Integracija su GPAIS
 • 28 Feb 2023
 • PDF

Integracija su GPAIS

 • PDF

Article Summary

Integracijos nustatymai

GPAIS integracijai aktyvuoti reikia atlikti papildomus nustatymus, dalis reikalingos užpildyti informacijos gaunama iš GPAIS aplinkos.
image.png
image.png

GPAIS nustatymai puslapyje, skiltyje Integracija, turite:

 • įvesti lauko Įmonės kodas reikšmę;

 • sukėlus GPAIS plėtinį, automatiškai būna užpildyti GPAIS testinės aplinkos tinklo tarnybų adresai, skirtingi prekinių vienetų ir GPAIS žurnalo eksportui. Eksportuojant duomenis į GPAIS darbinę aplinką, pakeiskite adresus į https://www.gpais.eu/o/vvs/srv/products/import (GPAIS prekinių vienetų eksportui) ir https://www.gpais.eu/o/vvs/zrn/journal/import (GPAIS įrašų eksportui);

 • įvesti lauko GPAIS tinklo tarnybos vartotojo vardas reikšmę iš GPAIS sistemos (skirtingas GPAIS testinei ir darbinei aplinkai). GPAIS aplinkoje šį kodą galima rasti Naudotojo informacijoje, lauke ID:
  image.png

 • importuoti iš GPAIS gautą parašo raktą. GPAIS tinko tarnybos parašo raktą sugeneruoti galite:
  image.png

Atsiųskite asmeninį parašą į savo kompiuterio pasirinktą katalogą, failą išarchyvuokite ir sukelkite parašo raktą - failą id_rsa (be jokios failo priesagos), naudojantis funkcija Importuoti GPAIS tinklo tarnybos parašo raktą:
image.png

Po failo importo lauko GPAIS tinklo tarnybos parašo raktas reikšmė tampa aktyvi:
image.png

 • įvesti bet kokią lauko GPAIS kodavimo funkcijos adresas reikšmę, kai naudojama On-Premises aplinka (lauke GPAIS tinklo tarnybos slaptažodžio užkodavimas pasirinkta reikšmė - „DotNet (On-Premises papildinys)“). SaaS aplinkai šią reikšmę nurodys diegėjas (lauke GPAIS tinklo tarnybos slaptažodžio užkodavimas pasirinkta reikšmė bus „REST API (Azure funkcija)“).

GPAIS aplinkoje srautų ID galite rasti atsidarę vartotojo atstovaujamų subjektų srautų registracijos sąrašą:
image.png

GPAIS srautų nustatymų lentelėje nurodykite lauko Registracijos ID reikšmes iš GPAIS (srautų registracijos ID yra skirtingi GPAIS testinei ir darbinei aplinkoms).
image.png

Testinis duomenų eksportas

Rekomenduojama atlikti testinį GPAIS gaminių/prekinių vienetų sąrašo ir GPAIS įrašų eksportą į failą, GPAIS administratoriaus rolės centre pasirenkant Eksportas -> Eksportuoti GPAIS gaminių/prekinių vienetų sąrašą ar Eksportas -> Eksportuoti GPAIS įrašų sąrašą:
image.png

Suformuotus xml formatu failus galima atsidaryti MS Excel programa ir pasitikrinti, kokie duomenys bus eksportuoti į GPAIS.

Duomenų eksportas į GPAIS

Pirmiausia eksportuojami gaminiai/prekiniai vienetai, einant į GPAIS integracijos žurnalą ir veiksmų juostoje spaudžiant Eksportuoti gaminius/prekinius vienetus:
image.png

Atsidariusiame užklausos lange uždėtas numatytas filtras „Būsena – pateiktas“, nes tik pateiktus gaminius/prekinius vienetus reikia eksportuoti, nepateiktų prekinių vienetų kortelės gali būti nepilnai užpildytos: trūkti pakuočių medžiagų, nurodytų svorių ar neužpildytų tiekimo pradžios datų ir tokių duomenų nebus galima sukelti į GPAIS.
Pirmą kartą pateikiant duomenis į GPAIS, rekomenduojama išsiųsti visus pateiktus GPAIS gaminius/prekinius vienetus, tačiau pradėjus dirbti su GPAIS žurnalais, reikia išsiųsti konkretaus žurnalo GPAIS gaminius/prekinius vienetus, todėl reikia uždėti filtrą žurnalo paketo pavadinimui ir spausti Gerai:
image.png

Po funkcijos įvykdymo rodomas pranešimas apie atliktą eksportą arba gaunamas pranešimas apie rastas klaidas. Įrašai apie atliktą eksportą, eksporto būseną, filtrus, su kuriais buvo siųsti duomenys, matomi GPAIS integracijų žurnale:
image.png

Nepavykusio eksporto klaidas galima peržiūrėti, klaidingo įrašo eilutėje paspaudus „Rodyti klaidą“. Taip pat eksportuotus duomenis galima atsisiųsti xml formatu, GPAIS integracijų žurnale pasinaudojus funkcija „Parsiųsti užklausos failą“, jį atsidaryti MS Excel programa ir pasitikrinti išsiųstus duomenis:
image.png

Išeksportavus GPAIS gaminių/prekinių vienetų sąrašą iš BC į GPAIS, reikia jungtis prie GPAIS ir pasitikrinti, ar duomenys importuoti be klaidų. Jei importas sėkmingas, prekinių vienetų failas GPAIS priimtas, galite eksportuoti žurnalą, GPAIS integracijos žurnale naudojantis funkcija „Eksportuoti žurnalą“ bei atsidariusiame užklausos lange naudojant žurnalo paketo filtrą:
image.png

Jei bandoma eksportuoti tuščią, be duomenų failą, toks failas į GPAIS neeksportuojamas, gaunamas pranešimas apie nevykdytą eksportą, GPAIS integracijų žurnale po tokio eksporto naujas įrašas sukuriamas su būsena „Klaida“.
Duomenis galima patikrinti su registruotais įrašais (lentelės GPAIS įrašai ir Pakavimo įrašai) arba pasilyginti, sugeneravus ataskaitas, aprašytas "Darbas su GPAIS žurnalu" instrukcijoje.
GPAIS ketvirtines suvestines galima pasitikrinti su BC GPAIS įrašais ir pakavimo įrašais arba naudojantis ataskaitomis (pagal medžiagą, pagal FR0524 kodą).

Nuoroda į video medžiagą:

What's Next