Darbuotojo atleidimas
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Darbuotojo atleidimas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Darbuotoją atleidžiant iš darbo yra nutraukiamos jo galiojančios darbo sutartys bei paskyrimai. Jei yra neatvykimų su vėlesne pabaigos data nei atleidimo data ar suformuotas tabelis, informuojant vartotoją, automatiškai pakeičiama neatvykimo pabaigos data į atleidimo datą bei išvalomas dirbtas laikas esantis vėlesne data nei atleidimo data. Galimybė skaičiuoti atostogų kompensacija, bei išeitinę pašalpą už nurodytą mėnesių skaičių.

image.png

DARBUOTOJO KORTELĖJE NURODOMA ATLEIDIMO DATA

Veiksmų srityje spauskite Personalas -> Darbuotojai. Atidaromas Darbuotojų sąrašas. Parinkite atleidžiamą darbuotoją ir atidarykite jo kortelę, paspausdami Tabelio Nr. arba Redaguoti.

image.png

Darbuotojo kortelė -> Skiltis „Administracija“ -> Atleidimas nurodykite datą lauke Atleidimo data.

image.png

Nurodžius atleidimo datą sistema tikrina ar yra galiojančių darbo sutarčių bei paskyrimų. Jei taip, pateikiamos užklausos formos ar tikrai norima nutraukti darbo santykius. Parinkus Taip darbuotojo kortelėje įrašoma atleidimo data.

image.png

image.png

Darbuotojo kortelėje taip pat galite užpildyti laukus susijusius su atleidimo informacija:

 • Įspėjimo apie atleidimą data – įvedama įspėjimo apie atleidimo data;
 • Atleidimo pagrind. kodas – parenkamas iš sąrašo atleidimo pagrindo kodas;
 • Atleidimo įsakymo Nr. – įvedamas atleidimo įsakymo Nr.

Darbuotojo kortelėje įrašant atleidimo datą, taip pat vyksta tikrinimas ar darbuotojas turi neatvykimų įrašų, kurių pabaigos data vėlesnė nei atleidimo data. Jei taip, darbuotojo kortelėje neleidžiama įvesti atleidimo datos, kol nesutvarkomi neatvykimų įrašai. Neatvykimų įrašai pasiekiami esant darbuotojo kortelėje: veiksmų srityje spauskite Darbo laikas -> Neatvykimai.

image.png

ATOSTOGŲ KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMAS

Darbuotojo kortelėje įvedus atleidimo datą ir skaičiuojant Darbo užmokestį, atostogų kompensacijos skaičiavimas vykdomas, kai darbuotojo paskyrimo kortelėje užpildyti laukai (Personalas -> Paskyrimai -> Skiltis „Laikas“ -> Atostogos):

 • Kaupia stažą – parenkama reikšmė iš sąrašo „Taip“/„Ne“. Parinkus „Ne“ – darbuotojui neskaičiuojama atostogų kompensacija;
 • Atostogų schema – Įvedama darbuotojui taikoma atostogų schema.

Atostogų kompensacija darbuotojui gali būti neskaičiuojama, jei atostogų likutis yra minusinis arba mažiau nei 1 diena. Jei vis tik norite skaičiuoti atostogų kompensacijos dydį yra galimybė įjungti nustatymus. Veiksmų srityje spauskite Nustatymai -> Atlyginimų nustatymai -> Skiltis „Skaičiavimas“:

 • Skaičiuot <0 atost. kompensac. – įjungiamas nustatymas, jei reikia, kad būtų skaičiuojama atostogų kompensacija mažesnė už 0, t.y. neigiama atostogų kompensacijos suma.
 • Skaičiuot <1 atostogų kompensaciją – įjungiamas nustatymas, jei reikia, kad būtų skaičiuojama atostogų kompensacija mažesnė nei 1 diena.

IŠEITINĖS PAŠALPOS APSKAIČIAVIMAS

Darbuotojo kortelė -> Skiltis „Skaičiavimo nustatymai“ -> Išeitinė pašalpa už (mėn.sk.) nurodykite mėnesių skaičių, už kiek turi būti skaičiuojama išeitinė kompensacija atleidžiant darbuotoją.

ATŠAUKIAMAS DARBUOTOJO ATLEIDIMAS IŠ DARBO

Norint atšaukti darbuotojo atleidimą iš darbo reikia išvalyti Atleidimo datą darbuotojo kortelėje. Taip pat išvalyti Pabaigos datas darbo sutartyje bei sutarties paskyrime.

ATOSTOGŲ KOMPENSACIJOS PAŽYMA

Ataskaita skirta suformuoti atostogų kompensacijos pažymą atleidžiamam darbuotojui, kurioje pateikiama kompensacijos apskaičiavimo informacija.

 1. Atidarykite ataskaitos užklausos formą (žr. ): Bendros ataskaitos -> Pažymos -> Atostogų kompensacijos pažyma;
 2. Nurodykite ataskaitos pasirinktis:
 • Įmonės vadovo tab. Nr. – Nurodomas įmonės vadovo darbuotojo kortelės numeris. Nurodžius numerį, automatiškai užpildomi įmonės vadovo vardas pavardė bei pareigos, kuriuos, jei reikia, galima koreguoti. Pagal nutylėjimą įvedamas įmonės vadovas, nurodytas AM personalo nustatymuose (žr. skyrių „3.5.2 AM personalo nustatymai“);
 • Užpildžiusio asmens tab. Nr. – Nurodomas ataskaitą užpildžiusio asmens darbuotojo kortelės numeris. Nurodžius numerį, automatiškai užpildomi užpildžiusio asmens vardas pavardė bei pareigos, kuriuos, jei reikia, galima koreguoti. Pagal nutylėjimą įvedamas užpildęs asmuo, nurodytas AM personalo nustatymuose (žr. skyrių „3.5.2 AM personalo nustatymai“);
 1. Įveskite filtravimo kriterijus skiltyje Darbuotojas:
 • Nr. – Įvedamas darbuotojo, kuriam formuojama pažyma, numeris;
 • Atleidimo data – Įvedama darbuotojo atleidimo data.
  Pastaba: ataskaita gali būti filtruojama tiek pagal darbuotojo numerį, tiek pagal atleidimo datą, t.y. abiejų laukų pildyti nebūtina.
 1. Spauskite mygtuką Spausdinti arba Peržiūra. Suformuojama pažyma (žr. ).

image.png

image.png

SODROS ATASKAITA 2-SD

Ataskaita, skirta pranešti Sodrai apie darbuotojų valstybinio socialinio draudimo pabaigą. Veiksmų juostoje pasirinkite Bendros ataskaitos -> Sodros ataskaitos -> Sodros ataskaita 2-SD. Nurodykite ataskaitos filtrus:

 • Dokumento data – atvaizduojama darbo data;
 • Dokumento Nr. – jei reikia, įvedamas formuojamo dokumento numeris;

Jei reikia, įveskite filtravimo kriterijus skiltyje Filtras: Darbuotojas SPR ->Nr. ar Filtras: Paskyrimas SPR -> Pabaigos data.

image.png

image.png

image.png