Sąskaitų planas
 • 15 Apr 2023
 • PDF

Sąskaitų planas

 • PDF

Article summary

SĄSKAITŲ PLANO STRUKTŪRA

Standartinėje įmonėje yra įkeltas standartinis, VMI reikalavimus atitinkantis, DK sąskaitų planas. Esamą sąskaitų planą galima papildyti nekeičiant jo struktūros.

Galima įkelti individualų įmonės sąskaitų planą, užpildant excel formato šabloną

image.png


Sąskaitų planą į sistemą įkelia ir reikiamus nustatymus atlieka konsultantas.


KAIP PAPILDYTI SĄSKAITŲ PLANĄ?‌

Įmonės buhalteris turi papildyti:

 • Pinigų klasę (27*). Dažniausia praktika – kiek įmonės turi banko sąskaitų, tiek DK sąskaitų sukuriama. Sukūrus pinigų DK sąskaitas reikia papildyti Banko sąsk. registravimo grupes (žr. instrukcijoje Banko sąskaitos įvedimas).
 • Pajamų sąskaitas (500*), jei reikia skaidyti pajamas ne tik į Prekių pardavimo pajamas ar Paslaugų pardavimo pajamas, bet detaliau. Bei parduotų prekių ir paslaugų savikainos sąskaitas (600*).

Papildžius šią klasę reikia pildyti ir:

 • Bendras Prekės reg.grupes;
 • Bendras Verslo reg. grupes;
 • Bendruosius registravimo nustatymus.
 • Kitas pardavimo sąnaudas, bendrąsias ir administracines sąnaudas.
 • Kitas reikalingas sąskaitas.

Rekomenduojama nustatymus pildyti kartu su konsultantu

Rekomenduojama prieš registruojant įrašus ar dokumentus naudoti mygtuką “Peržiūrėti registravimą”, kad iš anksto pasitikrintumėte sąskaitų korespondenciją bei PVM įrašus.


KAIP SUKURTI DK SĄSKAITĄ?‌

Paieškoje rašykite arba rolės centre spauskite Sąskaitų planas.

Veiksmų juostoje spauskite mygtuką Naujas.

image.png


Atidaroma nauja DK sąskaitos kortelė (žemiau aprašomi pagrindiniai laukai, kuriuos reikalinga užpildyti). Užpildykite skiltį “Bendra”.

image.png

LaukasPaaiškinimas
Nr.įrašykite DK sąskaitos numerį, toks, koks turi būti sąskaitų plane.
PavadinimasĮrašyti DK sąskaitos pavadinimą
Pajamų (sąnaudų)/Likučioparinkite “Balansinė ataskaita” balansinėms sąskaitoms arba “Pajamų (sąnaudų) ataskaita – pajamų/sąnaudų DK sąskaitoms.
Debetas/kreditasparinkite “Abu”.
Sąskaitos tipasdetalioms sąskaitoms parinkite “Registravimo”. Jei kuriate suminę sąskaitą –parinkite “Iš viso”.
Sumavimaspildoma tik tada, kai kuriama suminė sąskaita. Įrašoma pvz. “271..271Z”
Tiesioginis reg.analitinėms sąskaitoms – tokioms, kur registravimo įrašai susieti su pirkėjų, tiekėjų, banko, prekių reg.grupėmis ir nustatymais – šis požymis turi būti neaktyvus. Tai reiškia, kad sąskaitoms “Pirkėjų skolos”, “Tiekėjų skolos”, “Atsargų savikaina”, “Prekių ir paslaugų pardavimo pajamos”, “Prekių ir paslaugų pardavimo savikaina”, “Pinigai” šis požymis turi būti išjungtas. Šis požymis turi būti įjungtas toms sąskaitoms, į kurias tiesiogiai registruojame įrašus, pvz. “bendrųjų ir administracinių sąnaudų” sąskaitos.
Blokuotajei sąskaita nebenaudojama, ji pažymima kaip blokuota – burbuliukas dešinėje pusėje – žalias. Sąskaita iš sąskaitų plano nedingsta, tačiau ji nebegali būti panaudojama, registruojant įrašus.
Įtraukaįrašoma 1,2,3 – priklausomai per kiek simbolių norima atitraukti pavadinimą sąskaitų plane. Skirtas DK sąskaitų atvaizdavimui sąskaitų plane.
SAF-T DK sąsk Nr.parenkama atitinkama DK sąskaita iš sąrašo. Sąraše įkeltas VMI klasifikatorius. (žr. SAFT instrukciją).
SAF-T DK sąsk. aprašasužsipildo automatiškai parinkus sąskaitos Nr.
SAF-T susiejimo komentaraslaisvai pildomas laukas, galima pasirašyti sau reikalingą komentarą. Laukas neprivalomas.
SAF-T sąskaitos lygisbus užpildomas su SAF-T eksportu automatiškai arba su atskiru mygtuku “pildyti DK sąskaitos lygius” (žiūrėti prie SAF-T instrukcijos).

Užpildykite skiltį “Registravimas” toms sąskaitoms, kurios bus parenkamos pajamuojant pirkimo, pardavimo SF (dažniausiai tai būna 52, 63 DK sąskaitos), bei ilgalaikio turto savikainos ir nusidėvėjimo/amortizacijos DK sąskaitoms:

LaukasPaaiškinimas
Bendra prekės reg. grupėparinkite visada “Kita” (DK sąskaitoms).
Prekės PVM registr. gr.iš PVM klasifikatoriaus parenkamas dažniausiai taikomas PVM apmokestinimo procentas. Pirkimo dokumente ši grupė pagal poreikį keičiama.
RezultatasDK sąskaitos kortelė sukurta. Uždarius ją, sąskaita bus matoma sąskaitų plane.

Kol DK sąskaitoje nėra registruota įrašų, jas galima ištrinti su mygtuku veiksmų juostoje Naikinti arba pažymėjus su pele sąkaitą, paspaudus tris taškelius ir Naikinti.

image.png


KAIP DK SĄSKAITOMS PRISKIRTI PRIVALOMAS DIMENSIJAS?‌

Dimensijos sistemoje gali būti vadinami analizės vienetai – pajamų ir kaštų centrai.

Dimensijomis gali būti:

 • Padalinys,
 • Projektas,
 • Regionas,
 • Darbuotojas;
 • Kita.

Pajamų ir sąnaudų DK sąskaitoms galima nustatyti ribojimus, kad nebūtų galima užregistruoti įrašų, sąskaitų faktūrų be dimensijos vertės (pvz. be padalinio). Tai užtikrina tikslią analizę.

Numatytos dimensijų vertės nurodomos pirkėjų, tiekėjų, prekių kortelėse, o jų registravimo kontrolė DK sąskaitoje. Taipogi dimensijų vertės priskiriamos pirkimo ir pardavimo dokumentuose, BŽ eilutėse.

Atidarykite DK sąskaitos kortelę, pvz sąnaudų, veiksmų juostoje spauskite Paskyra -> Dimensijos.

image.png

Atsidariusiame lange yra dvi galimybės:

 • Nurodykite kokia dimensija privaloma, pvz. PADALINYS, ir parinkite vertės registravimą Kodas privalomas. Į šią DK sąskaitą nebus galima užregistruoti įrašų be padalinio dimensijos vertės.

image.png

 • Galima nurodyti konkrečią dimensijos vertę – šiuo atveju konkretų padalinį. Pagal pavyzdį į šią DK sąskaitą galima įregistruoti įrašus tik su administracijos padaliniu.

image.png{height="" width=""}


DK kortelei, kaip ir kitoms kortelėms galima nurodyti kelias dimensijas (pavyzdžiuose pateikta tik po vieną).

SVARBU

Dimensijų ribojimo negalima uždėti valiutos koregavimo DK sąskaitoms.

Kaip peržiūrėti DK likučius pagal dimensijas, galite rasti video įraše: