Nustatymai
 • 03 May 2024
 • PDF

Nustatymai

 • PDF

Article summary

Teisių rinkinys

Jei vartotojas, dirbantis su ASPA kasa, neturi SUPER teisių rinkinio, jam reikalinga pridėti teisių rinkinį „SLEASP SUPER“:
image.png

Teisės pasiekti BC

Klientas, kurio duomenų bazė yra SaaS, turi suteikti galimybę prie BC prisijungti išorinėms sistemoms. Tai gali atlikti tik vartotojas, turintis global admin teises. BC sistemoje reikalinga atsidaryti Azure Actice Directory ASPA POS kortelę ir veiksmų juostoje pasirinkti „Suteikti leidimą“:
image.png
image.png

Klientui atliekant šį veiksmą, Diegėjas turi būti sukūręs ir įjungęs ASPA POS kortelę, pridėjęs reikalingus vartotojų teisių rinkinius.

Kasos informacija

Puslapyje ASPA POS informacija (SLE) pateikiama informacija, kaip BC sistema jungiasi iš interneto bei prisijungimo prie BC sistemos duomenys.
Lauko Bazinis API adresas reikšmę iš BC reikalinga suvesti į 9oPoint kasos programą - Nustatymai->Apsikeitimai -> API adresas ir ją išsaugoti:
image.png
image.png

Pirkėjo bei pardavimo kainų nustatymai

Kasos pirkėjui reikalinga sukurti atskirą pirkėjo kortelę. Jei įmonė turi kelis kasos aparatus, rekomenduojama kurti atskiras pirkėjo korteles kiekvienai kasos aparato registracijos vietai.
Kasos pirkėjo kortelėje be kitų laukų, reikia nurodyti pirkėjo kainos grupę, įjungti požymį „Kainos su PVM“:
image.png

Prekės/paslaugos pardavimo kaina, perduodama integracijos būdu į kasos programą parenkama, atsižvelgiant į pirkėjo kainų grupę ir jai priskirtas prekes/paslaugas:
image.png
Jei nenaudojami kainoraščiai, kasos prekės/paslaugos kaina gali būti paimama iš prekės kortelės lauko "Vieneto kaina".
Į kasą gali būti nesiunčiamos prekės, kurių kaina nenurodyta, Kasos aparatų nustatymuose aktyvavus požymį "Nesiųsti į kasą prekių su 0 kaina".

Atkreiptinas dėmesys, kad kasos pirkėjų kainų grupėms aktyvus požymis „Kaina su PVM“ yra privalomas:
image.png

Lojalumo kainos nustatymai

Jei naudojama papildoma ASPA lojalumo programa 9oLoyality ir joje suvesti duomenys apie lojalius klientus, jų numeracija turi atitikti BC sistemoje pirkėjų kortelėse priskirtus numerius.
Lojaliems klientams taikomai kainai identifikuoti turi būti sukurta atskira pirkėjo kainos grupė ir atliktas papildomas nustatymas puslapyje Pard. Ir gautinų sumų nustatymai, lauke Kliento kainų grupė vieneto kainai 2:
image.png

Kasos aparato mokėjimo būdai

Skirtingiems kasos aparato mokėjimo būdams nurodyti reikalinga sukurti banko sąskaitos korteles, apsirašant galimus mokėjimo būdus: grynais, banko kortele, dovanų kuponais/avansu ir pan.:
image.png

Banko sąskaitos kortelėje turi būti nurodyta banko sąskaitos registravimo grupė ir banko sąskaitos balansavimo sąskaitos Nr., į kurią DK sąskaitą bus registruojami mokėjimai:
image.png

PVM registravimo nustatymai

Puslapyje PVM registravimo nustatymai ties atitinkamomis verslo PVM registravimo ir Prekės PVM registravimo grupių kombinacijomis reikalinga nurodyti lauko Kasos PVM indeksas reikšmę PVM kodo sąsajai su kasos aparato PVM indeksu (galimos reikšmės 1,2,3,4,5,6 pagal ASPA – A, B, C, D, E, F – atitinka kasos aparato PVM tarifą, kurį reikia tikslintis su ASPA konsultantais):
image.png

Kasos aparatų nustatymai

Puslapyje Kasos aparatų nustatymai (SLE) aprašomas kiekvienas įmonės turimas kasos aparatas, atitinkamuose laukuose suvedant reikiamą informaciją:

 • lauke Kodas – įvedamas kasos aparato Nr. – turi pateikti Klientas/ASPA atstovas, galima rasti kasos programoje:
  image.png

 • lauke Pirkėjo Nr. – iš pirkėjų sąrašo parenkamas kasos pirkėjas, kuriam registruojami pardavimai per kasos aparatą;

 • lauke Vietos kodas – iš vietų sąrašo pasirenkamas sandėlis, iš kurio vykdomi pardavimai per kasos aparatą;

 • laukuose Tipas 1, Tipas 2, Tipas 3 ir t.t. – nurodomi kasos aparato mokėjimo būdai, pasirinkimas iš banko sąskaitų sąrašo (koks apmokėjimo būdas kurį tipą atitinka, reikia tikslintis su ASPA konsultantais);

 • laukuose Bendr. žrn. šablonas ir Bendr. žrn. paketas – pasirenkamas iš sąrašo bendrojo žurnalo šablonas bei paketas, į kurį bus kuriami kasos aparato mokėjimo įrašai;

 • lauke Leisti keisti kainas – aktyvavus šį požymį, į kasą perduodama informacija apie leidžiamas keisti visų prekių/paslaugų kainas. Šis požymis aktualus, kai įmonė teikia paslaugas, kurių kainos nėra nurodytos kainoraštyje ir kiekvienu atveju taikomos skirtingos;

 • lauke Išorinių dok. Nr. serija – galima parinkti atskirą išorinių dokumentų numerių seriją kasos aparato pardavimams bei grąžinimams registruoti;

 • lauke Nesiųsti į kasą prekių su 0 kaina - esant aktyviam požymiui, į kasos programą nebus siunčiamos prekės, kurių kaina kainyne ar prekės kortelėje nenurodyta;

 • lauke Registruoti SF/grąžinimo pažymas – esant aktyviam požymiui, automatiškai registruojamos SF bei grąžinimo pažymos. Dokumentų kūrimas ir registravimas vykdomas automatiškai, paleidus BC sistemos darbų eilę arba per funkciją;

 • lauke Išjungti automatinį įrašų gretinimą - esant aktyviam požymiui, nebus sugretinami pardavimų ir mokėjimų įrašai.
  image.png