Pasiruošimas diegimui, diegimo darbai
  • 09 May 2024
  • PDF

Pasiruošimas diegimui, diegimo darbai

  • PDF

Article summary

VEIKSMAI IKI DIEGIMO

VeiksmasPaaiškinimasAtsakingas
Brūkšninių kodų patikrinimasBusiness Central sistemoje, lentelėje Prekių kryžminės nuorodos arba Prekių nuorodos patikrinti prekių/paslaugų brūkšninius kodus. Brūkšniniai kodai gali būti sudaryti iš skaičių, raidžių ar simbolių, jų reikšmės turi būti unikalios.Klientas
Įspėjimas

Prekės/paslaugos, neturinčios brūkšninių kodų bei pardavimo matavimo vienetų, į kasos programą neimportuojamos

Prekių/paslaugų kainų patikrinimasĮ kasos programą importuojamos kasos pirkėjui arba kasos pirkėjo kainų grupei taikomos prekių/paslaugų kainos su PVM arba prekės pardavimo kaina iš prekės kortelės. Reikalinga pasitikrinti, ar suvestos prekių/paslaugų kainos, ar bus leidžiama kasoje jas keisti.Klientas
Susipažinimas su funkcionalumuKlientas turi susipažinti su Softera.ASPA POS vartotojo instrukcija, 9oPoint vartotojo instrukcijomis bei funkcionalumu.Klientas
Programinės įrangos poreikių nustatymasReikalinga žinoti, ar 9oPoint bus naudojama su 9oBoss sistema - tokiu atveju centrinė duombazė turi būti ASPA serveryjeKlientas/ASPA
Techninės įrangos pasiūlymas klientui pagal poreikiusASPA atstovai pateikia pasiūlymą dėl spausdintuvo, SM modulio, barkodų skenerio, pinigų stalčiaus, banknotų tikrintuvoASPA
Proceso išskirtinumo aptarimasEsant proceso, kainodaros ar naudojamų funkcionalumų ypatumams, juos reikia aptarti su Diegėju.Klientas/Softera
TestavimasUž papildomą mokestį (tartis su ASPA atstovais) galimas demo kasos programos instaliavimas kasos programos ar integracijos su BC testavimo tikslais. Jei Klientas pageidauja iki darbo pradžios su kasa patestuoti integraciją su BC, Softera.ASPA POS modulio veikimą, reikia atlikti nustatymus BC sistemoje.ASPA/Softera
MokymaiDiegėjas praveda mokymus apie produkto funkcionalumą.Klientas/Softera

REIKALINGI ŽINGSNIAI DARBUI SU 9oPOINT KASOS PROGRAMA

VeiksmasPaaiškinimasAtsakingas
Plėtinių suinstaliavimasSuinstaliuojami ASPA.POS Integration ir susiję plėtiniai kliento BC aplinkoje, pridedami reikaingi teisių rinkiniai vartotojams.Softera
Global admin teisių priskyrimasDiegėjas Kliento nurodytiems vartotojams priskiria globalaus administratoriaus teises (SaaS).Softera
Leidimo suteikimasKlientas suteikia leidimą išorinei sistemai pasiekti BC (SaaS).Klientas
API adreso pateikimasIntegracijai tarp BC ir kasos programos vykti, Diegėjas Klientui/ ASPA atstovui pateikia API adresą įkopijavimui į 9oPoint kasos programą.Softera
Programinės ir techninės įrangos diegimas pas klientą, kasos fiskalizavimasASPA konsultantas sudiegia programinę įrangą, sukonfigūruoja techninę įrangą, atlieka 9oPoint kasos programos nustatymus, paruošia kasos aparatą realiam darbuiASPA
SM rakto numerisKlientas Diegėjui pateikia iš ASPA gautą kasos aparato Nr. Jis būtinas nustatymams BC sistemoje atlikti.Klientas/ASPA
Nustatymų BC atlikimasBusiness Central sistemoje atliekami nustatymai, suformuojamas į kasos programą siunčiamų prekių/paslaugų sąrašas. Dėl tam tikrų BC nustatymų reikalinga papildoma informacija/duomenys, paruošti Kliento (kasos pirkėjo Nr., parduotuvių vietos kodai, skirtingi apmokėjimo būdai pagal parduotuves, išorinių pardavimo SF ir išorinių pardavimo grąžinimo dokumentų numeracijos pagal parduotuves).Softera/Klientas
9oPoint ir BC sąsajaį 9oPoint kasos programą suvedamas iš Diegėjo gautas API adresas.ASPA
Duomenų į 9oPoint eksportasĮ kasos programą iš BC sistemos suimportuojamas prekių/paslaugų ir pirkėjų sąrašas.Klientas/ASPA
9oPoint/9oBoss mokymaiASPA atstovai praveda darbo su 9oPoint programa apmokymus, jeigu bus naudojama lojalumo programa 9oBoss, pravedami ir jos apmokymaiASPA
Darbas su kasos programaKlientas dirba su kasos programa.Klientas
KonsultacijosEsant poreikiui, Klientas kreipiasi, o Diegėjas konsultuoja apie ASPA.POS produkto funkcionalumą.Klientas/Softera
ASPA konsultacijosEsant poreikiui, Klientas kreipiasi, o ASPA konsultuoja apie kasos programos funkcionalumą.Klientas/ASPA
BC darbų eilių aktyvavimasKlientas BC sistemoje aktyvuoja darbų eiles - atnaujinančią prekių sąrašą, kuriančią pardavimo SF ir mokėjimo įrašus pasirinktu periodiškumu. Darbų eiles rekomenduojama įjungti, išbandžius funkcionalumą bei įrašų kūrimosi teisingumą (po kelių dienų darbo su kasos programa).Klientas

What's Next