Apžvalga
  • 04 Apr 2023
  • PDF

Apžvalga

  • PDF

Article Summary

Softera.GPAIS sprendimas skirtas gamintojams ir importuotojams vesti gaminių ir prekinių vienetų pakuočių apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus ir automatiškai teikti reikiamus duomenis iš Dynamics 365 Business Central sistemos į vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą.
Duomenys, priklausomai nuo nustatymų, gali būti tiekiami į darbinę GPAIS aplinką www.gpais.eu arba testinę GPAIS aplinką https://tst.gpais.eu/

Funkcionalumo aprašymas

Sprendimas apima:
• Gaminių ir prekinių vienetų pakuočių apskaitą;
• Daugkartinės pakuotės apskaitą;
• Apmokestinamųjų gaminių apskaitą;
• GPAIS įrašų sukūrimą;
• BC integraciją su GPAIS sistema, ataskaitas, nustatymus;
• Naujausius klasifikatorius.

BC galima apsirašyti skirtingas pakuotes prie vieno prekinio vieneto. Pakuotės suskirstytos į kategorijas, kurios padeda identifikuoti, kokiu būdu įmonėje ši pakuotė yra apskaitoma: pagal nurašymą, pardavimą, ar sunaudojimą. Visa ši informacija nurodoma GPAIS kortelėje.
• Pakuotė apskaitoma pagal patiektus rinkai gaminius/prekinius vienetus. Pakuotės išleidimas į rinką deklaruojamas pardavimo datai, o pakuotės svoris suskaičiuojamas pagal pakuotės normą pardavimo datai.
• Pakuotė apskaitoma periodinio nurašymo būdu (pvz., lipni plėvelė). Sunaudota pakuotė suskaičiuojama pagal nurašytų medžiagų svorį.
• Savo reikmėms sunaudota pakuotė. Pakuotės norma apskaičiuojama pagal išpakavimo momentą bei nustatytą ryšį su prekės knygos įrašu.
• Tuščios pakuotės tiekimas rinkai. Pakuotė suskaičiuojama pagal perleistų pakuočių kiekį ir nustatytą pakuotės svorį.

Apmokestinamieji gaminiai turi atskirus srautus, kurie naudojami, kuriant prekinius vienetus:
• Alyva;
• Transporto priemonės;
• Elektros ir elektroninė įranga;
• Baterijos ir akumuliatoriai;
• Apmokestinamieji gaminiai (išskyrus baterijas ir akumuliatorius).

Gaminių/prekinių vienetų korteles galima sukurti, naudojantis įrankiu arba šablonais, kurie padeda automatizuoti prekinių vienetų įvedimo procesą. Apmokestinamojo gaminio svoris prekinio vieneto kortelėje apskaičiuojamas pagal prekės neto svorį arba įvedamas rankiniu būdu.

Gaminių ir prekinių vienetų pakuočių apskaita vedama GPAIS gaminių/prekinių vienetų žurnale. Prekiniai vienetai bei įrašai eksportuojami į GPAIS, naudojant tinklo tarnybas. Prieš eksportą į GPAIS yra galimybė eksportuoti duomenis į failą duomenų pasitikrinimui.
Taip pat duomenis galima pasitikrinti, naudojantis BC ataskaitomis:
• GPAIS pakuočių ataskaita pagal FR0524 klasifikatorius;
• GPAIS pakuočių ataskaita pagal medžiagą;
• GPAIS daugkartinės pakuotės;
• GPAIS gaminių suvestinė.

Sprendimo naudos

• Pakuočių apskaita pagal GPAIS reikalavimus;
• BC integracija su GPAIS sistema;
• Apskaitomų duomenų atsekamumas ir kontrolė;
• Užtikrintas aplinkosaugos reikalavimų laikymasis;
• Konsultacijos GPAIS ir pakuočių apskaitos klausimais.

Mokymų video medžiaga:


What's Next