Prekinių vienetų kūrimas
 • 04 Dec 2023
 • PDF

Prekinių vienetų kūrimas

 • PDF

Article Summary

Iš prekės kortelės

Pradedant naudoti Softera.GPAIS funkcionalumą, prekių, turinčių pakuotes, kortelėse turi būti uždėtas požymis „Privaloma GPAIS pakuotė“:
image.png

Prekės, kurios privalo turėti pakuotę, o joms prekinis vienetas BC sistemoje nėra sukurtas, bus matomos GPAIS rolių centro rodinyje „Prekės – be privalomo GPAIS gaminio/prekinio vieneto“:
image.png

Vartotojas, paspaudęs šį rodinį, gauna išfiltruotą sąrašą prekių, kurios privalo turėti pakuotę, bet prekinis vienetas joms nėra sukurtas. Iš šio sąrašo galima apsirašyti prekinius vienetus, pasirenkant prekę ir prekės kortelės veiksmų juostoje pasirenkant Apdoroti -> Naujas GPAIS gam./prek.vnt.:
image.png

Naują GPAIS gaminį/prekinį vienetą galima sukurti:

 • naudojant šablonus.
 • rankiniu būdu.

Naudojant šablonus

Prieš GPAIS gaminio/prekinio vieneto kūrimą reikia sukurti šabloną, aprašant numatytus laukus. GPAIS gaminio/prekinio vieneto šablonai sąraše spauskite Naujas arba naujo GPAIS gaminio/prekinio vieneto kūrimo užklausos formoje išskleidus lauko Šablono kodas reikšmę, spauskite Naujas:
image.png

Kuriant GPAIS gaminio/prekinio vieneto šabloną, reikia užpildyti:

 • šablono kodą;
 • šablono aprašą;
 • pasirinkti srauto tipą iš sąrašo;
 • užpildyti tiekimo pradžios datą, nuo kada tiekiamas prekinis vienetas;
 • pasirinkti prekinio vieneto kategoriją;
 • prekinio vieneto pakuotės medžiagas, nurodant numatytą svorį arba jo nepildant (kai svoris kinta):
  image.png
Pastaba

Jei prekinio vieneto kategorija yra Savoms reikmėms, pasirenkant pakuočių medžiagas, tikrinama, ar atitinkama pakuotė pagal naudojimą yra pasirinkta pakuočių eilutėse. Įvedus pakuočių eilutes, reikalinga užpildyti lauko Sunaudojimo savoms reikšmės skaičiavimas reikšmę, pasirenkant Prekė – kai perkamas gaminys išpakuojamas įsigyjant, padedant į sandėlį ar prieš pardavimą arba pasirenkant Atliekos, kai prekės pajamuojamos kaip pakuotės atliekos.

image.png

Jei GPAIS gaminį/prekinį vienetą kursite naudojant šabloną, atsidariusiame užklausos lange pasirinkite:

 • požymį „Naudoti šabloną“;
 • pasirinkite šablono kodą iš sukurtų šablonų sąrašo;
 • uždėkite požymį „Naudoti prekės laukus aprašui“ – GPAIS gaminio/prekinio vieneto aprašą programa užpildys automatiškai, pagal puslapio GPAIS nustatymai lauką Gam./prek. vnt. aprašo formatas (pvz., prekės kodo, prekės pavadinimo, rūšies kodo ir matavimo vieneto kombinacija);
 • nurodykite tiekimo pradžios datą, jei ji nesutampa su tiekimo pradžios data, nurodyta šablone – tuomet ši data bus nurodyta GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelės antraštėje ir eilutėse;
 • nurodykite prekės matavimo vienetą, jei prekė apskaitoma ne vienu matavimo vienetu arba skiriasi pakavimo medžiagos pagal prekės matavimo vienetą. Nepasirinkus jokios reikšmės prekės matavimo vieneto kodo lauke, GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelė kuriama kiekvienam prekės matavimo vienetui pagal pasirinktą šabloną, nebent vartotojas atsidariusiame kortelės kūrimo lange jos kūrimą atšaukia.
  image.png

Užpildžius užklausos formą paspauskite Gerai, rodomas pranešimas:
image.png

Jei šablone pateikti duomenys apie pakuotes ir jų svorius, pasirinkite Taip, gausite pranešimą apie sukurtą bei pateiktą GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelę:
image.png

Jei GPAIS gaminio/prekinio vieneto šablone nenurodytos tiekimo pradžios data (taip pat ji nenurodoma užklausos lange), pakavimo medžiagos ar jų svoriai, gausite pranešimą, kad GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelė sukurta, tačiau kortelė nepateikta:
image.png

Nors GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelė nepateikta, susiejimas su preke bus atliktas:
image.png
image.png

Atsidarius GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelę, trūkstamus laukus užpildykite ir ją pateikite.

Rankiniu būdu

Jei naujas GPAIS gaminys/prekinis vienetas kuriamas, nenaudojant šablono, atsidariusiame užklausos lange atlikite šiuos veiksmus:

 • uždėkite požymį „Naudoti prekės laukus aprašui“ – GPAIS gaminio/prekinio vieneto aprašą programa užpildys automatiškai prekės kodo ir prekės pavadinimo kombinacija;
 • nurodykite prekės matavimo vienetą, jei prekė apskaitoma ne vienu matavimo vienetu arba skiriasi pakavimo medžiagos pagal prekės matavimo vienetą. Nepasirinkus jokios reikšmės prekės matavimo vieneto kodo lauke, GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelė sukuriama kiekvienam prekės matavimo vienetui, nebent vartotojas atsidariusiame kortelės kūrimo lange jos kūrimą atšaukia.
  image.png

Užpildžius užklausos formą paspauskite Gerai, rodomas pranešimas:
image.png

GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelėje laukus, kurie naudojant šablonus, gali būti nukopijuojami, užsipildykite rankiniu būdu:
image.png

Iš dokumentų

Pirkimo užsakymo ar sandėlio gavimo dokumento kortelėje Eilutės -> Funkcijos -> GPAIS gam./prek.vnt. galima peržiūrėti, kokie GPAIS gaminiai/prekiniai vienetai yra sukurti konkrečiai prekei:
image.png

Atidaroma lentelė GPAIS gaminio/prekinio vieneto susiejimai, kurioje galima peržiūrėti, kokie prekiniai vienetai prekei yra sukurti.
Jei reikiamas GPAIS gaminys/prekinis vienetas prekei nesukurtas ar perkama prekė bus kitaip supakuota, iš pirkimo užsakymo galima sukurti naują GPAIS gaminį/prekinį vienetą, pirkimo užsakymo ar sandėlio gavimo dokumento kortelėje pasirenkant Eilutės -> Funkcijos -> Naujas GPAIS gaminys/prekinis vienetas. Atidarius užklausos langą, iš pirkimo užsakymo ar sandėlio gavimo dokumento eilutės atfiltruojamas prekės Nr. bei dokumentuose nurodytas prekės matavimo vienetas.
Toliau veiksmai, kuriant naują GPAIS gaminį/prekinį vienetą iš pirkimo užsakymo ar sandėlio gavimo dokumento atliekami tokie patys, kurie aprašyti 2.1.1 ir 2.1.2 punktuose, pasirenkant naudoti šablonus prekinio vieneto kūrimui ar kurti jį rankiniu būdu.

Pakuotės svorio pasikeitimas

Jei keičiasi pakuotės tipas, svoris, reikia uždaryti GPAIS gaminio prekinio vieneto susiejimą su preke bei prekinio vieneto pakuotės eilutėms nurodyti pabaigos datą:

 • atidarykite GPAIS gaminio/prekinio vieneto ir prekės susiejimo lentelę, įveskite lauko Pabaigos data reikšmę;
 • atidarykite GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelę iš naujo ir eilutėse įveskite lauko Pabaigos data reikšmes.
  image.png
  image.png

Uždarius vieną prekinį vienetą, reikia sukurti naują GPAIS gaminį/prekinį vienetą, priskirti prekei.

Daugkartinei pakuotei

Daugkartinei pakuotei reikalinga sukurti du GPAIS gaminius/prekinius vienetus: vieno prekinio vieneto kategorija – tuščia, kito – apskaitoma balanso būdu:
image.png

Kai daugkartinės pakuotės prekinio vieneto kategorija yra „Tuščia“, antraštėje pažymėkite požymį „Daugkartinė pakuotė“ bei parinkite atitinkamą pakuotės medžiagą, kurios pakuotės kodas yra skirtas tuščiai pakuotei:
image.png

Kai daugkartinės pakuotės prekinio vieneto kategorija yra „Apskaitoma balanso būdu“, antraštėje pažymėkite požymį „Daugkartinė pakuotė“ bei parinkite atitinkamą pakuotės medžiagą, kurios pakuotės kodas yra skirtas pripildytai pakuotei, taip pat patikrinite, ar pakuočių medžiagų lentelėje buvo teisingai parinkta pakuotės kategorija (Transporto (tretinė)):
image.png

Apmokestinamiesiems gaminiams

Naują GPAIS gaminį/prekinį vienetą apmokestinamiesiems gaminiams galima sukurti naudojant šablonus ar rankiniu būdu, iš prekės kortelės, pirkimo užsakymo ar sandėlio gavimo dokumento. Kaip susikurti GPAIS gaminio/prekinio vieneto šablonus, aprašyta 2.1.1 punkte.
Jei GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelė apmokestinamiesiems gaminiams kuriama rankiniu būdu, užklausos formoje pasirinkite:

 • iš sąrašo pasirinkite lauko GPAIS srauto tipas reikšmę;
 • nurodykite svorio daliklį, kuris perskaičiuos prekės neto svorį į gramus prekinio vieneto kortelėje;
 • uždėkite požymį „Naudoti prekės laukus aprašui“ – GPAIS gaminio/prekinio vieneto aprašas lauko reikšmę programa automatiškai užpildys prekės kodo ir prekės pavadinimo kombinacija.
  image.png

Užpildžius užklausos formą paspauskite Gerai, rodomas pranešimas:
image.png

Patvirtinus mygtuku Taip GPAIS gaminio/prekinio vieneto sukūrimą, atidaroma GPAIS gaminio/prekinio vieneto kortelė, kurioje apmokestinamajam gaminiui turite priskirti:

 • GPAIS gaminio/prekinio vieneto klasifikatoriaus kodas reikšmę;
 • Svoris, g užsipildo pagal prekės neto svorį iš prekės kortelės, taikant svorio daliklį;
 • Tiekimo pradžios data lauko reikšmę;
 • Buitinė technika lauko reikšmę;
 • Apmokestinamiesiems gaminiams pakuočių eilučių suvesti nėra galimybės. Jei prekė turi pakuotę, turi būti sukurtas atskiras GPAIS gaminys/prekinis vienetas pakuočių srautui.

image.png

Paspauskite Gerai, rodomas pranešimas apie sukurtą ir pateiktą GPAIS gaminį/prekinį vienetą.
image.png

Prekės kortelėje spauskite Apdoroti -> GPAIS gaminiai/prekiniai vienetai, atidaromi visi prekei sukurti GPAIS gaminiai/prekiniai vienetai, susieti su preke. Iš šio sąrašo galima atidaryti bet kokią GPAIS gaminio prekinio vieneto kortelę, sąrašo veiksmų juostoje spaudžiant GPAIS gaminys/prekinis vienetas, taip pat atidaryti prekės kortelę, spaudžiant Prekė:
image.png

Sukurti GPAIS gaminiai/prekiniai vienetai pagal srautą bei pagal kategoriją matomi GPAIS administratoriaus rolės centre:
image.png

Pakeitimai nuo 2022-01-01

Dėl teisės aktų reikalavimų ir pasikeitusių pakuočių klasifikatoriaus sukurtas įrankis uždaryti GPAIS gaminių/prekinių vienetų korteles bei susiejimą su preke pasirinkta data (2021-12-31) ir sukurti naujas GPAIS gaminių/prekinių vienetų korteles pagal pasikeitusį pakuočių klasifikatorių (nuo 2022-01-01). Sudiegus Softera GPAIS for Lithuania 6.0 versijos plėtinį, naujos pakuočių medžiagos pagal naują pakuočių rūšių klasifikatorių senų pakuočių medžiagų pagrindu susikurs automatiškai, su priesaga „_2022“.
Su nebenaudojamais pakuočių klasifikatoriais GPAIS prekinių vienetų uždarymui ir naujų GPAIS prekinių vienetų sukūrimui pagal naują klasifikatorių naudojamos iš lentelės GPAIS gaminio/prekinio vieneto ir prekės susiejimai esančios funkcijos „Uždaryti GPAIS gaminius/prekinius vienetus“ ir „Sukurti naujus GPAIS gaminius/prekinius vienetus“:
image.png

Platesnę informaciją, kaip naudotis minėtu funkcionalumu, rasite papildomoje instrukcijoje.
Jei funkcijų nenaudosite, kuriant GPAIS prekinių vienetų korteles ir aprašant pakavimo medžiagas nuo 2022-01-01, naudokite triženklius pakuočių rūšių kodus.