Duomenų ištraukimas iš sistemos
  • 20 Apr 2023
  • PDF

Duomenų ištraukimas iš sistemos

  • PDF

Article Summary

FUNKCIJA ATIDARYTI EXCEL

Daugumoje lentelių, kur pateikiami sistemos duomenys, galite naudoti funkciją Atidaryti naudojant „Excel“. Ši funkcija suteikia galimybę sistemos lange matomoje lentelėje esančius duomenis išsaugoti Excel darbalapyje.

image.png

Pasirinkus šią funkciją, į kompiuterį išsaugomas Excel failas su matomos lentelės duomenimis.

image.png

Jei yra poreikis matyti daugiau informacijos, tuomet reikia prieš naudojantis funkcija per personalizavimą išsikelti visus reikiamus stulpelius.


DK DUOMENŲ IŠKĖLIMAS

Norint iškelti didžiosios knygos duomenis iš sistemos galite pasinaudoti pateikiamomis ataskaitomis, kurias rasite Sąskaitų plane pasirinkę **Ataskaitos -> Bandomasis balansas SLE arba Detalus bandomasis balansas SLE. **

image.png

Bandomasis balansas SLE

Pasirinkčių lange galite nusirodyti:

image.png

Lauko pavadinimasPaaiškinimas
Spausdinti į ExcelDuomenys bus išsaugoti į Excel failą
Galimi DK filtrai:
Nr.Galima filtruoti tik reikiamas sąskaitas
Sąskaitos tipasGalima nurodyti reikiamą sąskaitos tipą: registravimo, antraštė, iš viso; sumavimo pradžia ir sumavimo pabaiga
Galimi sumų filtrai:
Datos filtrasNurodoma už kokį laikotarpį formuojama ataskaita
Globalių dimensijų filtraiGalima sumas filtruoti pagal priskirtas globalias dimensijas

Spausdinio pavyzdys:
image.png

Detalus bandomasis balansas SLE

Ataskaitos pasirinkčių lange galite pasirinkti:

image.png

Lauko pavadinimasPaaiškinimas
Kiekv. DK sąsk. naujas lapasKiekvieną DK sąskaita bus pateikiama naujame lape
Neįtraukti DK sąskaitų, kuriose yra tik likučiaiNurodo, jei nenorite, kad į ataskaitą būtų įtraukti DK sąskaitų įrašai, kurių balansas yra subalansuotas, bet per pasirinktą laikotarpį jie neturi grynojo pokyčio.
Įtraukti laikotarpio uždarymo įrašus.Nurodo, ar norite, kad į ataskaitą būtų įtraukti uždarymo įrašai.
Įtraukti atšauktus įrašusNurodo, ar į ataskaitą norite įtraukti atvirkštinius įrašus.
Spausdinti tik pataisymusNurodo, ar norite, kad ataskaitoje būtų rodomi tik atšaukti įrašai ir jų Sutampantys koregavimo įrašai.
Galimi DK filtrai:
Nr.Galima filtruoti pagal DK numerį
Paieškos pav.Galimas filtravimas pagal paieškos pavadinimą
Pajamų (sąnaudų)/LikučioGalima filtruoti pagal sąskaitos požymį: pajamų (sąnaudų) ataskaita, balansinė ataskaita.
Debetas/kreditasGalima filtruoti debetą, kreditą, abu.
Galimi sumų filtrai:
Datos filtrasNurodoma kokio laikotarpio ataskaitą formuoti.

Spausdinio pavyzdys:

image.png

DK registras

Taip pat galima išsitraukti DK registro įrašus. Tam paieškoje suveskite DK registras

image.png

Šioje ataskaitoje pateikiami visi užregistruoti DK įrašai eiliškumo tvarka.

image.png


PIRKIMO/PARDAVIMO DOKUMENTŲ IŠKĖLIMAS

Iš sistemos galima išsitraukti pirkimo/pardavimo dokumentų sąrašus pasinaudojus funkcija Atidaryti Excel.

Tačiau jei reikia ir registruotų dokumentų eilučių, tuomet duomenys keliami per paketų konfigūravimą. Paieškoje surandamas Paketų konfigūravimas

image.png

Kuriamas naujas paketas pasirinkus +Naujas

image.png

Antraštėje nurodoma bendroji informacija:

image.png

• Kodas
• Paketo pavadinimas
• Kalbos kodas 1063 (Lietuvių)
• Pašalinti konfigūravimo lenteles – taip

Tuomet į paketo eilutes sukeliama reikalingos informacijos lentelės:
• Užregistruotų pirkimų SF antraštės 122
• Užregistruotų pirkimų SF eilutės 123
• Užregistruotų pardavimų SF antraštės 112
• Užregistruotų pardavimų SF eilutės 113
• Užregistruotų pirkimų grąžinimo pažymų antraštės 124
• Užregistruotų pirkimų grąžinimo pažymų eilutės 125
• Užregistruotų pardavimų grąžinimo pažymų antraštės 114
• Užregistruotų pardavimų grąžinimo pažymų eilutės 115

image.png

Pagal šiuos nustatymus iš sistemos bus ištraukti visis dokumentai su visais laukais. Nereikalingus stulpelius galima pašalinti parsisiuntus excel failą arba pasirinkti rik reikiamus laukus. Tai padaryti galima paspaudus ant eilutėje nurodyto galimo laukų skaičiaus.

image.png

Atsidariusiame lauke reikia pasirinkti Redaguoti sąrašą:

image.png

Tuomet pasirinkti Išvalyti įtrauką

image.png

Ir tuomet reikia susižymėti kokią informaciją norite išsitraukti iš sistemos:

image.png

Išėjus iš paketo ir vėl į jį įėjus matoma kad traukiamų laukų iš lentelės kiekis yra žymiai mažesnis:

image.png

Taip galima redaguoti ištraukiamos informacijos laukus kiekvienoje lentelėje.
Atlikus visus reikiamus pakeitimus pasirenkama Eksportuoti į excel.

image.png

Į kompiuterį parsiunčiamas Excel failas su nurodytomis lentelėmis:

image.png


PIRKĖJŲ/TIEKĖJŲ SKOLŲ ANALITIKA

Kaip išsitraukti pirkėjų ir tiekėjų skolų suvestines galite rasti:

Tiekėjų skolų ataskaitos
Pirkėjų skolų ataskaitos