Numerių serijos ir priskyrimas
  • 09 Mar 2023
  • PDF

Numerių serijos ir priskyrimas

  • PDF

Article Summary

Sistemoje Business central visiems dokumentams bei kortelėms, vos pradėjus juos kurti yra priskiriamas numeris. Lietuvos lokalizacija suteikia papildomą galimybę naudoti pardavimo sąskaitų išoninę numeraciją.

Numerių serijos

Sistemoje naudojamas numerių serijas galima pasti paieškoje suvedus Numerių serija.

image.png

Atsidariusiame lange matyti standartiškai į sistemą įkeltos numerių serijos:

image.png

Lauko pavadinimasPaaiškinimas
KodasTam tikrai numerių serijai priskirtas kodas.
AprašasNumerių serijos aprašas
Pradžios Nr.Nustatytas pradžios numeris
Pabaigos Nr.Nurodo nustatytą pabaigos numerį, jei numeracija apribota
Paskutinė Nr. naudojimo dataNurodo kada buvo paskutinį kartą panaudota numerių serija
Paskut. naudotas Nr.Nurodo paskutinį panaudotą numerį
Numatyti numeriaiNurodo, ar ši numerių seka bus naudojama automatiškai priskiriant numerius
Rankiniu būdu įvedami numeriaiNurodo, kad, užuot naudoję šią numerių seriją, galite įvesti skaičius neautomatiniu būdu
Numeruoti pagal datąNurodo tikrinti, ar numeriai yra priskirti chronologine tvarka
Leisti tarpus numerių serijojeNurodoma, kad iš numerių serijos priskirtą numerį vėliau bus galima panaikinti. Tai yra praktiškai naudinga dirbant su tokiais įrašais kaip prekių kortelės ir sandėlio dokumentai, kurie, skirtingai nuo finansinių operacijų, gali būti naikinami ir todėl numerių serijoje atsiranda tarpų. Šis parametras taip pat reiškia, kad nauji numeriai bus generuojami ir priskiriami greitesniu neblokuojančiu būdu. PASTABA. Jeigu klaida įvyksta naujame įraše, kuriam bus priskiriamas numeris iš užbaigtos numerių serijos, nurodytas numeris bus prarastas, o sekoje atsiras tarpas.

Naujos numerių serijos sukūrimas

Norint sukurti naują numerių seriją, jei jau yra viena serija, kuri naudojama dokumentuose, pvz. pardavimo sąskaitos išorinis numeris, reikia surasti Pardavimo SF išorinio numerio seriją. Pasirenkamas pradžios numeris.

image.png

Naujai atsidariusiame lauke matomos visos Pardavimo SF šoriniams Nr. naudojamos serijos:

image.png

Čia galima papildyti naudojamas serijas. Jei yra poreiksi, kad numeracijos būtų naudojamos tik tam tikromis datomis, galima naudoti pradžios datą.

image.png


Numerių serijų susiejimas

Jei atsiranda poreikis turėti kelias numerių serijas kortelėms, jas reikai susieti. Kaip pavyzdį pateiksime Ilgalaikio turto kortelėms naudojama numeracija IT000001. Tačiau norime naudoti ilgalaikio turto korteles mažaverčio turto apskaitai ir joms norime priskirti naują numerių seriją MT0000001.

Prie numerių serijos sukurima nauja numerių serija mažaverčiam turtui.

image.png

Tuomet suradus ilgalaikio turto numerių seriją nustatoma priklausomybė. Pažymima ilgalaikio turto serija, pasirenkama Orientuotis -> Priklausomybė.

image.png

Įvedama priklausoma mažaverčio turto numerių serija.

image.png

Tuomet vedant naują ilgalaikio turto kortelę, bus galima pasirinkti kokią numeraciją taikyti.

image.png

image.png


Numerių serijos priskyrimas

Numerių serijos yra priskiriamos per kelis nustatymų langus priklausomai nuo apskaitomo objekto.
Ilgalaikio turto numerių serija psikiriama per Ilgalaikio turto nustatymus.

image.png

Pirkimo dokumentų numerių serijų priskyrimas atliekamas per Pirkimo ir mokėtinų sumų nustatymus Numerių serija skyriuje.

image.png

Pardavimo numerių serijų priskyrimas atliekamas per Pard. ir gautinų sumų nustatymus.

image.png

Šiuose nustatymuose taip pat galima pasirinkti kad būtų naudojamas išorinis dokumento Nr. pardavimo sąskaitose, kad jis būtų automatiškai priskirtas bei nesikartotų.

image.png