Darbas su GPAIS žurnalu
 • 22 Jan 2024
 • PDF

Darbas su GPAIS žurnalu

 • PDF

Article Summary

Duomenų pasitikrinimas

Prieš kuriant GPAIS įrašus, GPAIS administratoriaus rolės centre reikia pasitikrinti sąrašus:

 1. Atviri GPAIS gaminiai/prekiniai vienetai – pabaigti įvedimą ir pateikti. Tik pateiktiems GPAIS gaminiams/prekiniams vienetams bus kuriami GPAIS įrašai;
 2. GPAIS gaminiai/prekiniai vienetai be prekės susiejimo – peržiūrėti ir susieti su preke;
 3. Prekės be galiojančio prekinio vieneto – peržiūrėti ir atnaujinti informaciją;
 4. Prekės be privalomo prekinio vieneto – peržiūrėti, sukurti ir pateikti GPAIS prekinius vienetus.
  image.png

Jei tokių prekinių vienetų yra, juos reikia susitvarkyti, ypač jei tai aktualu laikotarpiui, už kurį planuojama kurti GPAIS įrašus.
Taip pat pasitikrinimui, ar visoms prekėms yra sukurtos GPAIS gaminių/prekinių vienetų kortelės, tačiau kurioms nepažymėtas prekės kortelės laukas „Privaloma GPAIS pakuotė“ ir jos nematomos rolės centro rodinyje, galima naudoti prekių sąrašą ar prekių knygos įrašus, pridėjus atitinkamus filtrus, pvz.:
image.png
image.png

Alternatyvus pasitikrinimas, ar visoms prekėms yra sukurtos bei pateiktos GPAIS gaminių/prekinių vienetų kortelės - iš prekių knygos įrašų pasiekiama ataskaita, pasirenkant Ataskaita -> Nesukurtos GPAIS gaminio/PV kortelės:
image.png

Ataskaitoje atvaizduojamos importuotos prekės, kurioms nėra sukurtos prekinio vieneto kortelės pakuotės srautui, bet pasirinktu laikotarpiu yra pirkimo įrašų arba prekinio vieneto kortelė sukurta, tačiau nepateikta. Tikrinimas atliekamas prekės rūšies lygiu.
image.png

Įrašų nustatymai

GPAIS įrašų nustatymus rekomenduojama atlikti kartu su konsultantu, redaguojant sąrašą ir aktyvuojant reikiamus nustatymus, atsižvelgiant į aprašą, GPAIS srauto tipą, prekinio vieneto kategoriją bei prekių knygos įrašo tipą, uždedant požymį „Aktyvi“:
image.png

GPAIS daugkartinės pakuotės įrašų nustatymuose reikalinga aktyvuoti reikiamus nustatymus, atsižvelgiant į aprašą, prekinio vieneto kategoriją bei prekių knygos įrašo tipą:
image.png

Pastaba:

Po 2022 m. GPAIS pakeitimų, veiklos būdai „Mažmeninė prekyba“, „Didmeninė prekyba“, „Nuotolinė prekyba“ buvo apjungti į „Prekyba LR vidaus rinkai“, todėl daugkartinės pakuotės įrašų nustatymuose lauko Veiklos būdas "Didmena" reikšmes tikslinga pasikeisti į reikšmę "Prekyba LR vidaus rinkai" (tai atliksite lentelėje GPAIS daugkartinės pakuotės įrašų nustatymai paspaudus Redaguoti sąrašą ir pasirinkę minėtą reikšmę):
image.png

Prieš GPAIS įrašų formavimą, lentelėje GPAIS nustatymai, pasitarus su konsultantu privaloma įrašyti lauko GPAIS įrašo pradinis Nr. reikšmę. Šis nustatymas atliekamas tik vieną kartą. Jei pradedate dirbti su GPAIS, numeruoti įrašus pradedama nuo 1. Jeigu ankstesnėje verslo valdymo sistemoje naudojotės GPAIS funkcionalumu, pateikiant įrašus per integraciją, būtina nurodyti paskutinio įrašo Nr.+ 1, t.y. išlaikyti įrašų numeravimo tęstinumą gpais.eu.
Pažymėtina, kad naujinant GPAIS produkto versiją, lentelėse GPAIS nustatymai, GPAIS įrašų nustatymai, GPAIS daugkartinės pakuotės įrašų nustatymai išsaugomi ankstesnės versijos nustatymai, jie nėra atnaujinami. Naujausios versijos standartiniais nustatymais galite pasipildyti minėtas lenteles, paieškos lauke įvedę Užpildyti GPAIS nustatymus ir pasirinkę reikalingą funkciją. Atsidariusiame lange nurodykite, kurią lentelę norite papildyti standartiniais nustatymais (reikšmė „Atnaujinti“) ar pakeisti nustatymus į numatytus standartinius (reikšmė „Perkurti“), galiojančius einamoje produkto versijoje:
image.png

Pasirinkus reikšmę "Atnaujinti" GPAIS įrašų ir GPAIS daugkartinės pakuotės įrašų nustatymuose, įterpiami standartiniai nustatymai (aktyvus požymis „Standartinis“), visi seni nustatymai paliekami, buvę požymiai „Aktyvi“ lieka aktyvuoti:
image.png

Pasirinkus reikšmę "Perkurti" GPAIS įrašų ir GPAIS daugkartinės pakuotės įrašų nustatymuose, visi nustatymai pakeičiami į standartinius numatytus nustatymus (aktyvus požymis „Standartinis“), buvę požymiai “Aktyvi” nepersikelia į naujas reikšmes, jas reikia aktyvuoti rankiniu būdu.

Žurnalas, įrašų kūrimas

GPAIS žurnalas yra pasiekiamas iš rolės centro, rinkitės GPAIS gam./prek.vnt. žurnalas:
image.png

Sukurkite atskirus žurnalo paketus, rekomenduojama kiekvienam naudojamam srautui, spausdami Naujas, numeruodami pagal periodus (mėnuo, ketvirtis). Aprašo lauke užpildykite detalesnę informaciją, įrašykite periodo pradžios ir pabaigos datas.
image.png

Norėdami sukurti GPAIS įrašus, pasirinkite žurnalo paketą ir spauskite Procesas -> Sukurti žurnalą:
image.png

Atsidariusiame užklausos lange laukai užsipildo pagal sukurtą šabloną, paspauskite Gerai:
image.png

Žurnalo eilutės sukurtos:
image.png

Žurnalo eilutės yra grupuojamos pagal prekinio vieneto Nr. (nebent kitaip nurodyta GPAIS įrašų nustatymuose).
Sukurtas GPAIS žurnalo eilutes reikia pasitikrinti, kiekio ar svorio laukų redaguoti rankiniu būdu neleidžiama. Pirkimo, pardavimo dokumentuose ir prekių žurnaluose yra laukai: GPAIS gavimo būdas, GPAIS veiklos būdas, GPAIS daugkartinės pakuotės operacijos tipas, GPAIS tuščia pakuotė, Netraukti į GPAIS. Jei šie laukai buvo neteisingai užpildyti registruotuose dokumentuose, galima pasikoreguoti registruotuose įrašuose GPAIS laukus, naudojant iš prekių knygos įrašų funkciją Redaguoti GPAIS laukus:
image.png

Jei radus neatitikimų, duomenys pakoreguojami, žurnalo eilutes reikia sukurti iš naujo, prieš tai ištrinant senas eilutes:
image.png
image.png

Pažymėtina, kad jei grąžintų ir į rinką išleistų prekių kiekis pagal veiklos ir gavimo būdą sutampa, 0 kiekis žurnale neatvaizduojamas.
Patikrintas GPAIS žurnalo eilutes reikia užregistruoti, GPAIS gaminių/prekinių vienetų žurnale spaudžiant Registruoti/Spausdinti -> Registruoti:
image.png

Registruotus GPAIS įrašus galima peržiūrėti GPAIS administratoriaus rolės centre Registruoti dokumentai -> GPAIS įrašai:
image.png

GPAIS įrašuose išsaugoma GPAIS žurnalo paketo pavadinimo reikšmė ir pagal šį paketo pavadinimą rekomenduojama filtruoti, eksportuoti įrašus.
Prie apmokestinamųjų gaminių nurodomas išleistas į rinką svoris tonomis, kuris žurnalo registravimo metu yra patikrinamas. Į GPAIS eksportuojami dešimtainiai bei neigiami (dėl prekių grąžinimo) prekių kiekiai.
image.png

Pakuotės srauto įrašai atvaizduojami GPAIS pakavimo įrašuose, nurodant pakuotės kiekius ir pakuotės svorį, išleistą į rinką:
image.png

Daugkartinės pakuotės žurnalo įrašai

Importuotai daugkartinei pakuotei, gautai su prekėmis, žurnalo įrašai susiskaičiuos pagal daugkartinės pakuotės įrašų nustatymus bei užpildytas prekinių vienetų korteles, papildomai jokių laukų pirkimo dokumentuose pildyti nereikia. Pvz. iš užsienio gavus prekes su daugkartiniais padėklais, kurie gavus prekes, buvo nukrauti - susikurs tokie GPAIS žurnalo įrašai:
image.png

Daugkartinės pakuotės išleidimo į rinką atveju pardavimo dokumento eilutėse turi būti užpildytas laukas "Daugkartinės pakuotės operacijos tipas" reikšme "Išleidimas į rinką", susigrąžinant daugkartinę pakuotę - reikšme "Grąžinimas".
Pamiršus užpildyti daugkartinės pakuotės operacijos tipą iki pardavimo dokumento užregistravimo, korekcijas galima atlikti prekės knygos įrašuose atsifiltravus reikiamus įrašus ir naudojant funkciją Redaguoti GPAIS laukus -> Pakeisti GPAIS daugkartinės pakuotės operacijos tipą, pasirinkti reikalingą reikšmę:
image.png

image.png

Jei daugkartinė pakuotė nevedama pirkimo ar pardavimo dokumentuose, daugkartinės pakuotės apskaitą galima periodiškai vesti prekių žurnale. Tokiu atveju kuriamas teigiamas įrašas importuotos daugkartinės pakuotės kiekiui, nurodant arba šalies kodą, arba užpildant GPAIS gavimo būdą bei neigiamas įrašas - išleistam į rinką daugkartinės pakuotės kiekiui, užpildant GPAIS veiklos būdo lauko reikšmę.

Registruotų įrašų peržiūra, atšaukimas

Sukūrus GPAIS įrašus, duomenų teisingumo pasitikrinimui rekomenduojama susigeneruoti ataskaitas, naudojant žurnalo paketo pavadinimo filtrą:

 • GPAIS pakuočių ataskaita pagal FR0524 – rodomos nustatytu periodu išleistos į rinką pakuotės kiekiai ir svoriai pagal FR0524 klasifikatorių, sugrupuojant pagal GPAIS gavimo ir veiklos būdus;
 • GPAIS pakuočių ataskaita pagal šalį – rodomos nustatytu periodu išleistos į rinką pakuotės kiekiai ir svoriai pagal FR0524 klasifikatorių, sugrupuojant pagal šalį bei GPAIS gavimo ir veiklos būdus.
 • GPAIS daugkartinės pakuotės - rodomos nustatytu periodu išleistos į rinką ir susigrąžintos daugkartinės pakuotės pagal FR0524 klasifikatorių, sugrupuojant pagal GPAIS gavimo ir veiklos būdus.
 • GPAIS gaminių suvestinė – rodomos nustatytu periodu išleistų į rinką apmokestinamųjų gaminių svoris tonomis, sugrupuojant pagal GPAIS srautą bei GPAIS veiklos ir gavimo būdus.
 • GPAIS pakuočių ataskaita pagal medžiagą – rodomos nustatytu periodu išleistos į rinką pakuotės svoris tonomis pagal medžiagą ir medžiagos kategoriją, galima matyti detalius įrašus pagal prekinį vienetą.
  GPAIS įrašų lentelės pagrindu duomenys bus eksportuojami į GPAIS, todėl pastebėjus klaidų, sukurtus GPAIS įrašus galima atšaukti. Norėdami atšaukti GPAIS įrašus, veiksmų juostoje pasirinkite Atšaukti įrašus:
  image.png

Atsidariusiame užklausos lange, nenurodžius jokių filtrų ir paspaudus Gerai ir patvirtinus pasirinkimą, bus atšaukti visi neatšaukti įrašai:
image.png

Atšaukus įrašus, GPAIS įrašų sąraše požymis „Atšaukta“ prie GPAIS įrašų tampa aktyvus:
image.png

Po įrašų atšaukimo galima vėl kurti GPAIS žurnalo eilutes tam pačiam periodui. Ataskaitų skaičiavimuose atšaukti įrašai nedalyvauja.