Atsiskaitymo lapelio išsiuntimas
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Atsiskaitymo lapelio išsiuntimas

 • PDF

Article Summary

APŽVALGA

Sistemoje yra galimybė darbuotojams išsiųsti atsiskaitymo lapelius. Ataskaita - skirta darbuotojui, kurioje atvaizduojama darbuotojo darbo užmokesčio informacija (priskaitymai, išskaitymai) už pasirinktą laikotarpį. Siuntimas vykdomas per SMTP. Atsiskaitymų lapeliai gali būti siunčiami į darbuotojo asmeninį ar įmonės el. paštus.

image.png

NUSTATYMAI BC18 IR AUKŠTESNĖMS APLINKOMS

Paieškos laukelyje įveskite Email Accounts (El. pašto paskyros) -> atsidariusiame puslapyje menu spauskite New -> Add an email account -> Next -> atsidariusiame lange pasirinkite SMTP paskyros tipą ir spauskite Next.

image.png

Atsidariusioje nustatymų formoje įveskite SMTP pašto nustatymus: Account Name (paskyros pavadinimą), Sender Name (siuntėjo vardą), Email Address (el. pašto adresą).

image.png

Paspaudus mygtuką Apply Office 365 Server Settings automatu užsipildys, kiti būtini nustatymų laukai: Server Url (Serverio URL), Server Port (serverio prievadas), Authentication (autentifikavimas), Secure Connection (saugus ryšys).

image.png

Įveskite slaptažodį ir spauskite mygtuką Next. Atsidarys langas su patvirtinimu, jog buvo sėkmingai sukurta el. pašto paskyra. Spauskite Finish.

image.png

Sukurta pašto paskyra atsiras el. pašto paskyrų sąrašo puslapyje.

image.png

Paieškos lauke įveskite Vartotojo nustatymai SPR. Atidarykite vartotojo kortelę ir lauke El. pašto paskyros pavadinimas nurodykite sukurtą el. pašto paskyrą.

image.png

NUSTATYMAI BC14, BC16, BC17 APLINKOMS

Paieškos laukelyje įveskite SMTP pašto nustatymai. Atidaromas SMTP pašto nustatymų puslapis. Įveskite duomenis į laukus: SMTP serveris, SMTP serverio prievadas, Vartotojo ID ir Slaptažodis.

image.png

Veiksmų juostoje parinkite Nustatymai -> Vartotojo nustatymai SPR. Vartotojo kortelėje nurodykite lauką El. paštas.

image.png

IŠSIŲSTI ATSISKAITYMO LAPELĮ

Veiksmų juostoje parinkite Skaičiavimai -> Veiksmai -> Siųsti atsiskaitymo lapelius. Atidaromas filtrų puslapis, kur nurodomas norimas laikotarpis, ataskaitos siuntimo formatas bei kiti parametrai. Atsiskaitymų lapeliai gali būti siunčiami į darbuotojo asmeninį ar įmonės el. paštus. Pagal nutylėjimą yra siunčiama į įmonės el. paštą. Esant poreikiui, darbuotojo kortelėje galite pakeisti nustatymą Atsiskaitymo lapelio el. paštas į Asmeninis.

image.png

 • Nuo datos – nurodoma laikotarpio, už kurį turi būti traukiama darbuotojo informacija, pradžios data
 • Iki datos – nurodoma laikotarpio, už kurį turi būti traukiama darbuotojo informacija, pabaigos data;
 • Siuntimo formatas – nurodomas failo formatas. Galimos reikšmės: PDF, Excel, Word.
 • Slaptažodžio tipas – pasirenkamas slaptažodžio tipas. Galimi variantai:
  o Be slaptažodžio – bus siunčiamas lapelis be slaptažodžio
  o V.2 Azure – bus siunčiamas lapelis su slaptažodžiu
  o V.1 Payslip Password App – bus siunčiamas lapelis su slaptažodžiu. Tai yra ankstesnis funkcionalumas, kuris ilgainiui bus naikinamas, tad naudojamas turi būti V.2 Azure tipas.
 • Neregistruotos – pažymima, jei sumos į ataskaitą turi būti traukiamos iš PI žurnalo įrašų t.y. įrašų, su apskaičiuotomis, tačiau dar neužregistruotomis darbuotojų sumomis;
 • Registruotos neišmokėtos – pažymima, jei sumos į ataskaitą turi būti traukiamos iš registruotų PI įrašų, pagal kuriuos sumos dar nėra išmokėtos;
 • Registruotos išmokėtos – pažymima, jei sumos į ataskaitą turi būti traukiamos iš registruotų PI įrašų, pagal kuriuos sumos jau yra išmokėtos;
 • Mokėjimai – pažymima, jei atsiskaitymų lapelyje turi būti atvaizduojami mokėjimai, t.y. darbuotojui išmokėtos ir neišmokėtų likučių sumos;
 • Įmonės mokesčiai – pažymima, jei atsiskaitymų lapelyje turi būti atvaizduojami įmonės mokami mokesčiai už darbuotoją;
 • Spausdinti ilgus aprašus – pažymima, jei atsiskaitymų lapelyje turi matytis ilgi aprašai;
 • Antraštės šablonas – nurodoma laiško antraštė. Galima vesti tekstą, ir naudoti kintamuosius. Galimos kintamųjų reikšmės: 1 – Darbuotojo Nr., 2 – Pirmas vardas, 4 – Pavardė, 10 – iki datos. Antraštės pavyzdyje matote, kokią antraštę matys laiško gavėjai.
 • Laiško teksto šablonas – nurodomas laiško tekstas. Galima vesti tekstą, ir naudoti kintamuosius. Galimos kintamųjų reikšmės: 1 – Darbuotojo Nr., 2 – Pirmas vardas, 4 – Pavardė, 10 – iki datos. Laiško teksto pavyzdyje matote, kokį laiško tekstą gaus laiško gavėjai.
 • Nr. – įvedamas darbuotojo numeris, kuriam siunčiamas atsiskaitymo lapelis. Jei norima siųsti visiems darbuotojams įrašoma - *.

Nurodžius norimus filtrus spauskite Peržiūra. Atsiskaitymo lapeliai siunčiami. Po siuntimo parodoma ataskaita su darbuotojų sąrašu, kuriems buvo sėkmingai išsiųsti arba neišsiųsti atsiskaitymo lapeliai.

image.png

Uždarius ataskaitą galima matyti puslapį su atsiskaitymo lapelio el. pašto įrašų sąrašu. Čia rodoma, kokiam gavėjui buvo išsiųstas atsiskaitymo lapelis, kokia jo būsena, jei lapelis neišsiųstas, kokia gauta klaida. Tą patį sąrašą galima pasiekti pasirinkus veiksmų srityje Skaičiavimai -> Nustatymai -> Atsiskaitymo lapelio el. pašto įrašai.

image.png