Likučių registravimas
 • 25 Apr 2023
 • PDF

Likučių registravimas

 • PDF

Article Summary

LIKUČIŲ REGISTRAVIMAS

Likučiai į sistemą registruojami dviem būdais:

 • Naudojantis žurnalais. Šį registravimą gali atlikti patys vartotojai tiesiogiai sistemoje.
 • Naudojantis paketų konfiguravimu. Šiuo atveju konsultantas pateikia duomenų kėlimo šablonus, o vartotojams juos supildžius, įkelia į sistemą.

Plačiau kaip pildyti duomenų šablonų excel failus pateikiama vaizdo įraše:


Tiekėjų likučiai

Antraštėje spauskite Žurnalai –> Bendrieji Žurnalai:

image.png

Arba paieškoje pasirinkite Bendrieji žurnalai:

image.png

Bendrųjų Žurnalų sąraše pasirinkite tiekėjų likučių paketą TIEKLIK:

image.png

Tiekėjų likučių pakete į eilutes suveskite tiekėjo skolą, avansą arba tiekėjo kreditinį dokumentą, būtina pasirinkti registravimo grupę, dokumento tipą.

image.png

Suvedę tiekėjų likučius patikrinkite, ar į teisingas DK sąskaitas bus registruojamos sumos.

image.png

Jeigu duomenys suvesti teisingai, grįžkite į eilutes ir registruokite žurnalo įrašus.

image.png


Pirkėjų likučiai

Bendrųjų Žurnalų sąraše pasirinkite pirkėjų likučių paketą PIRKLIK:

image.png

Pirkėjų likučių žurnalo pakete į eilutes suveskite skolą pirkėjui, avansą arba grąžinimo pažymą, būtina pasirinkti registravimo grupę, dokumento tipą.

image.png

Suvedus skolas, rekomenduojama peržiūrėti registravimą: spauskite Registruoti/Spausdinti -> Peržiūrėti registravimą.

image.png

Jeigu duomenys suvesti teisingai, grįžkite į eilutes ir registruokite žurnalo įrašus.

image.png


Banko likučiai

Banko likučiams suvesti, pasirinkite bendrųjų žurnalų paketą** BANKLIK**, kur balansavimo sąsk. nr. – 84.

image.png

Eilutėse suveskite banko sąskaitų likučius pasirinkdami sąskaitos tipą – banko sąskaita.

image.png

Suvedus banko likučius, peržiūrėkite registravimą ir jeigu duomenys teisingi – užregistruokite žurnalo įrašus.

image.png


Prekių likučiai

Norint suvesti prekių likučius, į paiešką suveskite Prekių žurnalai:

image.png

Atsidariusiame lange spauskite mygtuką su trimis taškeliais:

image.png

Atsidaro prekių žurnalo paketai, pasirinkite PREKLIK žurnalo paketą ir spauskite Gerai. Jeigu nėra PREKLIK paketo, spauskite +Naujas ir sukurkite naują žurnalo paketą, nustatykite numatytą Bendr. verslo reg. gr. – LIK.

image.png

Eilutėse suveskite prekių likučius, pasirinkite įrašo tipą – Teig. Koreg., pasirinkite vietos kodą. Bendra verslo registravimo grupė – LIK, bu kuri balansuoja likučio registravimą 85 – prekių likučių DK sąskaitoje.

image.png

Suvedus likučius ir sutikrinus eilučių kiekius bei sumas, žurnalo įrašus reikia užregistruoti.


Ilgalaikio turto likučiai

Ilgalaikio turto likučiai registruojami Ilgalaikio turto DK žurnaluose.

image.png

Pasirinkite žurnalo paketą ITLIK, kur balansavimo sąskaitos numeris 83.

image.png

Suveskite ilgalaikio turto likučius per dvi eilutes, pirmojoje eilutėje IT reg. tipas įsigijimo savikaina (+), būtina nurodyti likvidacinę vertę(-), o antrojoje nusidėvėjimas (-).

image.png

Atkreipkite dėmesį į ilgalaikio turto registravimo datas:

 • Registravimo data – reikia pildyti pradinių likučių registravimo datą, pvz. 2022.12.31
 • IT reg.data – galimi keli pildymo variantai:
  • IT reg.data = Registravimo data, šiuo atveju visose IT ataskaitose įsigijimo data bus likučių registravimo data
  • IT reg.data – pildoma originali It įsigijimo data, šiuo atveju visose IT ataskaitose matysite originalią IT įsigijimo datą, nepriklausomai IT likučių registravimo datos.
SVARBU

Norint naudoti IT reg.datą kitokią nei Registravimo data reikia atlikti papildomą nustatymą IT nusidėvėjimo knygai – nuimti požymį Naudoti vienod. IT+DK reg.datas
image.png

Patikrinkite, ar duomenys teisingai suvesti galima renkantis Apdoroti -> Registruoti -> Peržiūrėti registravimą.

image.png

Jeigu duomenys teisingi, registruokite žurnalo įrašus.


Būsimų laikotarpių sąnaudų likučiai

Būsimų laikotarpių sąnaudų likučius galima registruoti pasinaudojus DK likučių registravimui skirtą bendrojo žurnalo paketą DKLIK.

Į žurnalo eilutę vedami pagrindiniai laukai:

Lauko pavadinimasPaaiškinimas
Registravimo dataĮvedama likučių registravimo data
Dokumento Nr.Įvedamas dokuemnto Nr.
Išorinis dokumento Nr.Įvedamas išorinis dokumento Nr, jei yra poreikis
Sąskaitos tipasNurodoma DK sąskaita
Sąskaitos Nr.Nurodoma sąnaudų sąskaitos Nr. į kurią turi patekti patirtos sąnaudos
SumaNurodoma likusi būsimų laikotarpių sąnaudų suma
Atidėjimo kodasPasirinkite atidėjimo kodą, jei nėra sukurtų, kaip tai atlikti pateikiama instrukcijoje
Balansavimo sąskaitos tipasNurodo DK sąskaita
Balansavimo sąskaitos Nr.Nurodoma 81 užbalansinė sąskaita DK likučių registravimui

image.png

Ant atidėjimo kodo paspaudus tris taškelius atsidaro atidėjimo grafiko langas, kuriame galima koreguotis pradžios datą, bei laikotarpių skaičių.

image.png

Atlikus pakeitimus, pasirenkama Skaičiuoti grafiką.

image.png

Pagal pateiktą grafiką, registravimas atliekamas į sąnaudų sąskaitą, tada iš jos išimama ir perkeliama suma į būsimų laikotarpių sąnaudas, o kas mėnesį, pagal atidėjimo šabloną, bus perkeliama į sąnaudų sąskaitą.

image.png


DK likučiai

Visus kitus didžiosios knygos sąskaitų likučius kelkite per bendrojo žurnalo paketą DKLIK.

image.png

Suveskite DK sąskaitų likučius, patikrinkite įrašus peržiūrėdami registravimą ir jeigu įrašai teisingi – registruokite.