento Nr.
Pirkėjas/Tiekėjas pagal atpažintą dokumentą – pagal Dokumento Nr.
Teksto susiejimas su sąskaita – pagal teksto susiejimo nustatymus.
Banko sąskaita – atpažinta banko kortelė, pagal IBAN Nr.
Integracijos nustatymai (banko mokesčiai) – pagal integracijos nustatymuose nurodytus mokesčių tipus atpažinti mokesčiai.
Valiutos konvertavimas - atpažinta valiutos konvertavimo operacija.
Atpažintos sąskaitos tipasAtpažinus priskirtas sąskaitos tipas.
Atpažintos sąskaitos Nr.Atpažinus priskirtas sąskaitos Nr., pirkėjo, tiekėjo, banko kortelės ar DK.
SumaOperacijos suma.
Banko komisiniaiNurodoma banko komisinių suma, jeigu ji išskirta banko išrašo faile.
Pranešimas gavėjuiPavedimo paskirtis.

Jeigu tikrindami SEPA įrašus pastebime, kad kažkas neatpažinta, nes buvo neteisinga informacija kortelėse, ir pasitaisius norime pakartoti atpažinimą, tą galime padaryti veiksmų juostoje paspaudus Pakartoti atpažinimą.

Taip pat esant poreikiui Banko išrašo eilutėse galime koreguoti atpažintus klientus, tai darome veiksmų juostoje paspaudus Redaguoti eilutes. Dažniausiai atpažinta informacija yra koreguojama jau žurnale.

Naudojant funkciją Praleisti registravimą galima Banko išrašo eilutėse (Softera.Bankfeed) esančius įrašus perkelti į Banko išrašo įrašai (Softera.Bankfeed) langą be registravimo per žurnalą.

Tai būna naudinga tuo atveju, jeigu turime sukeltų banko išrašo operacijų, kurių nenorime registruoti per žurnalą, bet tuo pačiu ir nenorime, kad kiekvieną kartą jos vėl atsidurtų prie neregistruotų eilučių mokėjimų žurnale (kaip būna pvz. pinigų pervedimų tarp sąskaitų atveju, suimportuojame pagal išrašą dvi eilutes, po vieną kiekvienoje banko sąskaitoje, bet registruojame tik vieną, kad nebūtų sudvigubintos operacijos. Tuomet vieną iš suimportuotų eilučių perkeliame į Banko išrašo įrašai (Softera.Bankfeed) su funkcija Praleisti registravimą.

image.png

Banko išrašo įrašai (Softera.Bankfeed)

Atlikus banko išrašo eilučių registravimą žurnale arba pasinaudojus funkcija Praleisti registravimą, banko išrašo operacijos perkeliamos į lentelę Banko išrašo įrašai (Softera.Bankfeed).

Banko išrašo įrašai gali būti atidaromi iš Banko išrašai (Softera.Bankfeed) puslapio arba per Paiešką.

image.png

Kaip susikelti nuskaitytus banko įrašus į žurnalą?

Jeigu naudojama darbų eilė banko išrašo sukėlimui. nuskaitymui, ir sukėlimui į žurnalą, tai šis žingsnis yra praleidžiamas, tačiau detalesniam funkcionalumo suvokimui ir rankinio sukėlimo į žurnalą atvejams aprašysime šį žingsnį.

 1. Per paiešką susirandame funkciją Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed).
 2. Ataskaitos užklausos lange pasižymime, ką norime atlikti, laukelyje Užpildyti žurnalą.

image.png

LaukasAprašas
Užpildyti žurnaląPasirenkam, kokius įrašus norime siųsti į žurnalą:
• Visi – bus siunčiami visi įrašai.
• Tik atpažinti – bus siunčiami tie įrašai, kurių Atpažinimo būsena yra Atpažinta.
• Nepildyti žurnalo – į žurnalą įrašai nebus siunčiami.
 1. Spaudžiame Gerai.

Kaip identifikuoti mokėjimus, kurie buvo išsiųsti iš BC?

Jeigu klientas ruošia mokėjimus BC sistemoje ir juos eksportuoja, bet neregistruoja, tuomet naudojant Softera.Bankfeed, suimportavus banko išrašą į sistemą, tarp gautų operacijų ieškoma jau atliktų mokėjimų (mokėjimų žurnale) ir jeigu pavyksta surasti, tuomet automatiškai perkeliami gretinimai iš mokėjimo žurnalo (kur pavedimai buvo paruošti), į žurnalo paketą, kur išrašas buvo suimportuotas.

Tokiu atveju mokėjimų žurnalo pakete, kur pavedimai buvo paruošti paleidus funkciją sužymimos eilutės, kurios jau rastos Banko išrašo įrašuose ar eilutėse (Softera.Bankfeed) ir vartotojas gali jas išsitrinti.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti mokėjimų žurnalo pakete, kur buvo paruošti mokėjimo pavedimai:

 1. Atsidarome mokėjimo žurnalo paketą

image.png

 1. Spaudžiame Procesas > Rasti susijusias banko išrašo eilutes (Softera.Bankfeed).

image.png

 1. Sistema sužymi eilutes, kurios jau rastos Banko išrašo eilutėse (Softera.Bankfeed).

image.png

 1. Sužymėtas eilutes galime atsifiltruoti ir išsitrinti.

Kur galiu matyti, ar mokėjimo suma pilnai sugretinta su atpažintais dokumentais?

Mokėjimų žurnale (arba Pinigų įplaukų žurnale, priklausomai nuo naudojimo), yra laukas Pirminis gretinimas pilnas (Softera.Bankfeed), kuriame varnelė pažymima tuomet, kai mokėjimo suma yra pilnai sugretinama su atpažintais dokumentais. Šio lauko pagalba galime identifikuoti, kurie mokėjimai yra pilnai sugretinti, o kurie ne, ir pasitikrinti, bei pasikoreguoti eilutės gretinimus.

Informacinis laukas Pirminio gretinimo suma (Softera.Bankfeed), leidžia iškart žurnalo mokėjimo eilutėje pamatyti su kokia suma buvo sugretintas mokėjimas.

image.png

Pastaba: vėliau žurnale atlikus gretinimus rankiniu būdu, reikšmės laukeliuose Pirminis gretinimas pilnas (Softera.Bankfeed) ir Pirminio gretinimo suma (Softera.Bankfeed) neatsinaujina, jos supildomos tik sukeliant operacijas į žurnalą.

Kur galiu matyti Softera.Bankfeed klaidų pranešimus?

Paieškos langelyje susivedame Žurnalo įrašai (Softera.Bankfeed).

Šiame lange bus matomi klaidų pranešimai, su kuriais susidūrė sistema apdorodama banko išrašus.

image.png

Norint pamatyti detalesnį klaidos aprašą spaudžiame Rodyti pilną aprašą.