Nustatymai
 • 17 Mar 2023
 • PDF

Nustatymai

 • PDF

Article Summary

Produkto licencija

Norint naudotis pilnu Softera.GPAIS produkto funkcionalumu, diegėjas turi sugeneruoti ir įkelti produkto licenciją, kurios tipas - Licencija:
image.png

Vartotojo nustatymai

Vartotojui, atliekančiam GPAIS nustatymus, lentelėje Vartotojo nustatymai turi būti uždėtas požymis „GPAIS administratorius“:
image.png

Vartotojai, turintys tik GPAIS vartotojo teises, t.y. su aktyviu požymiu GPAIS vartotojas gali kurti prekinius vienetus, pateikinėti juos, bet negali atlikti ar keisti GPAIS nustatymų.

Teisių rinkinys

Jei vartotojas, dirbantis su GPAIS, neturi SUPER teisių rinkinio, jam reikalinga pridėti GPAIS-LT teisių rinkinį GPAIS-LT:
image.png

Rolės centras

Vartotojui, dirbančiam su GPAIS, yra sukurtas atskiras profilis „GPAIS administravimas“, pradedant dirbti, reikia pasirinkti šį profilį. Viename lange yra galimybė matyti pagrindinius veiksmus ir užduotis, susijusius su atliekamomis funkcijomis:
image.png

Pakuočių rūšys

GPAIS administratoriaus rolių centre visi nustatymai pasiekiami, išskleidus skiltį Nustatymai:
image.png

Įdiegus GPAIS plėtinį, automatiškai sukeliamos GPAIS pakuočių rūšys, t.y. pakuočių klasifikatoriai pagal FR0524 formą:
image.png

Dėl patogumo rekomenduojama užblokuoti įmonėje nenaudojamas pakuočių rūšis, redaguojant sąrašą „GPAIS pakuočių rūšys“, nenaudojamoms pakuočių rūšims pažymint „Blokuota“:
image.png

Jei vėliau atsiras poreikis naudoti užblokuotas pakuočių rūšis, jas galima atblokuoti, nuo atitinkamos pakuotės rūšies nuimant požymį „Blokuota“.
Pasikeitus teisės aktų reikalavimams ir pakuočių klasifikatoriui nuo 2022-01-01, rekomenduojama užblokuoti koduojamas dviženkliais skaičiais, nebenaudojamas pakuočių rūšis.
Likusioms neblokuotoms pakuotėms reikia pasitikrinti ir jei reikia, pasiredaguoti laukus Pakuotės perdirbimas ir Pakuotės pakartotiniai naudojimai. Tik GPAIS administratorius gali redaguoti minėtus laukus. Pagal šiuos nustatymus pildysis atitinkami laukai, kuriant pakuočių medžiagas.
image.png

Srautų nustatymai

Įdiegus GPAIS plėtinį, automatiškai sukeliami GPAIS srautų nustatymai.
Dėl patogumo rekomenduojama užblokuoti įmonėje nenaudojamus GPAIS srautus, redaguojant sąrašą GPAIS srautų nustatymai, nenaudojamiems srautams pažymint „Blokuota“:
image.png

Jei vėliau atsiras poreikis naudoti užblokuotus srautus, juos galima atblokuoti, nuo atitinkamo srauto nuimant požymį „Blokuota“ ir įvedus registracijos ID.

GPAIS nustatymai

Puslapyje GPAIS nustatymai pasirinkite:

 • Gam./prek.vnt. aprašo formatą – nurodomi laukai, kurie bus naudojami, kuriant gaminių/prekinių vienetų aprašą. Įdiegus GPAIS plėtinį, užsipildo GPAIS nustatymų lentelėje numatytomis vertėmis – Prekės Nr., prekės pavadinimas, rūšis ir matavimo vnt. kodas. Jei kažkurios informacijos nereikia nurodyti apraše, ją ištrinti;
 • Numatytą gavimo būdą – reikšmė naudojama, kuriant GPAIS įrašus (dažniausiai naudojamas);
 • Numatytą veiklos būdą – reikšmė naudojama, kuriant GPAIS įrašus (dažniausiai naudojamas);
 • Numatytą GPAIS srauto tipą – prekiniams vienetams kurti reikia nurodyti dažniausiai naudojamą srauto tipą. Šia numatyta reikšme bus užpildyta prekinių vienetų kūrimo užklausos forma;
 • Numerių seriją GPAIS gaminių/prekinių vienetų kodų numeriams, naudojamą išorinei numeracijai į GPAIS sistemą. Šią reikšmę galima palikti tuščią, jei išorinė numeracija sutaps su vidine numeracija;
 • GPAIS privalomos pakuotės tikrinimas reg. metu – tikrinimo, ar pakuotės srautui sukurta prekinio vieneto kortelė, įjungimas. Tikrinimas yra atliekamas pirkimo dokumento ar prekių žurnalo registravimo metu, jei prekė yra importuota ir prekės kortelėje uždėtas požymis „Privaloma GPAIS pakuotė“
  image.png

Integracijos nustatymai aprašyti „Integracija su GPAIS“ skiltyje.

Pakuočių medžiagos

Atlikus anksčiau išvardintus nustatymus, galima apsirašyti įmonėje naudojamas pakavimo medžiagas. Po GPAIS plėtinio sukėlimo šis sąrašas bus tuščias:
image.png

Lentelėje GPAIS pakuočių medžiagos spauskite Naujas, užpildykite privalomus laukus:

 • Kodas - užpildykite rankinius būdu, skirta vidiniam naudojimui (pvz., 1-POPIERINE);
 • GPAIS pakuotės pavadinimas – įveskite pakuotės pavadinimą. Reikšmė bus deklaruojama GPAIS. Pakuočių medžiagas galima apsirašyti bendriniais pavadinimais (pvz., plastikinė pirminė, popierinė antrinė) arba gali būti nurodyta konkreti pakuotė (pvz., dėžutė 20 g popierinė vienkartinė);
 • Aprašas - įveskite pakuotės pavadinimą. Reikšmė skirta vidiniam naudojimui, vartotojui, kad žinotų, kam skirta pakuotė;
 • Numatytas svoris (g) - užpildykite, jei pakuotė turi fiksuotą svorį (pvz., dėžutė 20g.).
 • GPAIS pakuotės rūšies kodas – pasirinkite pakuotės klasifikatorių (pakuotės kodą). Reikšmė pasirenkama iš neblokuotų lentelės GPAIS pakuočių rūšys sąrašo pagal FR0524 kodą. Kadangi tuo pačiu FR0524 kodu yra antrinė ir tretinė pakuotė, kiekvienai jų reikia sukurti atskirą pakuočių medžiagą ir priskirti lauko Pakuotės kategorija reikšmę rankiniu būdu (antrinei pakuotei – Grupavimo (antrinė), tretinei pakuotei - Transporto (tretinė));
 • kiti laukai užsipildo automatiškai, pagal parinktą pakuotės rūšies kodą.
  image.png

Galima užblokuoti nenaudojamą pakuočių medžiagą, tuomet jos nebus galima pasirinkti kuriamoje prekinio vieneto kortelėje.

Laukų redagavimas

GPAIS vartotojas, esant būtinybei, gali redaguoti puslapio laukus Pakuotės perdirbimas ir Pakuotės pakartotiniai naudojimai dėl mokesčio tarifo diferencijavimo perdirbamai bei neperdirbamai pakuotei. Dėl perdirbamos/neperdirbamos pakuotės

GPAIS klasifikatoriai

Lentelėje GPAIS gaminių/prekinių vienetų klasifikatoriai yra galimybė užblokuoti įmonėje nenaudojamus standartinius klasifikatorius (visus, išskyrus pakuočių srauto klasifikatorius), redaguojant sąrašą ir nenaudojamiems klasifikatoriams uždedant požymį „Blokuota“:
image.png

Jei vėliau atsiras poreikis naudoti užblokuotas klasifikatorių rūšis, jas galima atblokuoti, nuo atitinkamo klasifikatoriaus nuimant požymį „Blokuota“.

Kiti nustatymai

Pirkėjo kortelėje yra laukas GPAIS numatytas veiklos būdas, skirtas išimtims nurodyti. Pvz., pirkėjo kortelėje šalies kodo reikšmė - LT, o vietinei rinkai yra keli veiklos būdai: didmena, mažmena, nuotolinė prekyba - tokiu atveju numatyta reikšmė bus nurodoma iš GPAIS nustatymų. Tačiau jei konkrečiam pirkėjui numatytas veiklos būdas turi būti „Mažmena“, šią reikšmę reikia nurodyti pirkėjo kortelėje.
Tiekėjo kortelėje yra laukas GPAIS numatytas gavimo būdas, skirtas išimtims nurodyti. Pvz. tiekėjo šalies kodas LT, bet GPAIS gavimo būdą reikia nurodyti kaip importą.
Vietos kortelėje yra laukas GPAIS numatytas veiklos būdas. Pvz., yra elektroninė parduotuvė ir parduodant iš šios vietos, GPAIS reikia nurodyti kaip nuotolinę prekybą arba vieta naudojama tiesioginiam pristatymui ir operacijų per ją deklaruoti GPAIS nereikia, nes fiziškai prekės nebuvo padėtos į sandėlį.

GPAIS įrašų ir GPAIS daugkartinės pakuotės įrašų nustatymai aprašyti instrukcijoje "Darbas su GPAIS žurnalu".
Integracijos nustatymai aprašyti instrukcijoje "Integracija su GPAIS".

Nuoroda į video medžiagą: