Darbo grafiko pildymas
 • 27 Mar 2023
 • PDF

Darbo grafiko pildymas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Sistemoje yra galimybė aprašyti bendruosius (standartinius) bei darbuotojų darbo grafikus. Yra galimybė aprašyti skirtingas darbo grafikų formules pagal dienas bei pamainas. Darbo grafikų pildymas galimas dvejais būdais: leidžiant funkciją „Pildyti“ arba importuoti iš Excel, pagal nurodytą šabloną.

image.png


KURTI KALENDORIŲ

Paieškos laukelyje įveskite „Kalendorius SPR“ (galima trumpinti „kalen“), iš sąrašo parinkite „Kalendorius SPR“.

image.png

Atidaromas kalendoriaus puslapis. Veiksmų srityje spauskite funkciją „Kurti kalendorių“. Puslapio laukeliuose „Data nuo“, „Data iki“ įveskite datos intervalą, kuriam norite sukurti kalendorių. Spauskite mygtuką „Gerai“.

Esant poreikiui galite koreguoti užpildytas eilutes. Veiksmų juostoje spauskite „Redaguoti sąrašą“. Parinkite norimą eilutę, keiskite Dienos tipą, bei aprašą. Dienos tipo galimos reikšmės: Darbo, Poilsio, Šventė.

Darbo metų kalendorių rekomenduojame susikurti bent metus į priekį, kad nereiktų šios funkcijos leisti kiekvieną mėnesį.

image.png


BENDRIEJI GRAFIKAI

Pradedant darbą su sistema jau yra aprašyti bendrieji (standartiniai) darbo grafikai bei priskirtos grafiko formulės. Veiksmų srityje spauskite Darbo laikas -> Grafikai -> Bendrieji grafikai. Čia matote:

 • A5 – 8 valandų per dieną, 5 dienų per savaitę darbo grafikas;
 • A6 – 8 valandų per dieną, 6 dienų per savaitę darbo grafikas.

image.png

PILDYTI BENDRUOSIUS DARBO GRAFIKUS

Veiksmų srityje spauskite Darbo laikas -> Grafikai -> Bendrųjų grafikų darbalapis. Atidaromas bendrųjų grafikų darbalapis. Nurodykite darbo grafiko atvaizdavimo datos intervalą lauke Datos filtras. Intervalas gali būti nurodomas naudojant veiksmų srities mygtukus Ankstesnis mėnuo ir Kitas mėnuo. Pažymėkite norimą vieną ar kelis darbo grafikus ir veiksmų srityje spauskite mygtuką Pildyti. Pagal darbo grafiko formulę užpildomas parinktas darbo grafikas.

image.png

KURTI DARBUOTOJO DARBO GRAFIKO FORMULĘ

Darbuotojo paskyrimo kortelėje yra nurodomas darbuotojo darbo grafiko formulės kodas. Jei darbuotojas dirba standartiniu darbo grafiku (8 valandų per dieną, 5 dienų per savaitę), tuomet galima priskirti A5, jei darbuotojas dirba kitu grafiku, jam reikia sukurti grafiko formulę. Darbo grafiko formulės kuriamos: veiksmų juostoje parinkite Darbo laikas -> Grafikai -> Grafiko formulės. Spauskite Naujas arba Naujas pagal esamą (Įvykdžius šią funkciją sukuriama tokia pati grafiko formulė (su nauju kodu), kurios nustatymus galima koreguoti). Paspaudus mygtuką Naujas, įveskite duomenis į atitinkamus formos laukus:

image.png

image.png

 • Kodas – Įvedamas darbo grafiko formulės kodas. Jis turės būti nurodytas darbuotojo paskyrimo kortelėje;
 • Aprašas – įvedamas darbo grafiko formulės aprašymas;
 • Formulės tipas – nurodoma formulė, pagal kurią bus pildomas grafikas. Galimos reikšmės:
  o Diena arba <Tuščia> – darbo grafikas pildomas pagal formulę, nustatytą darbo grafiko nustatymų skiltyje Dienos formulė;
  o Pamaina – darbo grafikas pildomas pagal formulę, nustatytą darbo grafiko nustatymų skiltyje Pamainos formulė.
 • Darbo savaitė – nustatoma, ar skaičiavimuose bus naudojami 5 ar 6 darbo dienų minimalūs dydžiai nurodyti minimumų nustatymų formoje;
 • Darbo dienos trukmė val. – įvedama vidutinė darbo dienos trukmė. Reikšmė naudojama vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimuose;
 • Trumpinti prieš šv. d.d. val. – įvedama trukmė valandomis, kiek turėtų būti trumpinama darbo diena prieš šventinę dieną.
 • Grafiką pildyti nuo – nurodoma data, nuo kada grafikas turi būti pradėtas pildyti.
 • Etatas neįtakoja – pažymima, jei reikia, kad darbuotojo paskyrime nurodytas etatas neįtakotų darbo laiko, kuris darbuotojui yra suplanuotas pagal grafiką.

Jeigu darbo laikas, pagal šią grafiko formulę turi periodiškumą, užpildykite darbo grafiko formulę:

 • Užpildykite grafiko formulę skiltyje Dienos formulė:
  o Dienos Nr. – įvedamas grafiko dienos numeris. Pvz., pirma diena bus 1. Pirma darbo diena nebūtinai turi būti pirmadienis. Reikšmė aktuali jei grafikas yra slenkantis, kai pirma grafiko diena gali būti bet kuri savaitės diena.
  o Aktyvumo kodas – nurodomas aktyvumo kodas, kuriuo turi būti žymimas tos dienos laikas. Jei tos pačios dienos valandos turi būti žymimos skirtingais aktyvumo kodais, tuomet turi būti vedama atskira eilutė, nurodant valandas, kurios turi būti pažymėtos. Tokiu atveju dienos numeris turi būti vienodas.
  o Valandos – įvedamas valandų skaičius nurodytai dienai.
 • Užpildykite grafiko formulę skiltyje Pamainos formulė:
  o Dienos Nr. – įvedamas grafiko dienos numeris. Pvz., pirma diena bus 1. Pirma darbo diena nebūtinai turi būti pirmadienis.
  o Pamainos kodas – nurodomas pamainos, pagal kurią grafike bus pildomas darbas, kodas. Dienomis, kuriomis nebus dirbama (pvz. poilsio dienos) šis laukas paliekamas tuščias.
  o Pam. darbo pradžia – atvaizduojama pamainos nustatymuose nurodyta pamainos darbo pradžia. Laukas užpildomas automatiškai nurodžius reikšmę lauke Pamainos kodas.
  o Pam. darbo pabaiga – Atvaizduojama pamainos nustatymuose nurodyta pamainos darbo pabaiga. Laukas užpildomas automatiškai nurodžius reikšmę lauke Pamainos kodas.
  o Pam. pietų prad. – Atvaizduojama pamainos nustatymuose nurodyta pamainos pietų meto pradžia. Laukas užpildomas automatiškai nurodžius reikšmę lauke Pamainos kodas.
  o Pam. pietų pab. – Atvaizduojama pamainos nustatymuose nurodyta pamainos pietų meto pabaiga. Laukas užpildomas automatiškai nurodžius reikšmę lauke Pamainos kodas.

PILDYTI DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKUS

Veiksmų srityje spauskite Darbo laikas -> Grafikai -> Darbuotojų grafikų darbalapis. Atidaromas darbuotojų grafikų darbalapis. Nurodykite darbo grafiko atvaizdavimo datos intervalą lauke Datos filtras. Intervalas gali būti nurodomas naudojant veiksmų srities mygtukus Ankstesnis mėnuo ir Kitas mėnuo. Pažymėkite norimą vieną ar kelis darbuotojus ir veiksmų srityje spauskite mygtuką Pildyti. Pagal darbo grafiko formulę užpildomas parinktas darbuotojo darbo grafikas.

image.png

IMPORTUOTI DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKUS

Veiksmų srityje spauskite Darbo laikas -> Grafikai -> Darbuotojų grafikų darbalapis. Atidaromas darbuotojų grafikų darbalapis. Nurodykite darbo grafiko atvaizdavimo datos intervalą lauke Datos filtras. Intervalas gali būti nurodomas naudojant veiksmų srities mygtukus Ankstesnis mėnuo ir Kitas mėnuo. Pažymėkite norimą vieną ar kelis darbuotojų darbo grafikus ir veiksmų srityje spauskite mygtuką Importuoti iš Excel. Prieš importą yra galimybė nurodyti filtrus:

 • Įkelti visus failo d. grafikus – pažymima, jei reikia, kad būtų importuoti visi Excel failo darbalapyje esantys darbo grafikai. Pastaba: Pažymėjus šį lauką importuojami visi grafikai nepriklausomai nuo to, kurie buvo pažymėti darbo grafikų sąrašinėje formoje.
 • Valyti prieš importą – pažymima, jei reikia, kad esami darbo grafiko duomenys būtų išvalyti ir įkelti importuojamo darbo grafiko duomenys.
 • Rodyti neužpild. graf. – pažymima, jei reikia, kad būtų parodytas klaidos pranešimas apie pažymėtus darbo grafikus, kurių duomenys nebuvo įkelti t.y. darbo grafikas prieš importavimą buvo pažymėtas, tačiau importuojamame faile nebuvo jo duomenų.

image.png

DARBUOTOJŲ PAMAINŲ DARBO GRAFIKO ATASKAITA

Suformuotoje ataskaitoje pateikiami darbuotojų darbo grafikai (pamainos) pasirinktam mėnesiui. Prieš formuojant ataskaitą Atlyginimų nustatymai SPR, skiltyje Ataskaitos, turi būti parinkti reikiami nustatymai laukuose:

 • GPP 4 stulpelis – nurodoma, kas turėtų būti atvaizduojama darbuotojų darbo grafikų pagal pamainas ataskaitos 4 stulpelyje. Galimos reikšmės:
  o Darbo grafikas – Ataskaitos 4 stulpelyje visuomet bus atvaizduojamas darbuotojo darbo grafiko formulės kodas;
  o Pareigybė – Ataskaitos 4 stulpelyje visuomet bus atvaizduojamas darbuotojo pareigų pavadinimas.
 • GPP rodyti pietų pertrauką – nurodoma, ar reikia darbuotojų darbo grafikų pagal pamainas ataskaitoje rodyti pietų pertraukos pradžios bei pabaigos laiką;
 • GPP rodyti pamainos kodą – nurodoma, ar reikia darbuotojų darbo grafikų pagal pamainas ataskaitoje rodyti pamainos, pagal kurią tą dieną dirbama, kodą.

Ataskaita spausdinama iš Darbuotojų grafikų darbalapio veiksmų juostoje parinkus Ataskaita -> Darbuotojų darbo grafikai arba veiksmų juostoje parinkus Darbo laikas -> Ataskaitos -> Darbuotojų pamainų grafikai.

image.png

image.png

DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKO IMPORTO IŠ EXCEL FAILO PAVYZDYS

image.png