Pradinių duomenų importas
 • 17 Jun 2024
 • PDF

Pradinių duomenų importas

 • PDF

Article summary

Apžvalga

Prieš pradedant dirbti su sistema yra galimybė importuoti duomenis pagal Excel šablonus. Kokią informaciją importuoti, renkasi pats vartotojas. Dažniausiai importuojami darbuotojai, jų sutartys, 3 mėnesių priskaitymų išskaitymų istorija darbuotojo vidutiniam atlyginimui suskaičiuoti bei atostogų likučiai.
Rekomenduojama importuoti duomenis tokia tvarka, kaip pateikta žemiau schemoje.


Norint naudotis funkcionalumu reikia vartotojui įjungti nustatymą "Leista naudoti darbo pradžios importus" esantį Nustatymai -> Vartoto nustatymai SPR.

image.png


Excel šablonų pildymo tvarka

 1. Viename faile pildoma vienos įmonės informacija.
 2. Eilutes su duomenų pavyzdžiais reikia ištrinti
 3. Duomenis reikia pildyti esamuose stulpeliuose pagal antraštėje nurodytus formatus.
 4. Stulpeliai, kuriuos būtina užpildyti (tam, kad leistų importuoti failą) išskirti oranžine spalva.
 5. Nepildomi stulpeliai turi likti neužpildyti, jų trinti negalima.
 6. Negalima įterpti naujų eilučių virš antraštės.
 7. Negalima įterpti naujų stulpelių.
 8. Negali būti tuščių eilučių duomenyse.
 9. Visi importo failai turi būti importuojami tokiu eiliškumu, kaip sunumeruoti.

1. Importuoti darbuotojus

Importuojamos darbuotojų kortelės (vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaita, asmeninė informacija ir kt.). Veiksmų srityje parinkite Nustatymai -> Darbo pradžia SPR -> Darbuotojų importas. Spauskite Gerai ir parinkite importuojamą failą.

   1 darbuotojai v2.xlsx  

Prieš importą yra galimybė nurodyti Pagrindinio mokėjimo reg. datą, t.y. data po kurios bus atliekami skaičiavimai programoje. Pavyzdžiui, jeigu duomenys sukelti iki 2020 12 31, o skaičiavimai bus atliekami nuo 2021 01 01, tuomet reikėtų įrašyti 2020 12 31. Jeigu nesate tikri dėl datos, šį lauką palikite tuščią, tuomet per atlyginimų nustatymus bus galima nustatyti nuo kada bus pradedami skaičiavimai.

image.png


2. Importuoti darbuotojų sutartis

Importuojamos darbuotojų sutartys bei paskyrimų istorija (sutarties Nr., darbo grafikas, pareigos, atlyginimas ir kt.). Veiksmų srityje parinkite Nustatymai -> Darbo pradžia SPR -> Darbuotojo sutarčių importas. Parinkite importuojamą failą.

   2 sutartys v2.xlsx 

Jei duomenys buvo importuoti netinkamai ir norima juos pašalinti, prieš importą galima pažymėti nustatymą "Leisti trinti esamas sutartis". Sistema ištrins visų esamų sutarčių bei paskyrimų duomenis.
image.png


3. Importuoti giminaičius

Importuojami darbuotojų vaikai bei kiti giminaičiai (giminaičio vardas, gimimo data ir kt.). Veiksmų srityje parinkite Nustatymai -> Darbo pradžia SPR -> Giminaičių importas. Parinkite importuojamą failą.

   3 giminaiciai v1.xlsx  


4. Importuoti darbingumą

Importuojami darbuotojų darbingumai. Pilno darbingumo (100%) darbuotojams eilučių kurti nereikia. Veiksmų srityje parinkite Nustatymai -> Darbo pradžia SPR -> Darbingumo importas. Parinkite importuojamą failą.

   4 darbingumai v1.xlsx  


5. Importuoti neatvykimus

Importuojami darbuotojų ligos, atostogų, komandiruočių ir kt. neatvykimų duomenys. Duomenys pildomi už pasirinktą ataskaitinį laikotarpį. Dubliavimo ir vėlesnių laikotarpių neatvykimai gali būti įkelti arba suvesti rankiniu būdu, šie neatvykimai būtini. Veiksmų srityje parinkite Nustatymai -> Darbo pradžia SPR -> Neatvykimų importas. Parinkite importuojamą failą.

   5 neatvykimai v1.xlsx  


6. Importuoti sumų istoriją (PI įrašus)

Importuojama priskaitymų išskaitymų istorija darbuotojo vidutiniam atlyginimui apskaičiuoti. Jei istoriniai mėnesiai įeina į GPM deklaruojamą laikotarpį, informacija gali būti naudojama deklaracijai suformuoti. Dažniausiai tai trys mėnesiai prieš dubliavimo pradžią.

Veiksmų srityje parinkite Nustatymai -> Darbo pradžia SPR -> PI įrašų importas. Prieš importą galima parinkti, kokią informaciją norima importuoti. Galimos reikšmės: Viską, Tik laiką. Tik sumas. Jei laikas ar sumos buvo sukeltos anksčiau ir norima ištrinti galima pažymėti Trinti visą laiką ir sumas, Trinti failo darbuotojo laiką ar Trinti failo darbuotojo sumas. Taip pat yra galimybė nurodyti, koks GPM mėnesio tipas taikomas importuojamoms sumoms su nustatymu GPM mėnesio tipas, galimos reikšmės: Mokėjimo mėnuo, Skaičiavimo mėnuo.

Esant poreikiui galima nurodyti, kokiais PI kodais turi būti importuojamos sumos. Jei pakeitėte pradinius nustatytus PI kodus, juos galite atstatyti su Atstatyti numatytuosius PI kodus.

Spauskite Gerai ir parinkite importuojamą failą.

   6 PI irasai (sumu istorija) v1.xlsx  

image.png


7. Importuoti atostogų likučius

Importuojamas darbuotojų sukauptų nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų skaičius. Teisingą dienų skaičių reikia pateikti dieną prieš pirmą skaičiavimą, t.y. jei sistemoje skaičiavimai turi būti pradėti 2021 01 01, tuomet atostogų likučius reiktų pateikti 2020 12 31. Taip pat reikėtų atminti, kad jei suimportavote neatvykimus iki 2021 01 01, tuomet reiktų atitinkamai įvertinti importuojamus atostogų likučius. Jei nepanaudotas dienas norėsite matyti išskaidytas pagal kaupimo metus likučius būtina pateikti keliais įrašais pagal darbuotojų atostogų kaupimo metus nurodant kiekvienų metų pabaigos datas bei likučius jų pabaigai. Likučiai turi būti pateikiami kalendorinėmis dienomis, jeigu keliami iki 2017-06-30, arba darbo dienomis, jeigu keliami vėliau.

Veiksmų srityje parinkite Nustatymai -> Darbo pradžia SPR -> Atostogų likučių importas. Spauskite Gerai ir parinkite importuojamą failą.

   7 atostogu likuciai v1.xlsx  

Jei duomenys buvo importuoti netinkamai ir norima juos pašalinti, prieš importą galima pažymėti nustatymą "Ištrinti visų darbuotojų esamus įrašus". Sistema ištrins visų darbuotojų atostogų likučių duomenis.
image.png