Duomenų migravimas
  • 27 Feb 2024
  • PDF

Duomenų migravimas

  • PDF

Article Summary

Diegiant verslo valdymo sistemą Business central yra 2 galimi variantai pradinių duomenų įvedimui:

  • Įvedimas tiesiogiai Business Central sistemoje.
  • Kėlimas į sistemą naudojant paruoštus Excel duomenų migravimo šablonus.
Svarbu

Prieš pildant visas korteles būtina peržiūrėti sistemos nustatymus ir reg.grupes.


Duomenų įvedimas sistemoje

Šis duomenų kėlimo variantas dažniausiai naudojamas įmonių, kurios turi mažus duomenų kiekius.

Pirmiausia į sistemą įvedamos pagrindinės kortelės:

  • Tiekėjai (informacija kaip įvesti naują tiekėją pateikiama instrukcijoje Naujo tiekėjo įvedimas
  • Pirkėjai (informacija kaip įvesti naują tiekėją pateikiama instrukcijoje Naujo pirkėjo įvedimas
  • Ilgalaikio turto kortelės (informacija kaip įvesti naują ilgalaikio turto kortelę pateikiama instrukcijoje Įvedimas
  • Prekių kortelės (informacija kaip įvesti naują prekės kortelę pateikiama instrukcijoje Prekės įvedimas
  • Banko sąskaitų kortelės (informacija kaip įvesti naują banko kortelę pateikiama instrukcijoje Banko sąskaitos įvedimas

Sukėlus korteles, galima pildyti pradinius likučius. Kaip tai atlikti galite rasti instrukcijoje Likučių registravimas


Duomenų kėlimas per excel šablonus

Duomenų kėlimui naudojant duomenų migravimo šablonus, duomenų kėlimo eiliškumas išlieka tas pats.

Kiekviename šablone, atskirame Komentarų lange yra pateikiama informacija apie pildomų laukų reikšmę, formato tipą, maksimalų simbolių skaičių bei pažymima ar tai privalomas laukas.

image.png

Duomenis iš excel šablonų į Business Central įkelia konsultantas.
Šablonuose yra pateikiama pavyzdinė informacija, kurią prieš pildant šabloną, reikia ištrinti.

SVARBU

Negalima keisti excel šablonų struktūros: pervadinti stulpelius, keisti jų išdėstymo arba įterpti naujų.

Pirmiausia keliamos kortelės:

Tiekėjai ir tiekėjų banko sąskaitos.xlsx

Pirkėjai ir pirkėjų banko sąskaitos.xlsx

IT ir IT nusidėvėjimo knygos.xlsx

Banko sąskaitos, atskaitingi.xlsx

Keliant prekių korteles, excel šabloną reikia pasirinkti pagal gaminių parametrus.
Jei keliamos standartinės prekių kortelės, reikia rinktis Prekės prekių kategorijos ir tarifai.
Jei keliamos prekių kortelės naudojant prekių papildymo ir planavimo parametrus, reikia rinktis Prekės ir tarifų nr. (su papildymo nustatymais).

Prekės, prekių kategorijos ir tarifai.xlsx

Prekės ir tarifų nr. (su papildymo nustatymais).xlsx

Taip pat yra galimybė, naudojantis excel šablonais sukelti papildomus duomenis:

Vadybininkai.xlsx

Prekės nuorodos.xlsx

Dimensijos ir dimensijų vertės.xlsx

Darbuotojai.xlsx

SVARBU

Baigus pildyti excel šabloną, prieš pateikiant jį konsultantui, reikia pasitikrinti ir ištrinti tuščias eilutes:
image.png

Po pradinių duomenų įkėlimo pateikiami pradiniai likučiai:

Tiekėjų likučiai.xlsx

Pirkėjų likučiai.xlsx

IT likuciai.xlsx

Prekių likučiai.xlsx

Esant poreikiui, į sistemą keliama ir pirkimo bei pardavimo dokumentai:

Pirkimo dokumentai.xlsx

Pardavimo dokumentai.xlsx

Plačiau kaip pildyti duomenų šablonų excel failus pateikiama vaizdo įraše: