Darbuotojo priėmimas
 • 27 Mar 2023
 • PDF

Darbuotojo priėmimas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Priimant darbuotoją yra sukuriama darbuotojo kortelė, aprašoma darbo sutartis bei darbo sąlygos. Taip pat yra galimybė aprašyti darbuotojo turimas banko sąskaitas, vaikus ir nedarbingumo lygį. Suvedus informaciją apie darbuotoją yra galimybė formuoti priėmimo dokumentus: darbo sutartį, priėmimo įsakymą, NPD taikymą ir kt. dokumentus.

image.png

SUKURTI DARBUOTOJO KORTELĘ

Darbuotojo kortelėje saugoma darbuotojo asmens informacija, kuri laikui bėgant nekinta arba kinta labai retai. Iš darbuotojo kortelės galima pasiekti kitą su darbuotoju susijusią informaciją. Darbuotojų kortelės pateikiamos darbuotojų sąraše, kuriame galima parinkti atidaryti norimą arba sukurti naują darbuotojo kortelę. Darbuotojų sąrašas atidaromas parinkus: Personalas -> Darbuotojai. Atidaromas Darbuotojų sąrašas.

image.png

Veiksmų juostoje spauskite Naujas. Atidaroma darbuotojo kortelė. Užpildykite laukus:

Skiltis „Bendra“:

 • Nr. – įvedamas darbuotojo kortelės (tabelinis) numeris. Jei darbuotojams Atlyginimų nustatymų lauke Darbuotojų num. ser. buvo nustatyta numerių serija, paspaudus klaviatūros mygtuką <Enter> arba pele ant bet kurios kortelės vietos, automatiškai bus įrašomas kitas iš eilės numeris pagal nustatytą numerių seriją;
 • Pirmas vardas – įvedamas darbuotojo vardas;
 • Pavardė – įvedama darbuotojo pavardė.

Skiltis „Administracija“:

 • Įdarbinimo data – įvedama darbuotojo įdarbinimo data;
 • Stažą skaičiuoti nuo – įvedama data, nuo kada turi būti skaičiuojamas darbuotojo stažas. Laukas pildomas jei nesutampa su lauko Įdarbinimo data reikšme. Reikšmė naudojama skaičiuojant papildomas darbuotojo atostogų dienas, kurios priklauso per metus už atitinkamai išdirbtą laiką.

Skiltis „Ryšiai“:

 • Tel. Nr. – įvedamas darbuotojo telefono numeris. Gali būti darbo arba namų;
 • Mob.tel.nr. – įvedamas darbuotojo mobilaus telefono numeris;
 • Asmeninis el. paštas – įvedamas darbuotojo asmeninis elektroninio pašto adresas;
 • Įmonės el. paštas – įvedamas darbuotojo įmonėje naudojamas elektroninio pašto adresas;
 • Atsiskaitymo lapelio el. paštas – parenkama, kuriuo el. pašto adresu, asmeniniu ar įmonės, bus siunčiamas atsiskaitymo lapelis. Galimos reikšmės:
  o „Tuščia“ – atsiskaitymo lapelis bus siunčiamas į įmonės el. paštą, jei jis tuščias - į asmeninį el. paštą;
  o Įmonės – atsiskaitymo lapelis bus siunčiamas tik į įmonės el. paštą;
  o Asmeninis - atsiskaitymo lapelis bus siunčiamas tik į asmeninį el. paštą.

Skiltis „Adresas“:

 • Adresas – įvedamas darbuotojo gyvenamos vietos adresas;
 • Miestas – atvaizduojamas miesto, kuriame darbuotojas gyvena, pavadinimas;
 • Pašto kodas – nurodomas darbuotojo gyvenamosios vietos pašto kodas. Nurodžius pašto kodą, automatiškai užpildomas darbuotojo kortelės laukas Miestas;
 • Šalies kodas – nurodomas šalies, kurioje darbuotojas gyvena, kodas.

Skiltis „Asmeninė informacija“:

 • Asmens kodas – įvedamas darbuotojo asmens kodas. Laukas yra privalomas Sodros ataskaitoms;
 • Gimimo data – nurodoma darbuotojo gimimo data. Įvedus lauką Asmens kodas laukas užsipildo automatiškai;
 • Lytis – parenkama darbuotojo lytis. Įvedus lauką Asmens kodas laukas užsipildo automatiškai;
 • Užsienietis – pažymima, jei darbuotojas yra užsienietis. Šių darbuotojų asmens kodai nebus traukiami į pavedimų failus, o į VMI deklaracijas vietoje asmens kodo bus traukiama darbuotojo kortelės lauke Dokumento Nr. nurodyta reikšmė.
 • Tautybės kodas – nurodomas darbuotojo tautybės kodas;
 • Šeimyninės padėties kodas – nurodomas darbuotojo šeimyninės padėties kodas;
 • Pensininkas nuo – nurodoma darbuotojo išėjimo į pensiją data;
 • Dokumento tipas – parenkamas darbuotojo pateikto asmens dokumento tipas. Galimos reikšmės: Pasas, Asmens tapatybės kortelė, Leidimas gyventi Lietuvoje;
 • Dokumento Nr. – parenkamas darbuotojo pateikto asmens dokumento, nurodyto lauke Dokumento tipas, numeris;
 • Dokumento išdavimo institucija – įvedamas pasą darbuotojui išdavusios institucijos pavadinimas;
 • Dokumento išdavimo data – nurodoma paso išdavimo data;
 • Dokumento galiojimo data – nurodoma paso galiojimo data;
 • Sodros pažymėjimo Nr. – įvedamas Sodros pažymėjimo numeris;
 • D Viza – pažymima, jei darbuotojas yra ne rezidentas. Šiems darbuotojams įmonės mokama Sodros suma skaičiuojama pagal atskirą tarifą, nurodytą Sodros dydžių lentelės lauke Įm. Sodros mok. Ne rezidentams. Ne rezidentai nemoka Sodros privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

Skiltis „Darbuotojo dokumentai“:

Atvaizduojamas darbuotojui prisegtų dokumentų sąrašas. Pavyzdžiui, gali būti prisegami dokumentai: darbo sutartis, darbuotojo pažymėjimas, prašymai ir pan. Dokumentų subformoje parinkus mygtuką Darbuotojo dokumentai SPR, parodomas galimų veiksmų sąrašas:

 • Importuoti failą – įkelti naują dokumentą į dokumentų sąrašą;
 • Išsaugoti failą – išsaugoti esamą dokumentą savo kompiuteryje;
 • Ištrinti failą – ištrina dokumentą iš sąrašo.

image.png

SUKURTI DARBUOTOJO DARBO SUTARTĮ

Užpildžius darbuotojo kortelę reikia sukurti darbuotojo darbo sutartį. Nauja sutartis gali būti kuriama esant darbuotojo kortelėje, veiksmų juostoje parinkite Naujas -> Nauja sutartis arba veiksmų srityje parinkus Personalas -> Sutartys -> Naujas -> Naujas. Sutarčių sąraše pildomi duomenys:

 • Sutarties Nr. – parenkamas darbo sutarties numeris. Atlyginimų nustatymų lauke Darbuotojo sutarties num. ser. turi būti nustatyta numerių serija;
 • Pradžios data – nurodoma darbo sutarties pradžios data. Jei darbuotojui kuriama pirma sutartis, laukas užpildomas automatiškai darbuoto kortelės lauko Įdarbinimo data reikšme;
 • Sutarties tipas – parenkamas darbo sutarties tipas. Galimos reikšmės: Neterminuota, Terminuota, Laikinojo darbo, Pameistrystės, Nenustatytos apimties, Projektinio darbo, Darbo vietos dalijimosi, Darbo keliems darbdaviams, Sezoninio darbo;
 • Sutarties pasirašymo data – nurodoma darbo sutarties pasirašymo data;
 • Bandomasis laikotarpis nuo – įvedama data, nuo kurios turėtų būti pradedamas bandomojo laikotarpio skaičiavimas.
 • Bandomasis laikotarpis – įvedama darbuotojo bandomojo laikotarpio apskaičiavimo formulė, pvz.: įvedus 3M, darbuotojui bus taikomas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis.
 • Bandomasis laikotarpis iki – atvaizduojama data, iki kada darbuotojui yra numatytas bandomasis laikotarpis. Ši data apskaičiuojama automatiškai prie lauko Bandomasis laikotarpis nuo reikšmės pridėjus lauko Bandomasis laikotarpis nurodytą datos periodą.

image.png

SUKURTI DARBUOTOJO PASKYRIMĄ

Paskyrimo kortelėje saugoma darbuotojo darbo sutartyje nurodomų sąlygų informacija, kuri laikui bėgant gali kisti. Darbuotojo paskyrimo kortelėje nurodomas darbuotojo darbo grafikas, pareigos, atlyginimo dydis bei kita informacija. Keičiantis darbo sutarties informacijai arba atsiradus papildomoms darbo sutarties sąlygoms, yra kuriama nauja paskyrimo kortelė. Nauja kortelė pratęsia prieš tai buvusios kortelės galiojimą su naujomis sąlygomis. Paskyrimo kortelės galiojimas nustatomas naudojant paskyrimo kortelės laukus Pradžios data bei Pabaigos data. Tokiu būdu užtikrinama, kad būtų išsaugoma atitinkamų laiko periodų sutarties sąlygų informacija, o prireikus būtų galima ja pasinaudoti.

Darbuotojui naujas paskyrimas gali būti kuriamas keliais būdais:

 • kuriant darbo sutartį, tuo pačiu gali būti sukurtas ir paskyrimas. Užpildžius reikalingus darbo sutarties laukus, pildykite apačioje paskyrimo informaciją:

image.png

 • jei jau sutartis yra sukurta anksčiau, tuomet pažymėjus norimą darbo sutartį, veiksmų juostoje parinkite Naujas -> Naujas paskyrimas;
 • kitas variantas, veiksmų juostoje parinkite Personalas -> Paskyrimai -> Naujas -> Naujas.
 • jei darbuotojas jau turėjo paskyrimą ir dabar kuriamas jo pratęsimas rekomenduojame naudoti funkciją Naujas pagal einamą. Sistema nukopijuoja esamą informaciją ir Jūs keičiate, tik darbo sąlygas tik tas, kurios pasikeitė.

Paskyrimo kortelėje pildomi laukai:

Skiltis „Bendra“:

 • Pradžios data – nurodoma paskyrimo galiojimo pradžios data. Jei darbuotojui kuriamas pirmas paskyrimas, laukas užpildomas automatiškai darbuoto kortelės lauko Įdarbinimo data reikšme;
 • Pareigų kodas – nurodomas darbuotojo pareigų kodas;
 • Darbuotojo reg. grupės kodas – nurodomas darbuotojo registravimo grupės kodas. Šis kodas reikalingas atliekant nustatymus, pagal kuriuos darbuotojų sumos registruojamos į DK.

Skiltis „Laikas“:

 • Grafiko formulės kodas – nurodomas darbuotojo darbo grafiko formulės kodas;
 • Etatas – įvedamas darbuotojo darbo etatas, pvz. 1 arba 0,5;
 • Kaupia stažą – parenkama ar darbuotojui turi būti kaupiamos papildomos atostogų dienos už stažą. Galimos reikšmės: Taip, Ne. Pastaba: Pažymėjus reikšmę Ne ir vykdant papildomų dienų skaičiavimo funkciją darbuotojams nebus skaičiuojamos papildomos atostogų dienos už stažą;
 • Atostogų schema – įvedama darbuotojui taikoma atostogų schema, pagal kurią kaupiamos atostogų dienos. Jei darbuotojui pvz., už darbo stažą per metus priklauso papildomos atostogų dienos, tuomet šios dienos turėtų būti vedamos per individualių dydžių puslapį. Šie dydžiai gali būti užpildyti automatiškai įvykdžius funkciją Papildomos atostogų dienos;
 • Atostogų likučiai kal.d. – atvaizduojamas darbuotojui sukauptų nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų skaičius. Reikšmė yra perskaičiuojama kiekvieną kartą atidarius paskyrimo kortelę. Reikšmė skaičiuojama iki BC sistemoje nustatytos darbo datos, arba darbuotojo kortelės lauke Atleidimo data nustatytos datos;
 • Atostogų likučiai darbo d. – atvaizduojamas darbuotojui sukauptų nepanaudotų atostogų darbo dienų skaičius. Reikšmė yra perskaičiuojama kiekvieną kartą atidarius paskyrimo kortelę. Reikšmė skaičiuojama iki BC sistemoje nustatytos darbo datos, arba darbuotojo kortelės lauke Atleidimo data nustatytos datos.

Skiltis „Atlyginimas“:

 • Darbo apmok. tipas – parenkamas darbo apmokėjimo tipas. Galimos reikšmės: Tabelinis – jei darbuotojui skaičiuojamas darbo užmokestis pagal tabelį, Vienetinis - jei darbuotojui mokamas atlyginimas už atliktus darbus. Pastaba: Šiuo atveju sumos nėra skaičiuojamos pagal tabelį, Fiksuota ir kintanti dalys;
 • Priskaitymo bazės tipas – parenkamas bazės tipas. Galimos reikšmės:
  o Mėnesinis – jei darbuotojui mokamas fiksuotas mėnesinis atlyginimas;
  o Valandinis – jei darbuotojui mokamas atlyginimas už dirbtas valandas;
  o Dieninis – jei darbuotojui mokamas atlyginimas už dirbtas dienas;
 • Priskaitymo bazės sumos tipas – parenkamas priskaitymo bazės, įvedamos paskyrimo kortelės lauke Priskaitymo bazė, tipas. Galimos reikšmės:
  o Suma – darbuotojui įvedama priskaitomos sumos bazė, neatskaičius mokesčių;
  o Min. algos koef. – darbuotojui įvedamas nustatyto minimalaus atlyginimo koeficientas, pagal kurį apskaičiuojama priskaitomos sumos bazė;
  o Išmok. suma – darbuotojui mokama suma į rankas;
 • Paskaitymo bazė – įvedama darbuotojui priskaitoma bazė, atitinkamai už mėnesį, valandas arba dienas;
 • Avanso tipas – parenkamas avanso tipas. Galimos reikšmės:
  o Suma – darbuotojui mokama fiksuota avanso suma, nurodyta paskyrimo kortelės lauke Avansas;
  o Išmok. sum. proc. – darbuotojui mokama fiksuota avanso suma, apskaičiuota pagal paskyrimo kortelės lauke Avansas nurodytą procentą nuo darbuotojo priskaitymo bazės;
  o Prisk. bazės proc. – darbuotojui mokama fiksuota avanso suma, apskaičiuota pagal paskyrimo kortelės lauke Avansas nurodytą procentą nuo darbuotojo priskaitymo bazės. Bazė neperskaičiuojama proporcingai dirbtam laikui.
 • Avansas – įvedama avanso suma arba procentas nuo priskaitymo bazės, priklausomai nuo to, kokia reikšmė nurodyta paskyrimo kortelės lauke Avanso tipas.

Skiltis „Skaičiavimo nustatymai“:

 • PI sumos pagal – parenkamas PI sumų skaičiavimo laiko matas. Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, jei ir ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. Galimos reikšmės:
  o <Tuščia> – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai dirbtas dienas;
  o Dienas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai dirbtas dienas;
  o Valandas – PI sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai išdirbtas valandas.
 • Vidurkis pagal – parenkama vidurkių skaičiavimo laiko matas. Šis parametras, pagal prioritetą pirmiausia imamas iš aktyvumo kodo kortelės, jei ten jis nebuvo nustatytas, tuomet imama iš paskyrimo kortelės, jei ir ten nebuvo nustatyta, tuomet imama iš Atlyginimų nustatymų. Galimos reikšmės:
  o <Tuščia> – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai dirbtas dienas;
  o Dienas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai dirbtas dienas;
  o Valandas – vidurkių sumos bus skaičiuojamos pagal tabelyje nurodytas faktiškai išdirbtas valandas.
 • NPD tipas – parenkama ar darbuotojui turi būti taikomas NPD. Galimos reikšmės: Taikyti, Netaikyti.
 • Pensijos kaupimo metodas – nurodomas kaupimo metodas. Galimos reikšmės: Nekaupia, Didėjantis, Maksimalus.

Skiltis „Dimensija“:

Parenkamos arba įvedamos dimensijų vertės.

image.png

ĮVESTI DARBUOTOJO BANKO SĄSKAITAS

Veiksmų srityje parinkite Personalas -> Darbuotojų banko sąskaitos, čia vedama informacija apie darbuotojo banko sąskaitas. Įvedama tiek eilučių, kiek banko sąskaitų bus naudojama. Nurodomos sąskaitos į kurias turės būti perverstos darbuotojo atlyginimas bei kitos sumos.

Užpildykite laukus:

 • Darbuotojo Nr. – atvaizduojamas darbuotojo, kuriam įvestas banko sąskaitos įrašas, kortelės numeris. Laukas užpildomas automatiškai;
 • Pavedimo tipas – parenkamas pavedimo tipas. Galimos reikšmės:
  o <Tuščia> arba Atlyginimas – į banko sąskaitą yra pervedamas darbuotojo atlyginimas;
  o Išskait. perv. – į banko sąskaitą yra pervedami darbuotojo sumų išskaitymai;
  o Komandiruotė – į banko sąskaitą pervedamos komandiruočių sumos.
 • Gavėjo banko sąsk. Nr. – įvedamas banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos darbuotojo sumos, numeris;
 • Gavėjo banko kodas – nurodomas banko, į kurio sąskaitą bus pervedamos darbuotojo sumos, kodas;
 • Įmonės banko kodas – nurodomas įmonės banko, iš kurio bus atliekami mokėjimai, kodas;
 • Rašyti į pavedimų failą – pažymima, jei reikia, kad suma mokama per šią sąskaitą būtų traukiama į pavedimų darbuotojams formuojamą failą *.XML. Pavedimų failas gali būti formuojamas spausdinant mokėjimų žurnalo žiniaraštį ir ataskaitos užklausos formos pasirinktyse pažymėjus varnelę Kurti pavedimų failus.

ĮVESTI DARBUOTOJO VAIKUS

Veiksmų srityje parinkite Personalas -> Giminaičiai. Įveskite informaciją apie darbuotojo vaikus. Pildomi laukai:

 • Darbuotojo Nr. – atvaizduojamas darbuotojo kortelės numeris;
 • Tipas – parenkamas ryšys su vaiku. Galimos reikšmės: Dukra, Sūnus, Kita;
 • Pirmas vardas – įvedamas vaiko vardas;
 • Pavardė – įvedama vaiko pavardė;
 • Neįgalus – pažymima, jei vaikas neįgalus;
 • Augina vienas iš tėvų – pažymima, jei vaikas auginamas vieno iš tėvų;
 • Gimimo data – nurodoma vaiko gimimo data;

image.png

ĮVESTI DARBINGUMO LYGĮ

Darbingumo puslapyje vedama informacija apie darbuotojų darbingumo lygį. Veiksmų srityje parinkite Personalas -> Darbingumas. Pildomi laukai:

 • Darbuotojo Nr. – atvaizduojamas darbuotojo kortelės numeris;
 • Galioja nuo – nurodykite nuo kada galioja įrašas;
 • Galioja iki – nurodykite iki kada galioja įrašas;
 • Darbingumo lygis procentais – parinkite darbingumo lygio procentą. Galimos reikšmės: 0-25, 30-55, 100.

image.png