Suminė darbo laiko apskaita
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Suminė darbo laiko apskaita

 • PDF

Article Summary

SUMINĖ DARBO LAIKO APSKAITA

Norint, taikyti suminę darbo laiko apskaitą reikalingi žemiau aprašyti nustatymai.

 1. ĮJUNGTI SDLA NUSTATYMĄ DARBO GRAFIKO FORMULĖJE
  Darbo laikas -> Grafikai -> Grafiko formulės užpildyti nustatymus Suminės DLA pradžia bei Suminės DLA periodas. T.y. nurodoma nuo kada taikoma SDLA ir kas kelis mėnesius bus skaičiuojama.
 • Suminės DLA pradžia – parenkama arba įvedama suminės darbo laiko apskaitos periodo pradžios data;
 • Suminės DLA periodas – parenkama arba įvedama suminės darbo laiko apskaitos periodo trukmė, pvz., įvedus reikšmę 3, SDL periodo trukmė bus skaičiuojama 3 mėnesiai nuo lauke Suminės DLA pradžia įvestos datos;
 • Suminės DLA naktinis darbas – nurodoma, kai trumpinamas arba netrumpinamas darbas nakties metu. Suminės DLA norma pagal grafiką – parenkama, pagal kokį grafiką, darbuotojo ar standartinį, bus skaičiuojama suminės darbo laiko apskaitos norma.

image.png

 1. ĮJUNGTI NUSTATYMUS ATLYGINIMŲ NUSTATYMAI SPR
  Nustatymai -> Atlyginimų nustatymai SPR -> Skaičiavimas -> Skaičiavimų SDLA įjungiami nustatymai Skaičiuoti nežymėtus SDLA viršvalandžius bei Skaičiuoti nežymėtus SDLA prastovas. Nustatymų reikšmės:
 • Skaičiuoti nežymėtus SDLA viršvalandžius – pažymima, jeigu reikia skaičiuoti SDLA tabelyje nežymimus (t.y. tabelyje nevykdoma funkcija Žymėti viršvalandžius) viršvalandžius.
 • Skaičiuoti nežymėtus SDLA prastovas – pažymima, jeigu reikia skaičiuoti SDLA prastovas;
 • SDLA paskyrimo įkainį skaičiuoti pagal standartinį grafiką – pažymima jei SDLA įkainis turi būti taikomas pagal standartinį grafiką.
 1. TABELIO DARBALAPYJE SKAIČIUOJAMA SDLA
  Tabelio darbalapyje (Darbo laikas -> Tabeliai -> Tabelio darbalapis) rekomenduojama išsikelti stulpelius Suminė DLA data bei Suminės DLA val. skirtumas, kuriuose einamu momentu ar SDLA skaičiavimo periodo gale bus matoma SDLA informacija.

image.png

 • Suminė DLA data – rodoma data, kada bus skaičiuojama SDLA;
 • Suminės DLA val. skirtumas – rodomas SDLA valandų skirtumas.

Paspaudus ant SDLA valandų skirtumo ar datos, matoma valandų detalizacija, kokia valandų norma, kiek buvo dirbta.

image.png

 1. KITI NUSTATYMAI SUSIJĘ SU SDLA
  Nustatymai -> Atlyginimų nustatymai SPR -> Laikas -> Laiko SDLA esantys nustatymai:
 • Žymėti VD kai DN > 3 val. – pažymima, jei reikia, kad darbo naktį valandos, viršijančios 3 val., tabelyje būtų žymimos kaip viršvalandis darbas, t.y. kai ties darbo naktį aktyvumo kodu yra nurodyta daugiau nei 3 faktiškai dirbtos valandos, viršytas valandų skaičius būtų perkeltas ties viršvalandžių aktyvumo kodu. Valandos perkeliamos darbuotojų tabeliuose įvykdžius funkciją Žymėti viršvalandžius.
 • Žymėti VD metodas – nurodoma, kaip žymėti viršvalandžius. Galimos reikšmės: Mėnuo, Diena.
 • Įtraukti mėnesį į SDLA, jei nėra darbo laiko – mėnuo neįtraukiamas į suminę apskaitą, jei tabelyje nėra dirbto laiko (pvz.: pilną mėn. buvo nedarbingumas).
 • Neatvykimų įtaka SDLA normai – nurodoma neatvykimų įtaka SDLA normai. Galimos reikšmės: Standartinis graf., Darbuotojo graf., Neatvykimo laikas.
 • Rodyti SDLA skirtumą – nurodoma, kada rodyti SDLA skirtumą tabelio darbalapyje. Galimos reikšmės: Periodo pabaigoje, Mėnesio pabaigoje.
 • Į SDLA neįtrauktas laikas mažina prastovas – nurodoma, kai norima, kad SDLA "Neįtrauktas laikas" periodo pabaigoje mažintų prastovų laiką;
 • SDLA žymėti VD prieš šv. d. – pažymima jei reikia, jog SDLA grafike sutrumpinta prieššventinė diena tabelyje nebūtų trumpinama, t.y. tabelyje būtų sukurtas papildomas viršvalandinio darbo įrašas su sutrumpinimo trukme, t.y. valandų skaičiumi nurodytu darbo grafiko kortelėje, lauke Trumpinti prieš šv. d.d. val. Pastaba: tuomet bendras tabelio dienos valandų skaičius bus lygus nesutrumpintam laikui pagal grafiką;
 • Nežymėtos SDLA prast. periodo pabaiga AK – nurodomas suminės darbo laiko apskaitos prastovų skaičiavimui naudojamas aktyvumo kodas.
 • Nežymėtos SDLA prast. prieš periodo pab. AK – nurodomas suminės darbo laiko apskaitos prastovų skaičiavimui naudojamas papildomas aktyvumo kodas, kai prastovos apmokamos ne suminės darbo laiko apskaitos periodo pabaigoje (pvz., atleidimas);
 • Nežymėtų SDLA viršvalandžių AK – nurodomas suminės darbo laiko apskaitos viršvalandžių skaičiavimui naudojamas aktyvumo kodas. Laukas pildomas jeigu SDLA viršvalandžiai apskaičiuojami nežymint jų tabelyje, t.y. nevykdant tabelių f-jos Žymėti viršvalandžius.

Nustatymai -> Aktyvumo kodai SPR -> esantys nustatymai:

 • Įtraukti į SDLA – nurodžius Ne, aktyvumo kodo laikas mažina dirbtą laiką ir didina „Neįtraukta laikas“ vertę.