Duomenų eksportas ir importas
 • 03 May 2024
 • PDF

Duomenų eksportas ir importas

 • PDF

Article Summary

Duomenų keitimosi būdai

Naudojantis Softera.ASPA POS sprendimu, iš BC į 9oPoint kasos programą siunčiamos prekės, pirkėjai, kainynai bei yra galimybė siųsti pardavimo užsakymus, pardavimo SF, o iš 9oPoint programos į BC gaunami kasos kvitų ir mokėjimų duomenys.
Duomenų su ASPA kasomis keitimuisi galima naudoti rankines funkcijas arba vykdyti procesus automatiškai, naudojant darbų eiles.
Darbų eilės, suinstaliavus plėtinį, automatiškai nesusikuria, jas reikia sukurti rankiniu būdu.
Diegimo ir testavimo metu visos darbų eilės yra sustabdytos testavimo tikslais. Kelis kartus pasitikrinus sukurtus įrašus, Klientas darbų eiles gali įsijungti.
image.png
image.png
image.png

Ataskaita „Atnaujinti kasos aparato prekes (SLE)“ atnaujina siųstinų į kasos aparatą prekių sąrašą. Rekomenduojamas periodiškumas – vienas/du kartai per parą, priklausomai nuo įmonės proceso ir asortimento naujinimo dažnumo. Esant būtinybei, galima nustatyti dažnesnį darbų eilės vykdymą arba įvykdyti funkciją rankiniu būdu. Ataskaitos paleidimo metu duomenys atnaujinami, o ne pildomas visas kasos prekių sąrašas.
Ataskaita „Sukurti kasos aparato pardavimo SF (SLE)“ sukuria ir (jei kasos aparato nustatymuose nurodyta), užregistruoja kasos pardavimo SF/grąžinimo pažymas, apgrupuotas pagal kasos kvito datą ir pirkėją. Rekomenduojamas periodiškumas – vienas kartas per parą, po darbo laiko.
Ataskaita „Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE)“ sukuria ir užregistruoja kasos mokėjimo įrašus, apgrupuotus pagal kasos kvito datą, mokėjimo būdą ir pirkėją. Rekomenduojamas periodiškumas – vienas kartas per parą, po darbo laiko.

Svarbu:

Vartotojas, paleidęs darbų eiles, turi prižiūrėti jų eigą. Sustojus vienai iš darbų eilių (kasos pardavimo SF ar mokėjimų įrašų kūrimo), gali automatiškai nesusigretinti mokėjimo ir SF įrašai.

Prekių/paslaugų duomenų eksportas

Į 9oPoint kasos programą siunčiamos tik tos prekės bei paslaugos, kurios turi pardavimo matavaimo vienetus ir brūkšninius kodus, aprašytus lentelėje Prekių nuorodos. Brūkšniniai kodai būna sudaryti iš skaičių, tačiau leidžiama naudoti simbolius bei raides.
Norint paruošti prekių/paslaugų sąrašą, kurios bus siunčiamos į 9oPoint kasos programą, rankiniu būdu arba per darbų eilę reikia įvykdyti ataskaitą Atnaujinti kasos aparato prekes (SLE):
image.png

Po ataskaitos įvykdymo kiekvienam kasos aparatui užpildoma tarpinė lentelė Kasos aparato prekės (SLE) su informacija apie kasos aparato prekes/paslaugas. Į 9oPoint kasos programą iš BC sistemos paruošiama siųsti tokia informacija apie prekes/paslaugas:

 • Prekės/paslaugos Nr. (laukas Kodas)
 • Prekės/paslaugos aprašymas (laukas Aprašas)
 • Prekės/paslaugos matavimo vienetas (laukas Mat.vnt.)
 • Brūkšninis kodas (laukas Brūkšninis kodas)
 • Prekės paveiksliukas (požymis Turi paveikslėlį)
 • Tipas (laukas Tipas)
 • Prekės/paslaugos kaina su PVM (laukas Pard.kaina su mokesčiu)
 • Lojalumo kaina su PVM (laukas Kaina 1 su mokesčiais)
 • Požymis apie galimybę kasoje keisti prekės kainą (laukas Laisva kaina)
 • PVM tarifas (laukas ECR Pardavimo mokestis, sąsaja su PVM registravimo nustatymo lauku Kasos PVM indeksas)
 • Prekės likutis sandėlyje (laukas Likęs kiekis) prekės rūšies lygiu
  image.png

Norint apriboti į kasą siunčiamų prekių sąrašą, rekomenduojama nesiųsti į kasos preogramą prekių su neįvestomis kainomis. Tam reikia kasos aparato nustatymuose uždėti požymį “Nesiųsti į kasą prekių su 0 kaina“:
image.png

BC sistemoje suformuotą prekių/paslaugų sąrašą reikia nusiųsti į kasos programą. 9oPoint kasos programoje pasirinkus Nustatymai -> Apsikeitimai -> Atsiųsti prekes, į kasos programą atsiunčiamas BC sistemoje suformuotas ir tarpinėje lentelėje Kasos aparato prekės (SLE) matomas prekių/paslaugų sąrašas:
image.png

Suimportuotą iš BC sistemos prekių bei paslaugų sąrašą kasos programoje galima rasti skiltyje Prekių peržiūra.
Pradinis duomenų atsiuntimas į 9oPoint atliekamas per minėtą funkciją, vėliau kasos programa periodiškai (kas 10-15 min.) kreipiasi į BC sistemą dėl atnaujintų duomenų gavimo.

Pirkėjų sąrašo eksportas

Iš BC į 9oPoint kasos programą gali būti siunčiamas pirkėjų sąrašas. Iš BC eksportuojami šie pirkėjų duomenys: pavadinimas, registracijos Nr., PVM mokėtojo kodas.
9oPoint kasos programoje pasirinkus Nustatymai -> Apsikeitimai -> Atsiųsti klientus, į kasos programą atsiunčiamas pirkėjų sąrašas, kurį galite panaudoti sąskaitų išrašymui.
image.png

Suimportuotą iš BC sistemos pirkėjų sąrašą kasos programoje galima rasti skiltyje Klientai.
Pažymėtina, kad pirkėjų sąrašo atsisiuntimui į kasos programą, reikalinga atnaujinta 9oPoint kasos programos versija.

Pardavimų duomenų importas

Atlikus pardavimą ir apmokėjimą už prekes ar paslaugas kasoje, į BC sistemą automatiškai perduodami duomenys apie kasos aparatų kvitus bei mokėjimus - puslapyje Kasos aparatų kvitai (SLE) matomos kasos aparatų kvitų antraštės:
image.png

Lauko pavadinimasAprašas
Įrenginio serijos kodasNurodomas kasos aparato kodas
DataAtvaizduojama kvito data, laikas
Nuolaidos sumaNurodoma suteikta nuolaidos suma su minuso ženklu
Įmonės kodasĮmonės/pirkėjo be įvesto pirkėjo kortelėje nurodyto registracijos Nr. atsitiktinai priskirtas įmonės kodas
Lojalumo kortelės Nr.Lojalaus pirkėjo Nr.
Kvito Nr.Nurodomas kasos kvito Nr.
Z ataskaitos Nr.Nurodomas Z ataskaitos Nr.
MokestisNurodoma kvito PVM suma
SumaNurodoma kvito suma su PVM
TipasNurodomas operacijos tipas – pardavimas ar grąžinimas
Sugretinta su dokumento tipuJei dokumentas rankiniu būdu sugretintas su atliktu bankiniu pavedimu, rodomas dokumento tipas (mokėjimas)
Sugretinta su dokumento Nr.Jei dokumentas rankiniu būdu sugretintas su atliktu bankiniu pavedimu, rodomas sugretinto dokumento Nr.
Neregistruoto dokumento tipasNurodomas sukurto neregistruoto pardavimo dokumento tipas.
Neregistruotos SF Nr.Nurodomas sukurto neregistruoto pradavimo dokumento Nr.
Kasos aparato avanso sumaRodoma per kasos aparatą sumokėta avanso suma
Registruoto dokumento tipasUžregistravus pardavimo SF ar pardavimo grąžinimo pažymą, laukas užsipildo atitinkamu dokumento tipu
Registruotos SF Nr.Užregistravus pardavimo SF ar pardavimo grąžinimo pažymą, laukas užsipildo registruotos SF Nr. reikšme
AtnaujintaJei požymis aktyvus – duomenys buvo apdoroti
KasininkasUžpildomi kasos vartotojo duomenys

Puslapio Kasos aparato kvitai (SLE) veiksmų juostoje pasirinkus Rodinys, bus atidaromas kasos aparato kvitas su prekių, mokėjimo ir kita informacija:
image.png

Puslapyje Kasos aparato kvito eilutės (SLE) matomos kasos kvitų eilutės. Jame per paiešką galima patogu surasti parduotą prekę ir pan. Kasos kvito duomenis galima peržiūrėti, veiksmų juostoje pasirinkus Rodyti dokumentą:
image.png

Lauko pavadinimasAprašas
Įrenginio serijos kodasNurodomas kasos aparato kodas
Kvito Nr.Nurodomas kasos kvito Nr.
Brūkšninis kodas, Prekės IDNurodomas prekės/paslaugos brūkšninis kodas
Prekės Nr.Nurodomas prekės Nr.
Eilutės kaina, eilutės sumaNurodoma bendra eilutės suma be PVM
Eilutės mokestisNurodoma eilutės PVM suma
KiekisNurodomas parduotos prekės/paslaugos kiekis
Mokesčio IDNurodomas kasos PVM indeksas
MokestisNurodoma PVM tarifo reikšmė
AprašasAtvaizduojamas prekės/paslaugos aprašas
SumaNurodoma bendra eilutės suma su PVM
Vieneto kainaNurodoma prekės/paslaugos vieneto kaina su PVM
Eilutės nuolaidaĮrašoma eilutės nuolaidos suma
Kvito nuolaidaĮrašoma kvito nuolaidos suma
ApdorotaJei požymis aktyvus – duomenys buvo apdoroti, t.y. sukurta ar užregistruota pardavimo SF/grąžinimo pažyma

Anuliuoti kasos kvitai į BC sistemą nėra importuojami.

Pardavimo dokumento perkėlimas

Į kasos programą gali būti suimportuojamas BC sistemoje sukurtas pardavimo užsakymas ar pardavimo SF, jei užsakyme nėra dalinių išsiuntimų, o pirkėjas pageidauja atsiskaityti per kasą. Taip pat gali būti importuojami BC sukurti grąžinimo dokumentai. Jei pardavimo užsakyme/pardavimo SF prekių kainos eilutėse apskaičiuotos, neįskaitant PVM, suimportavus tokį dokumentą į kasos programą, prekių kainos bus automatiškai perskaičiuojamos į kainas, įskaitant PVM. Tam reikalinga atlikti sekančius žingsnius:

 1. 9oPoint kasos programoje, Nustatymai -> Apsikeitimai turi būti pažymėta galimybė „Dokumentų pardavimas“:
  image.png
 2. 9oPoint kasos programoje įvedamas pardavimo dokumento Nr. arba įmonės kodas ir spaudžiama F5/Iš dokumento:
  image.png

Taip pat galima dokumentą nusiųsti į kasą, neįvedus jo dokumento Nr. Tam BC pardavimo užsakymo ar pardavimo SF kortelės veiksmų juostoje pasirenkama Procesas -> Siųsti į kasos aparatą ir jei įmonė naudoja kelis kasos aparatus, pasirenkama į kurį iš jų siunčiama dokumento informacija. 90Point programoje įvedamas simbolis – ar * ir spaudžiama F5/Iš dokumento.
image.png

 1. Į kasos programą sukrenta pardavimo užsakyme nurodytos prekės, kiekiai, kainos, matomas pirkėjas. Šiuo pirkėju papildomas kasos programos klientų sąrašas. Jei pirkėjas BC sistemoje neturi įvesto įmonės kodo, jam suteikiamas ID Nr. pirkėjo BC sistemoje identifikavimui:
  image.png

 2. BC sistemoje dokumentas užrakinamas, jame negalima atlikti pakeitimų, jo būsena tampa „Nusiųstas į kasos aparatą“, antrą kartą tokio pardavimo užsakymo į kasą importuoti negalima:
  image.png

Jei buvo padaryta klaida ar BC neteisingai suvesti duomenys, reikalinga lauko Kasos aparato dokumento būsena pakeisti į tuščią ir pataisius duomenis, vėl siųsti užsakymą į kasą.

 1. 9oPoint kasos programoje pasirinkus mokėjimo būdą, apmokama už prekes.

 2. Kasos kvito duomenys po apmokėjimo kasoje automatiškai patenka į BC sistemą, pardavimo užsakyme dokumento būsena tampa „Apdorotas kasos aparate“. Kasos aparato kvitų lentelėje tokio kasos kvito neregistruoto dokumento tipas - Pardavimo užsakymas ar Pardavimo SF.

 3. BC ataskaitos Sukurti kasos aparato pardavimo SF (SLE) pagalba ar per atitinkamą darbų eilę sukūrus ir užregistravus pardavimo SF, išorinis dokumento Nr. užpildomas pagal kasos aparato nustatymuose nurodytą išorinių dokumentų numeraciją, pardavimo užsakymas/pardavimo SF dingsta iš pardavimo užsakymų ar pardavimo SF sąrašo, lentelėje Kasos aparato kvitai užpildoma registruoto dokumento tipas ir Nr.:
  image.png

 4. Ataskaitos Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE) pagalba ar per darbų eilę automatiškai BC sistemoje sukuriami mokėjimai, mokėjimo ir SF įrašai sugretinami.

Avansinių mokėjimų priėmimas, galutinis apmokėjimas

Avansus galima priimti pagal BC sukurtus pardavimo užsakymus ar pardavimo SF. Avansiniams mokėjimams turi būti sukurtos banko sąskaitos kortelės ir susieti kasos aparato nustatymuose su galimais avansų mokėjimo tipais, pvz.:
image.png

9o Point programoje avansiniai mokėjimai realizuoti per kuponus, taip pat avansus galima gauti bankiniais pavedimais ir galutinį atsiskaitymą už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas atlikti per kasos programą. Gautiems avansams per darbų eilę susikuria mokėjimo įrašai, kurie gavus galutinį apmokėjimą, sugretinami su SF.

Avanso priėmimui per kasos programą, reikalinga:

 1. Prekybos lange pasirinkti „Kasos funkcijos“:
  image.png

 2. Įvesti įmokamą avanso sumą ir spausti „Avansas“ (arba F4):
  image.png

 3. Atsidariusiame lange suma bus įvesta automatiškai, pagal prieš tai buvusiame lange įvestą sumą, tipas – Kuponas (pažymimas pirmą kartą, paskui vertė užsipildys kaip numatytoji), privalomai įvedamas kupono kodas – BC užsakymo Nr., jei reikalinga, įvedama papildoma informacija – įmonės kodas, vardas, el.paštas, telefono numeris. Jei pirkėjas moka ne pirmą avansą, prie kupono kodo Nr. (BC pardavimo užsakymo Nr. )turi būti pridedama N1, N2 ir t.t. 9oPoint kasos programoje lauko įvedimo tikrinimo nėra, bet jis privalomas susiejimui su BC pardavimo užsakymu ir pirkėju:
  image.png
  image.png

 4. Pasirenkamas avanso mokėjimo būdas:
  image.png

 5. Po avanso apmokėjimo būdo pasirinkimo, išspausdinamas kasos kvitas.

 6. BC pardavimo užsakymo antraštėje, lauke Kasos aparato kvitų suma matoma įmokėto per kasos aparatą avanso suma bei likusi mokėtina suma:
  image.png

Per kasos aparatą gauti avansiniai mokėjimai eksportuojami į BC ir atvaizduojami lentelėje Kasos aparatų avansų mokėjimai. Už konkretų užsakymą/SF gautus avansus galima peržiūrėti, pardavimo užsakymo/pardavimo SF antraštėje paspaudus aktyvią lauko Kasos aparato kvitų suma reikšmę:
image.png

 1. Galutiniam apmokėjimui kasoje už prekes/paslaugas, 9oPoint kasos programoje įvedamas užsakymo Nr. arba įmonės kodas (arba BC naudojama funkcija Siųsti į kasos aparatą) ir spaudžiama F5/Iš dokumento. Į kasos programą sukrenta BC pardavimo užsakyme/SF nurodytos prekės, kiekiai, kainos, matomas pirkėjas. Jei avansas buvo įneštas per kasą, susietas su užsakymu, jis pridedamas kaip apmokėjimo būdas automatiškai.
  Pažymėtina, kad tokiam apmokėjimo būdui pritaikyti kasos programoje turi būti įjungtas atsiskaitymo būdas “Cheques“:
  image.png

 2. Prekybos lange sumokėtoi avansai atvaizduojami kaip apmokėjimo būdas, mokėtina per kasą suma sumažinama įmokėtų avansų suma:
  image.png

 3. 9o Point kasos programoje pasirinkus mokėjimo būdą, apmokamas sumos likutis.

Jei avansinis apmokėjimas buvo atliktas bankiniu pavedimu:

 1. Pardavimo užsakymą/SF reikia sugretinti su mokėjimu, pasirenkant laukų Sugretinti su dok.tipu ir Sugretinti su dok.Nr. reikšmes. Lauke Sugretinta suma rodoma su konkrečiu pardavimo užsakymu sugretinta mokėjimų suma, lauke Likusi suma atvaizduojama likusi mokėtina suma:
  image.png

 2. Galutiniam apmokėjimui kasoje už prekes/paslaugas, 9oPoint kasos programoje įvedamas užsakymo/SF Nr. arba įmonės kodas (arba BC naudojama funkcija Siųsti į kasos aparatą) ir spaudžiama F5/Iš dokumento. Į kasos programą sukrenta BC pardavimo užsakyme/SF nurodytos prekės, kiekiai, kainos, matomas pirkėjas. Jei avansas buvo įmokėtas bankiniu pavedimu ir sugretintas su užsakymu/SF, automatiškai mokėtina per kasą suma sumažinama įmokėto avanso suma, avanso suma atvaizduojama kaip atsiskaitymo būdas:
  image.png

 3. 9o Point kasos programoje pasirinkus mokėjimo būdą, apmokamas sumos likutis.