Neatvykimų pildymas
 • 27 Mar 2023
 • PDF

Neatvykimų pildymas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Neatvykimų sąraše pildomi visi darbuotojo neatvykimai: atostogos, nedarbingumai, vaiko priežiūros atostogos, mamadieniai, komandiruotės ir pan. Sistemoje yra galimybė importuoti neatvykimus iš Sodros. Taip pat yra galimybė vedant komandiruotės neatvykimą nurodyti Vietos kodą, pagal kurį skaičiuojami dienpinigiai, toliau juos galima perkelti į Sumų žurnalą ir naudoti darbo užmokesčio skaičiavimuose.

image.png

KURTI NEATVYKIMĄ

Veiksmų juostoje Darbo laikas -> Neatvykimai spauskite Naujas. Tuščioje eilutėje parinkite iš sąrašo darbuotoją, užpildykite laukus:

 • Aktyvumo kodas – nurodykite neatvykimo kodą, pvz.: atostogos (A), nedarbingumas (L), mamadienis (M), komandiruotė (K) ir pan.;
 • Nuo datos – nurodoma neatvykimo pradžios data;
 • Iki datos – nurodoma neatvykimo pabaigos data;
 • Nedarbingumo reg. data – vedant nedarbingumą (L), būtina įvesti nedarbingumo registravimo datą. Sistema į ją atsižvelgia skaičiuojant nedarbingumo priskaitymą už pirmas dvi dienas.
 • Komand. vietos kodas – vedant komandiruotę (K, KP), nurodomas komandiruotės vietos kodas
 • Komand. dienos įkainis – vedant komandiruotę (K, KP), įvedamas komandiruotės dienos įkainis. Pastaba: Laukas užpildomas automatiškai (pasirinkus reikšmę lauke Komand. vietos kodas), jei puslapyje „Komandiruotės vietos SPR“ yra nurodytas dienos įkainis).
 • Valandos poilsio dieną – įvedamos komandiruotės valandos poilsio ar švenčių dieną. Pastaba: Laukas pildomas, jei neatvykimų lauke Komand. darb. poilsio dieną buvo nurodyta reikšmė.
 • Komand. darb. poilsio dieną – parenkamos darbo poilsio bei švenčių dienos, kuriomis buvo dirbta. Galimos reikšmės:
  o Ne – nenaudotinas, t.y komandiruotės laikotarpiu poilsio ar švenčių dienomis nebuvo dirbta;
  o Šeštadienį – visi komandiruotės laikotarpio šeštadieniai pakeičiami į darbo dienas;
  o Sekmadienį – visi komandiruotės laikotarpio sekmadieniai pakeičiami į darbo dienas;
  o Šešt. ir Sekm. – visi komandiruotės laikotarpio šeštadieniai bei sekmadieniai pakeičiami į darbo dienas;
  o Visos dien. – visi komandiruotės laikotarpio šeštadieniai, sekmadieniai bei šventinės dienos pakeičiamos į darbo dienas;

Pastaba: Pasirinkus vieną iš šių reikšmių, būtina užpildyti neatvykimų lauką Valandos poilsio dieną.

Įvedus neatvykimą į sistemą, jo žymėjimas iškart matomas tabelio darbalapyje.

image.png

IMPORTUOTI DUOMENIS IŠ SODROS

Veiksmų srityje parinkite Apdoroti -> Sodros neatvykimų failo importas. Parinkite failą *.XML formatu ir importuokite į sistemą. Jei sistemoje bus įvestos atostogos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra nedarbingumas, sistema pasiūlys perkelti atostogas po nedarbingumo pabaigos datos.

PERKELTI KOMANDIRUOTĖS SUMAS Į SUMŲ ŽURNALĄ

Kai komandiruotės neatvykimas turi užpildytus laukus Komand. vietos kodą bei Komand. dienpinigiai ir Šalių/regionų puslapyje nurodyta, kad komandiruočių sumas perkelti į sumų žurnalą (puslapio lauke Komandiruočių sumas kelti į, ties norimos šalies kodu parinkta reikšmė AM sumų žrn.), veiksmų srityje parinkite Apdoroti -> Perkelti komand. sumas į žurnalus. Užpildykite laukus:

 • Sumų žurnalo paketas – parenkamas sumų žurnalo paketas, į kurį turi būti registruojamos dienpinigių sumos;
 • Dokumento data – nurodoma dokumento data;
 • Atverti žurnalus – pažymima, jei reikia, jog įvykdžius funkciją būtų atidarytas sumų žurnalas su sukurtais įrašais.

Spauskite mygtuką Gerai. Dienpinigių sumos perkeltos į sumų žurnalą.

image.png

KURTI NEATVYKIMŲ ATŠAUKIMO/KOREGAVIMO ĮRAŠUS

Sistemoje yra galimybė kurti neatvykimo įrašų koregavimo/atšaukimo istoriją. Ar neatvykimo įrašas turi koregavimo įrašų galima matyti Neatvykimų puslapyje stulpelyje Atšaukti įrašai. Jame esantis skaičius, rodo kiek yra koregavimo įrašų. Paspaudus ant skaičiaus atidaroma neatvykimo istorija. Taip pat neatvykimo istorija pasiekiama per Neatvykimai -> Naršyti -> Istorija -> Istorijos įrašai.

image.png

Neatvykimų istorija kaupiama, kai Atlyginimų nustatymuose įjungtas nustatymas Atlyginimų nustatymai -> Laikas -> Kurti neatvyk. atšauk. įrašą. Galimos reikšmės:

 • <Tuščia> - koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus, bus sukuriamas atšaukimo įrašas.
 • Kurti - koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus, bus sukuriamas atšaukimo įrašas.
 • Nekurti – koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus, nebus sukuriami atšaukimo įrašai, t.y. nebus sukuriami įrašai neatvykimų istorijoje;
 • Klausti – koreguojant ar naikinant neatvykimo įrašus bus paklausiama (atidaromas pranešimo langas) ar sukurti atšaukimo įrašą.