Prekių įsigijimas
  • 06 Apr 2023
  • PDF

Prekių įsigijimas

  • PDF

Article Summary

Pirkimo užsakymo kūrimas prekėms

Įmonėms dirbančioms su prekėmis, dažniausiai rekomenduojame prekių pirkimus pradėti registruoti nuo pirkimo užsakymų. Šis funkcionalumas suteikia galimybę gauti užsakytas prekes per kelis kartus bei pajamuoti gavimus į sandėlį, kai dar nėra gauta pirkimo sąskaita faktūra.

Kaip kuriamas prekių pirkimo užsakymas, rasite žemiau pateikiamoje instrukcijoje bei vaizdo įraše:

Paieškos lange įveskite Pirkimo užsakymai ir pasirinkite reikalingą sąrašą.

Atsidariusiame sąraše spauskite Naujas:

image.png

Atsidariusioje pirkimo užsakymo kortelėje lauke Tiekėjas įveskite tiekėjo pavadinimą, pavadinimo frazės dalį arba per ... pasirinkite iš tiekėjų sąrašo. Kiti laukai užsipildys standartine pasirinkto tiekėjo informacija, suvesta tiekėjo kortelėje.

Užpildykite kitus reikalingus laukus antraštėje:

  • pasitikrinkite ir jei reikalinga, pasikeiskite dokumento ir registravimo datas (PVM datos laukas pildosi pagal registravimo datos lauko reikšmę),
  • jei žinote, galite įvesti tiekėjo sistemos užsakymo Nr. Šis numeris, kaip ir lauko Tiekėjo važtaraščio Nr. reikšmė perkeliama į užregistruoto pirkimo kvito antraštę,
  • jei buvo sumokėtas avansas už perkamas prekes, lauke Sugretinti su dok.tipu pasirinkite dokumento tipą, su kuriuo reikia sugretinti sąskaitą ir lauke Sugretinti su dok. Nr. pasirinkite dokumento, su kuriuo reikia sugretinti sąskaitą, numerį.

image.png

Įveskite pirkimo užsakymo eilutes:

Lauko pavadinimasPaaiškinimas
TipasPasirinkite tipą „Prekė“,
Nr.Pasirinkite prekės Nr. iš sąrašų arba suvedant daugiau nei vieną prekę, pasinaudokite funkcija Eilutės -> Tvarkyti -> Pasirinkti prekes ir atsidariusiame sąraše sužymėti prekes image.png
Vietos kodasPasirinkite sandėlį, kur gausite prekes,
KiekisĮveskite užsakomų prekių kiekį,
Mat. vnt. kodasPasirinkite reikšmes, jei prekė turi ne vieną bazinį matavimo vienetą ir prekė gali būti perkama skirtingai
Tiesioginė vnt. savikaina išsk. PVMĮveskite prekių kainą be PVM arba ši kaina užsipildo automatiškai iš tiekėjo prekių kainyno,

Jei reikalinga, priskirkite ar pasitikrinkite priskirtas dimensijas eilutėse.

image.png


Pirkimo užsakymui priskirtų dimensijų peržiūra

Dimensijos pirkimo užsakymo antraštėje priskiriamos pagal tiekėjo kortelėje nurodytas dimensijų vertes, o dimensijos dokumento eilutėse priskiriamos pagal dokumento antraštės informaciją bei prekių kortelėse nurodytas dimensijų vertes.

Pirkimo užsakyme priskirtos globalios dimensijos matomos pirkimo užsakymo kortelės antraštėje:

image.png

Visas antraštėje priskirtas dimensijas galite peržiūrėti pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje paspaudę Susiję -> Užsakymas -> Dimensijos:

image.png

image.png

Pirkimo užsakymo eilutėse priskirtas dimensijas galite peržiūrėti dokumento eilutėse:

image.png

Pirkimo užsakymo antraštėje ar eilutėse galite rankiniu būdu priskirti reikalingas dimensijas ar jas pasikeisti. Pažymėtina, kad pagal dokumento antraštės dimensijų informaciją atsinaujina dimensijos ir dokumento eilutėse, atnaujinus dimensijų informaciją eilutėse – jos atnaujinamos tik eilutėse. Pakeitus dimensijas dokumento antraštėje, gausite pranešimą, ar atnaujinti eilutes, patvirtinkite, paspausdami Taip ir dimensijų informacija bus atnaujinta visose dokumento eilutėse:

image.png

Pasirinkus Ne, dimensijų informacija bus atnaujinta tik antraštėje.


Dalinio prekių gavimo registravimas

Gavę dalį užsakytų prekių su važtaraščiu, įrašykite iš tiekėjo gauto važtaraščio Nr. pirkimo užsakymo kortelės antraštės lauke Tiekėjo važtar. Nr. ir eilutėse įveskite gautų prekių kiekį lauke Gautinas kiekis - tokia pati reikšmė nukopijuojama į lauką Kiekis į SF:

image.png

Norint užregistruoti dalinį prekių gavimą, pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje spauskite Registravimas-> Registruoti (arba F9) ir rinkitės veiksmą Gauti:

image.png

Sukuriamas užregistruotas pirkimo kvitas, kurio antraštėje atsispindi pirkimo užsakyme užpildyti duomenys apie tiekėjo užsakymo Nr. ir tiekėjo važtaraščio Nr.:

image.png

Užregistravus pirkimo kvitą, užsipildo pirkimo užsakymo lauko Gautas kiekis reikšmė, lauke Gautinas kiekis informacija atsinaujina ir rodomas negautų prekių kiekis:

image.png

Jei pirkimo užsakymą tiekėjas iš karto įvykdo pilnai, prekes gaunate kartu su tiekėjo sąskaita, registruokite prekių gavimą ir sąskaitą kartu, rinkdamiesi Registravimas -> Registruoti (arba F9) ir rinkitės veiksmą Gauti ir išrašyti SF:

image.png


Užregistruoto pirkimo kvito anuliavimas

Jei pirkimo sąskaita dar neišrašyta, užregistruotą pirkimo kvitą galima anuliuoti. Registruotus pirkimo kvitus, susijusius su pirkimo užsakymu, galite rasti pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje Susiję -> Dokumentai -> Kvitai:

image.png

Atidaromas iš šio pirkimo užsakymo užregistruotų pirkimo kvitų sąrašas. Pasirinkite norimą anuliuoti kvitą, atsidarykite jį, pasirinkite norimas anuliuoti eilutes ir paspauskite Eilutės -> Funkcijos -> Anuliuoti kvitą:

image.png

Atsidariusiame pranešime patvirtinkite pasirinkimą anuliuoti gavimo eilutes ir vėl pirkimo užsakyme suveskite gautą kiekį lauke Gautinas kiekis bei registruokite gavimą.


Pirkimo SF kūrimas daliniam prekių gavimui

Jei prekes pagal vieną pirkimo užsakymą gaunate per kelis kartus su tiekėjo važtaraščiais, galite sukurti pirkimo SF, apjungti kelis dalinius gavimus viename dokumente ir gavus sąskaitą iš tiekėjo, sukurtą pirkimo SF užregistruoti. Taip pat tokiu būdu patogu susitikrinti bendrą dokumento sumą su tiekėjo SF.

Paieškos lange įveskite Pirkimo SF ir pasirinkite reikalingą sąrašą.

Atsidariusiame sąraše spauskite Naujas.

Atsidariusioje pirkimo SF kortelėje lauke Tiekėjas įveskite tiekėjo pavadinimą, pavadinimo frazės dalį arba per ... pasirinkite iš tiekėjų sąrašo. Kiti laukai užsipildys standartine pasirinkto tiekėjo informacija, suvesta tiekėjo kortelėje.

Pasitikrinkite dokumento ir registravimo datas.

Pasirinkite Eilutės -> Eilutė -> Funkcijos -> Gauti kvitų eilutes:

image.png

Atsidariusiame registruotų pirkimo kvitų sąraše, išfiltruotame pagal tiekėją ir gavimams dar neregistruotas pirkimo SF, pasirinkite eilutes, kurias sukelsite į pirkimo SF ir paspauskite Gerai:

image.png

Į pirkimo SF eilutes sukeliami duomenys iš užregistruotų pirkimo kvitų. Papildomą informaciją eilutėse apie kvito Nr. galite ištrinti arba dokumentą registruoti su papildoma kvito informacija:

image.png

Susitikrinkite sumas su sukurto pirkimo užsakymo sumomis.

Gavę pirkimo sąskaitą iš tiekėjo, įrašykite dokumento numerį pirkimo SF antraštėje, lauke Tiekėjo SF Nr.


Sumų pasitikrinimas prieš registravimą, SF užregistravimas

Pasitikrinkite, kokie įrašai bus sukurti, užregistravus dokumentą, pirkimo užsakymo ar sukurtos pirkimo SF kortelės veiksmų juostoje spaudžiant Registravimas -> Peržiūrėti registravimą:

image.png

Atsidariusiame lange rodomi įrašai, kurie bus sukurti po dokumento registravimo arba klaidos (neparinktos privalomos dimensijos, trūksta nustatymų):

image.png

Prieš registruojant sąskaitą, pasitikrinkite sumas. Pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje spauskite Užsakymas -> Statistika (arba F7) atsidariusiame lange peržiūrėkite bendras dokumento sumas (skiltyje Bendra) ir sumas sąskaitą išrašomam prekių kiekiui (skiltyje SF išrašymas), pirkimo SF kortelės statistikos lange (Sąskaita faktūra-> Statistika (arba F7)) matysite tik skiltį Bendra:

image.png

Gavę visą užsakytų prekių kiekį ir tiekėjo SF, pirkimo užsakymo kortelės antraštėje įrašykite tiekėjo SF Nr. ir pirkimo užsakymo kortelės veiksmų juostoje pasirinkite Registravimas -> Registruoti ir pasirinkite Gauti ir išrašyti SF – bus užregistruotas prekių gavimas (užregistruotas pirkimo kvitas) ir pirkimo SF (gautam prekių kiekiui užregistruota pirkimo SF). Jei visas prekių kiekis gautas ir visam kiekiui išrašyta sąskaita, pirkimo užsakymas dingsta iš pirkimo užsakymų sąrašo ir rodomas užregistruotų pirkimo SF sąraše.

Jei gavę sąskaitą iš tiekėjo, registruojate pirkimo SF (apjungus prekių gavimus į vieną pirkimo SF), pirkimo SF kortelės antraštėje įrašykite tiekėjo SF Nr. ir pirkimo SF kortelės veiksmų juostoje pasirinkite Registravimas -> Registruoti – patvirtinus pasirinkimą, bus užregistruota pirkimo SF, sukurta pirkimo SF dingsta iš pirkimo SF sąrašo ir rodoma užregistruotų pirkimo SF sąraše.


What's Next