2022.12 v12
 • 23 Apr 2023
 • PDF

2022.12 v12

 • PDF

Article Summary

PAPILDYTOS 1-SD, 2-SD IR SAM FORMOS DĖL D VIZOS

Naujai sukurtos 1-SD, 2-SD ir SAM formos, pastebėsite, kad prie jų aprašo atsirašo versija „v2“. Su kita versija ankstesnės formos bus panaikintos.

SVARBU

Atkreipiame dėmesį, jei Sodros ataskaitos ieškosite per paiešką rinkitės versiją „v2“.

image.png

Pagrindiniai pakeitimai atlikti dėl D vizos požymio keitimo. Sistemoje Individualiuose dydžiuose pakeitus D vizos požymį, formuojant Sodros ataskaitas sistema parinks atitinkamą priežasties kodą.

1-SD v2 ataskaitos filtrų srityje buvo pakeistas laukas „Ataskaitos data“ į laukus „Data nuo“, „Data iki“. Įdėtas filtro laukas „Priežasties kodo filtras“, naudojamas, kai ataskaita formuojama už ilgesni laikotarpį, darbuotojas gali būtų spausdinamas keletą kartų su skirtingais priežasties kodais. Įdėtas Laukas „Rodyti buferį“, pažymėjus, atidaromas puslapis su duomenimis iš kurių suformuota ataskaita.

2-SD v2 ataskaitos filtrų srityje pakeistas laukas „Dokumento data“ į laukus „Data nuo“, „Data iki“. Atsirado galimybė įtraukti neregistruotas sumas. Įdėtas filtro laukas „Priežasties kodo filtras“. Prieš Sodrai kuriant *.ffdata failą atsirado galimybė peržiūrėti ataskaitą. Failas Sodrai bus kuriamas, kai bus pažymėtas nustatymas „Kurti failą“. Laukas „Rodyti buferį

image.png

Papildyta 2-SD v2 ataskaitos forma papildoma stulpeliais: „Vardas“, „Su darbo viza“ (Taip/Ne).

image.png

SAM v2 ataskaitos filtrų srityje laukas „Ataskaitinis laikotarpis iki“ iškeltas į viršų. Prieš Sodrai kuriant *.ffdata failą atsirado galimybė peržiūrėti ataskaitą. Failas Sodrai bus kuriamas, kai bus pažymėtas nustatymas „Kurti failą“. Laukas „Rodyti buferį“.

image.png


MAMADIENIO PILDYMO TIKRINIMO PAPILDYMAS PO 2022-08-01 DARBO KODEKSO PAKEITIMŲ

Nuo 2022-08-01 Darbo kodekso pakeitimas, kad mamos ir tėčiai, auginantys vieną vaiką iki 12 metų, gali pasinaudoti papildomu poilsio laiku (mamadieniu/tėvadieniu) vieną kartą per 3 mėnesius, o auginantys du vaikus, kai vienas ar abu turi negalią – dvi dienas per mėnesį (anksčiau buvo 1d.). Pagal šiuos pakeitimus buvo atlikti programavimo darbai. Pildant neatykimą (mamadienį/tėvadienį) sistema tikrina ar darbuotojui priklauso papildomas poilsio laikas, ar jau išnaudotas.

Norint naudoti funkcionalumą, reikia įjungti nustatymus. Nustatymai → Atlyginimų nustatymai SPR -> Laikas grafoje -> Neatvykimas dalyje.

 • Mamadienio pradžios data – nurodoma data nuo kada pradėti tikrinti mamadienius, pvz.: įstatymas įsigaliojo nuo 2022-08-01 galima nurodyti šią datą, jei įmonėje mamadienio tikrinimas vykdomas ketvirčiais, galima nurodyti ketvirčio pradžios datą, pvz.: 2022-10-01.
 • Mamadienio laikotarpio tipas – parenkama, kaip skaičiuojami mamadienio periodai, galimos reikšmės:
  o Kas ketvirtį – mamadienio periodai skaičiuojami metų ketvirčiais,
  o Dinaminis – mamadienio periodai skaičiuojami dinamiškai priklausomai nuo sąlygų (t.y. vaiko gimimo, neįgalumo datos, vaiko amžiaus).
 • Pranešimo tipas viršijus mamadieniams – parenkamas tikrinimo pranešimo tipas, galimos reikšmės:
  o Įspėjimas – parodomas pranešimas, dėl mamadienio nepriklausymo, bet neatykimo įrašas sukuriamas,
  o Klaida – parodomas pranešimas dėl mamadienio nepriklausymo ir neatvykimo įrašas nesukuriamas.

image.png

Taip pat reikalinga nurodyti prie naudojamo mamadienio/tėvadienio aktyvumo kodo atributą.
Aktyvumo kodo kortelėje galimi du atributai:

 • Mamadienis dirbant <= 8 val. per parą – priskiriamas atributas, kai darbuotojas dirba per parą mažiau arba 8val., pvz.: „M“ aktyvumo kodo kortelėje,
 • Mamadienis dirbant > 8 val. per parą – priskiriamas atributas, kai darbuotojas dirba per parą daugiau nei 8val., pvz.: po 12 val. per parą, pvz.: „MV“ aktyvumo kodo kortelėje.

image.png

Pildant neatvykimą bus gaunamas klaidos pranešimas su informacija, kiek darbuotojui priklauso valandų ir kiek darbuotojas naudoja. Taip pat įjungtus Factbox sritį galima matyti daugiau informacijos apie darbuotojui priklausantį papildomą poilsio laiką, kiek jau panaudota per tam tikrą laikotarpį, koks vaikų skaičius.

image.png


KITAS BŪDAS IMPORTUOTI PRISKAITYMUS NAUDOJAMUS VDU SKAIČIAVIMUI

Kai darbuotojas perkeliamas iš vienos įmonės į kitą galima naudoti Pradinių VDU funkcionalumą esantį Skaičiavimai -> Nustatymai -> Pradiniai VDU. Čia galima suvesti priskaitymų duomenis ankstesne data nei įdarbintas darbuotojas, kurie bus naudojami skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

Skaičiuojant VDU sistema duomenis traukia iš registruotų PI įrašų, jei jų nėra tuomet iš Pradinių VDU puslapio. Duomenys į puslapį gali būti pildomi rankiniu būdu arba įkopijuojant (naudojant klavišų kombinaciją CTRL+V). Jei vidurkio sumos tipas „Priskaitymas“ datos „Vidurkiui nuo“, „Vidurkiui iki“ bus mėnuo, atitinkamai jei „Ketvirtinė premija“ – 3 mėn. periodas, jei „Metinė premija“ – 12 mėn. periodas. Dienos/Valandos pildomos tik priskaitymams.

image.png


BANKAI SPR SUKURTAS NAUJAS NUSTATYMAS

Bankai SPR (Skaičiavimai -> Nustatymai -> Bankai) sukurtas naujas nustatymas „SEPA PmtTpInf > SvcLvl kodo vertė“, vietoj buvusio „SEPA pildyti Priority“. Naujame stulpelyje galima nurodyti norimą reikšmę, kuri bus spausdinama XML faile žymoje , pvz.:
SEPA, URGP ar kt.

image.png

Dėmesio: Esamas laukas „SEPA pildyti Priority“ iškeltas į Personalizuoti sritį, esant poreikiui stulpelį galima išsikelti į sąrašą, tačiau su kita Softera.Payroll versija šis stulpelis bus panaikintas ir liks puslapyje naujasis.


GALIMYBĖ DARBUOTOJŲ SĄRAŠE MATYTI DARBUOTOJO STAŽĄ

Darbuotojų sąraše į Personalizuoti sritį iškeltas stulpelis „Stažas“.


GALIMYBĖ PILDYTI INFORMACIJĄ APIE PRAKTIKANTUS

Atsirado galimybė pildyti informaciją apie praktikantus ir vėliau įdarbinus iš praktikanto kortelės formuoti Darbuotojo kortelę. Personalo srityje rasite du naujus puslapius „Praktikantai“ bei „Praktikanto asmeninė informacija“.

image.png


ATSISKAITYMO LAPELIO SIUNTIMAS TIK SU SLAPTAŽODŽIU

Atsiskaitymo lapelio siuntimo funkcija papildyta nauju nustatymu „Privalomas slaptažodis“, kuris įkeltas į Nustatymai -> Atlyginimų nustatymai SPR -> Ataskaitos grafoje -> Atsiskaitymų lapelis dalį. Įjungus nustatymą, atsiskaitymo lapelio siuntimo puslapyje leis parinkti Slaptažodžio tipą tik „v.2 Azure“.


PAPILDYTAS ATSISKAITYMO LAPELIO SPAUSDINIMAS, KAI MĖNESIO EIGOJE PASIEKIAMOS LUBOS

Atsiskaitymo lapelyje papildytas „GPM darbo santykiai“ eilutės spausdinimas, kai mėnesio eigoje pasiekiamos lubos. Įdėtas skaidymas pagal lauką „Koeficiento tipą“, pvz.: jei tą patį mėn. taikomi skirtingi GPM procentai, bus spausdinamos dvi eilutės: viena eilutė – 20%, kita – 32%.


PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ DIENŲ SKAIČIAVIMO PALEIDIMAS PER DARBŲ EILES

Nuo šios versijos yra galimybė paleisti darbų eilę, kuri įtakotų automatinį papildomų atostogų dienų įrašymą į individualius dydžius. Darbų eilėse naudojama ataskaita Nr. „70363051“, Ataskaitos užklausoje reikia nurodyti tik „Keisti“, nustatyti norimą periodiškumą.

Jei nuspręsite darbų eiles naudoti, siūlome pradžioje išbandyti TEST įmonėje ar TEST aplinkoje išbandyti šį funkcionalumą.

image.png

Rolės centre, Įžvalgos dalyje generuojasi ataskaita „Papildomos atostogų dienos SPR“, kurioje galite matyti, kokie pakeitimai buvo atlikti.

image.png


PAPILDYTAS STANDARTINIS DUOMENŲ PRIVATUMO FUNKCIONALUMAS SOFTERA.PAYROLL LENTELĖMIS

Dynamics 365 Business Central suteikia galimybę matyti ir valdyti jautrius duomenis sistemoje. Duomenų klasifikavime (Data Classification Worksheet) nuo šiol galite nustatyti duomenų jautrumą ir Softera.Payroll funkcionalumo lentelių laukams, esant poreikiui eksportuoti duomenis ar sukurti asmens duomenų apsaugos konfigūravimo paketą.


PAPILDYTI DOKUMENTŲ ŠABLONAI LAUKU

Į dokumentų šablonus įdėtas naujas kintamasis „Alloc_ManagerSurname“, tai paskyrime nurodyto vadovo pavardė.


PAPILDYTAS TABELIO DIENOS PUSLAPIS

Tabelio diena SPR (Darbo laikas -> Tabeliai -> Tabelio diena) puslapyje sutvarkytas aktyvumo kodo valandų tikrinimas (iki 24val. per parą), kai kodas neturi požymio „Faktiškai dirbama“. Tabelio diena puslapis papildytas mygtukais „Tabelio įrašai“, „Detalus tabelis“. Taip pat sutvarkytas filtras pagal Grafiko formulės kodą.


PAPILDYTAS KILNOJAMO POBŪDŽIO FUNKCIONALUMAS PER ILGALAIKIUS PRISKAITYMUS

Ilgalaikiuose priskaitymuose yra galimybė aprašyti Kilnojamo pobūdžio darbą. Skaičiavimo formulė „PRIEDAS KILN DARB“. Parinkus proporcingai darbo laikui - „Taip“ ir nurodžius „AK filtras dirbtas laikas“ - aktyvumo kodus, priedas bus skaičiuojamas už išdirbtą laiką pagal įvestus AK.

Jei skaičiavimo formulės sąraše nėra, ją galima sukurti per Naujas mygtuką, nurodant tokį patį kodą „Priedas kiln darb“, aprašą, nurodyti tipą – „Priskaitymas“, skaičiavimo formulę – „[ILGAL PR]“.

image.png


PAPILDYTA PAŽYMA APIE DARBO UŽMOKESTĮ MAMADIENIO DIENOMIS BEI VALANDOMIS

Norint, kad mamadienio dienos bei valandos būtų atvaizduojamos darbo užmokesčio pažymoje reikia nurodyti aktyvumo kodo kortelėje atributą. Galimi atributai:

 • Mamadienis dirbant <= 8 val. per parą – priskiriamas atributas, kai darbuotojas dirba per parą mažiau arba 8val.
 • Mamadienis dirbant > 8 val. per parą – priskiriamas atributas, kai darbuotojas dirba per parą daugiau nei 8val.

Jei įmonėje yra įvairiai dirbančių darbuotojų, siūlome naudoti du skirtingus aktyvumo kodus mamadieniams, kuriems galėsite nurodyti skirtingus atributus.


BANDOMOJO LAIKOTARPIO PABAIGOS DATOS PERSKAIČIAVIMAS, KAI ĮVESTAS NEATVYIMAS

Galimybė automatu keisti bandomojo laikotarpio pabaigos datą, kai darbuotojui įvedamas neatvykimas. Funkcionalumas įjungiamas nustatymu: Nustatymai -> Atlyginimų nustatymai SPR -> Bendra grupėje „Bandomojo laikotarpio tipas“, galimos reikšmės:

 • Tuščia – nustatymas neįjungtas.
 • Fiksuotas – bandomo laikotarpio pabaigos data neperskaičiuojama.
 • Dinamiškas – jei bandomuoju laikotarpiu įvestas neatvykimas, neatvykimo kalendorinės dienos pridedamos prie bandomojo laikotarpio pabaigos.

Papildytas Sutarčių puslapis nauju stulpeliu „Bandomojo laikotarpio papildomos dienos“, stulpelis iškeliamas naudojant mygtuką Personalizuoti.

image.png


PASKYRIMO ATLYGINIMO INFORMACIJOS KOPIJAVIMAS KURIANT NAUJĄ PASKYRIMĄ

Papildyta, kad kopijuojant paskyrimą kartu kopijuotųsi Priskaitymo bazės, Avanso ir kiti susiję laukai (Darbo apmok. tipas, Priskaitymo bazės tipas, Priskaitymo bazės sumos tipas, Avanso tipas).


PAPILDYTAS KARTOTINIS SKAIČIAVIMAS DN/DS PAGAL VISUS PRISKAITYMUS, KAI NEFAKTIŠKAI DIRBTAS LAIKAS

Papildytas kartotinis skaičiavimas DN/DS aktyvumo kodų, kai nefaktiškai dirbtas laikas ir skaičiuojama pagal visus priskaitymus.


PAPILDYTAS VDU SKAIČIAVIMAS, KAI DARBO APMOKĖJIMO TIPAS VIENETINIS

Papildytas VDU skaičiavimas, kai darbo apmokėjimo tipas „Vienetinis“, buvo privaloma užpildyti paskyrimo kortelėje Priskaitymo bazę, šis ribojimas nuimtas, taip pat pakoreguotas filtras dėl traukiamų sumų į VDU skaičiavimą.


PAPILDYTAS KARTOTINIS SKAIČIAVIMAS, KAI IŠTRINAMA ATLEIDIMO DATA IR PERSKAIČIUOJAMAS DARBO UŽMOKESTIS

Papildytas kartotinis skaičiavimas, kai ištrinama atleidimo data ir perskaičiuojamas darbo užmokestis.


PAPILDYTAS 12-SD FORMOS PRIEŽASTIES KODO PILDYMAS

Papildytas 12-SD formos pildymas, kai duomenys traukiami už ilgesnį laikotarpį.


PAPILDYTAS TABELIO SPALVINIMAS, KAI DIENOJE KELI AKTYVUMO KODAI

Papildytas tabelio spalvinimas, kai dienoje keli aktyvumo kodai. Primename, kad Aktyvumo kodo kortelėje galite parinkti norimą spalvą lauke „Stilius tabelio darbalapyje“, kuria bus spalvinamas laikas tabelio darbalapyje.


PAPILDYTAS DETALAUS TABELIO EKSPORTAS

Papildytas Detalaus tabelio eksportas, nuo šiol spausdinamos visos mėnesio dienos ne tik dirbtas laikas, bet ir poilsio dienos.


STANDARTINIŲ GRAFIKŲ AUTOMATINIS PILDYMAS DARBUOTOJŲ PORTALE

Darbuotojų portale atsirado galimybė automatu pildyti standartinius grafikus.


STANDARTINIAI API

Paruošti standartiniai API: Darbuotojai, Asmeninė informacija, Sutartys, Paskyrimai, Atleidimo pagrindai, Banko sąskaitos, Pareigos, Tautybės, Šeimyninė padėtis.