Darbo užmokesčio išmokėjimas
 • 28 Mar 2023
 • PDF

Darbo užmokesčio išmokėjimas

 • PDF

Article summary

APŽVALGA

Suskaičiavus ir užregistravus išmokamas sumas darbuotojams galima formuoti mokėjimus. Mokėjimo žurnalas skirtas užregistruoti darbuotojų sumų išmokėjimą darbo užmokesčio modulyje. Šiame žurnale galima suformuoti pavedimų failą, kurį po to galima importuoti į bankinę sistemą.

image.png

SURINKTI DARBUOTOJŲ MOKĖTINŲ SUMŲ ĮRAŠUS

Veiksmų juostoje spauskite Skaičiavimai -> Žurnalai -> Mokėjimo žurnalas. Atidaromas mokėjimo žurnalų sąrašas, parinkite norimą.

image.png

Žurnalo filtrų srityje įveskite mokėjimų surinkimo nustatymus atitinkamuose laukuose:

 • Mokėjimo tipas – parenkamas atliekamo mokėjimo tipas. Galimos reikšmės: Avansinis, Tarpinis, Pagrindinis;
 • Mokėjimo data – nurodoma renkamų mokėjimų mokėjimo data. Vykdant mokėjimų rinkimą, atrenkami PI įrašai, kuriems nurodytas mokėjimo mėnuo sutampa su šiame lauke įvesto datos mėnesiu. Registruojant atrinktus mokėjimus, ši data bus nurodoma kaip įrašuose nurodytos sumos apmokėjimo data;
 • Gretinti atvirus mokėjimus – pasirenkama išmokėtų (pvz., avansas) arba neišmokėtų (pvz., dalinai apmokėtos sumos) sumų gretinimo tipas. Pasirinkus gretinimo tipą, bus įvertinamos prieš tai išmokėtos arba neišmokėtos sumos, bei pasiūlyta galutinė darbuotojui mokėtina suma. Pastaba: dažniausiai reikšmė Visus parenkama tik renkant Pagrindinius mokėjimus. Galimos reikšmės:
  o Ne – mokėjimai nėra gretinami;
  o Neigiamus – gretinami darbuotojams išmokėti mokėjimai (avansas) bei darbuotojų nepriemokos (dalinai apmokėtos priskaitytos sumos);
  o Teigiamus – gretinamos permokos darbuotojams;
  o Visus – atliekamas tiek teigiamų tiek neigiamų mokėjimo įrašų gretinimas.
 • Darbuotojo Nr. Filtras – Jei reikia, įvedamas darbuotojų, kuriems turi būti renkami mokėjimai numerių filtras;

Veiksmų srityje spauskite mygtuką Rasti mokėjimus. Atliekama mokėjimų paieška pagal nurodytus filtravimo kriterijus. Rasti mokėjimai pateikiami žurnalo eilutėse

Jei reikia, pakeiskite reikšmes žurnalo eilutės laukuose:

 • Mokama – įvedama darbuotojui šiame mokėjime išmokama suma. Suma gali būti sumažinama iki nulio. Likusią neišmokėtą sumą, galima bus išmokėti su kitu mokėjimu;
 • Mokėj. vietos eilutės nr. – pasirenkama mokėjimo vietos įvestos darbuotojui, numeris, jei reikia, kad suma būtų išmokama į kitą darbuotojo sąskaitą;
 • Įmonės banko kodas – nurodomas įmonės banko, iš kurio bus atliekamas mokėjimas, kodas. Pagal šiame lauke nurodytą reikšmę yra formuojami pavedimų failai skirtingiems bankams. Pastaba: šis laukas užpildomas automatiškai, jeigu šis kodas yra nurodytas darbuotojo mokėjimo vietose.
 • Rašyti į pavedimų failą – pažymima, jei reikia, kad mokėjimas būtų traukiamas į pavedimų failą, kai jis yra formuojamas. Pastaba: šis laukas užpildomas automatiškai, jeigu šis kodas yra nurodytas darbuotojo mokėjimo vietose.

SUFORMUOTI BANKINIŲ PAVEDIMŲ FAILĄ

Veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Mokėjimų žurnalo žiniaraštis. Nurodykite ataskaitos pasirinktis:
Kurti pavedimų failus – pažymima, jei reikia, kad būtų suformuoti pavedimų failai pagal bankus, nurodytus mokėjimo žurnalo eilutės lauke Įmonės banko kodas. Pastaba: Formuojama tiek failų, kiek skirtingų bankų buvo nurodyta įrašuose.

image.png

image.png

REGISTRUOTI IŠMOKĖTAS SUMAS

Įvykdžius mokėjimus banke, mokėjimo žurnalo įrašai turi būti užregistruojami. Registravimo metu kuriasi pavedimų įrašai, bei įrašai į DK.
Kai banke pavedimai yra patvirtinti, vykdome sumų registravimą sistemoje. Esant mokėjimų žurnale veiksmų juostoje spauskite Apdoroti -> Registruoti. Parodomas veiksmo patvirtinimo pranešimas su nurodytu registruojamų įrašų skaičiumi. Spauskite mygtuką Taip. Vykdomas įrašų registravimas. Pasibaigus registravimui žurnalo eilutėse esančios sumos išvalomos.

NURODYTI DARBUOTOJO ATLYGINIMO MOKĖJIMO BANKO SĄSKAITĄ

Mokėjimo vietų sąraše vedama informacija apie darbuotojo banko sąskaitas. Įvedama tiek eilučių, kiek banko sąskaitų bus naudojama. Nurodomos sąskaitos į kurias turės būti perverstos darbuotojo atlyginimas bei kitos sumos.

Paieškos laukelyje įveskite Mokėjimo vietos. Atidaromas mokėjimo vietų sąrašas.

image.png

Įveskite duomenis į pagrindinius laukus:

 • Darbuotojo Nr. – nurodomas darbuotojo Nr.
 • Pavedimo tipas – pasirenkama reikšmė Atlyginimas;
 • Gavėjo banko sąsk. Nr. – įvedamas banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos darbuotojo sumos, numeris;
 • Gavėjo bankas – nurodomas gavėjo banko kodas. Pagal lauką Gavėjo banko sąsk. Nr. sistema parenka banko kodą.
 • Įmonės banko kodas – nurodomas įmonės banko, iš kurio bus atliekami mokėjimai, kodas;
 • Rašyti į pavedimų failą – pažymima, jei reikia, kad suma mokama per šią sąskaitą būtų traukiama į pavedimų darbuotojams formuojamą failą.